Esityslista
StrasbourgMaanantai 14. tammikuuta 2019 - Torstai 17. tammikuuta 2019 237k
Torstai 17. tammikuuta 2019163kVersio: Keskiviikko 16. tammikuuta 2019, 20:19
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:50   Keskustelut
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 16:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:50   Keskustelut       Puheajat
  pointSeuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt:
34Määräaika -Eriytetty yhdentyminen
Mietintö:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Mietintö eriytetystä yhdentymisestä

[2018/2093(INI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
30Määräaika -Oikeusasiamiehen strateginen tutkimus OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n neuvoston valmisteluelimissä
Mietintö:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Mietintö oikeusasiamiehen strategisesta tutkimuksesta OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n neuvoston valmisteluelimissä

[2018/2096(INI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
Vetoomusvaliokunta
  pointKeskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 135 artikla)
110Määräaika -Azerbaidžan ja erityisesti Mehman Huseynovin tapaus
[2019/2511(RSP)]
RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019
111Määräaika -Sudan
[2019/2512(RSP)]
RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
9 votePäätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)
48*voteLiettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelma
Mietintö:  Rebecca Harms (A8-0413/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston avustusohjelman (Ignalina-ohjelma) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1369/2013 kumoamisesta

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 16. tammikuuta 2019
47 voteVuosittainen kertomus 2017 Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta
Mietintö:  Georgi Pirinski (A8-0479/2018)
Mietintö vuosittaisesta kertomuksesta 2017 EIP:n rahoitustoiminnan valvonnasta

[2018/2151(INI)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 16. tammikuuta 2019
21 voteAseellisissa konflikteissa ja sodissa ryöstettyjen taide-esineiden rajat ylittävät palautusvaateet
Mietintö:  Pavel Svoboda (A8-0465/2018)
Mietintö aseellisissa konflikteissa ja sodissa ryöstettyjen taide- ja kulttuuriesineiden rajat ylittävistä palautusvaateista

[2017/2023(INI)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
118***IvoteRajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset
Mietintö:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Valiokunnan päätös neuvottelujen aloittamisesta - 69 c artikla
117***IvoteLäntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma
Mietintö:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Kalatalousvaliokunta
Valiokunnan päätös neuvottelujen aloittamisesta - 69 c artikla
94Määräaika***IvoteUnionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita
Mietintö:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Budjettivaliokunta
Talousarvion valvontavaliokunta

Keskustelu: Keskiviikko 16. tammikuuta 2019
84Määräaika***IvoteVeroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustaminen
Mietintö:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustamisesta

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 16. tammikuuta 2019
92Määräaika***IvotePerusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustaminen
Mietintö:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 16. tammikuuta 2019
87Määräaika*voteNaapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustaminen
Mietintö:  Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta

[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
31Määräaika voteKaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen
Mietintö:  Lara Comi (A8-0456/2018)
Mietintö kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annetun direktiivin 2011/7/EU täytäntöönpanosta

[2018/2056(INI)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Keskustelu: Keskiviikko 16. tammikuuta 2019
46Määräaika voteVuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta
Mietintö:  Barbara Kappel (A8-0415/2018)
Mietintö Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta

[2018/2161(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Keskustelu: Keskiviikko 16. tammikuuta 2019
34Määräaika voteEriytetty yhdentyminen
Mietintö:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Mietintö eriytetystä yhdentymisestä

[2018/2093(INI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
Keskustelu: Torstai 17. tammikuuta 2019
30Määräaika voteOikeusasiamiehen strateginen tutkimus OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n neuvoston valmisteluelimissä
Mietintö:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Mietintö oikeusasiamiehen strategisesta tutkimuksesta OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n neuvoston valmisteluelimissä

[2018/2096(INI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
Vetoomusvaliokunta

Keskustelu: Torstai 17. tammikuuta 2019
15:00 - 16:00   Keskustelut       Puheajat
78 pointEU:ssa tuotetun riisin suojelu
Suullinen kysymys - [2018/2957(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Komissio
EU:ssa tuotetun riisin suojelu
09:00 - 11:50   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)20'
Esittelijät (työjärjestyksen 52 artiklan 2 kohta)   (3x4') 12'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Kunkin päätöslauselmaesityksen laatija (työjärjestyksen 135 artikla)1'
"Catch the eye" (työjärjestyksen 135 artikla)   (2x2') 4'
Jäsenet74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)5'
Laatijat (valiokunnat)5'
"Catch the eye"5'
Jäsenet30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
34item on the agendapointEriytetty yhdentyminen
Pascal Durand (A8-0402/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
30item on the agendapointOikeusasiamiehen strateginen tutkimus OI/2/2017 lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU:n neuvoston valmisteluelimissä
Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
110item on the agendapointAzerbaidžan ja erityisesti Mehman Huseynovin tapaus
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 14. tammikuuta 2019, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 16. tammikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 16. tammikuuta 2019, 14:00
111item on the agendapointSudan
  -Päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Maanantai 14. tammikuuta 2019, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 16. tammikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 16. tammikuuta 2019, 14:00
94item on the agendapointUnionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita
Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
84item on the agendapointVeroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustaminen
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
92item on the agendapointPerusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustaminen
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
87item on the agendapointNaapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustaminen
Vladimir Urutchev (A8-0448/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
31item on the agendapointKaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen
Lara Comi (A8-0456/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
46item on the agendapointVuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta
Barbara Kappel (A8-0415/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 11. tammikuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 14. tammikuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 15. tammikuuta 2019, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 16. tammikuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 17. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus