Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 14. siječanja 2019. - Četvrtak, 17. siječanja 2019. 241k
četvrtak, 17. siječnja 2019.169kVerzija: srijeda, 16. siječnja 2019., 20:20
 Točke dnevnog reda
09:00 - 11:50   Rasprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 16:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 11:50   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
  pointKratko predstavljanje sljedećih izvješća:
34Rok -Diferencirana integracija
Izvješće:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Izvješće o diferenciranoj integraciji

[2018/2093(INI)]
Odbor za ustavna pitanja
30Rok -Strateška istraga Europskog ombudsmana OI/2/2017 o transparentnosti zakonodavnih rasprava u okviru pripremnih tijela Vijeća EU-a
Izvješće:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Izvješće o strateškoj istrazi Europskog ombudsmana OI/2/2017 o transparentnosti zakonodavnih rasprava u okviru pripremnih tijela Vijeća EU-a

[2018/2096(INI)]
Odbor za ustavna pitanja
Odbor za predstavke
  pointRasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)
110Rok -Azerbajdžan, posebno slučaj Mehmana Huseynova
[2019/2511(RSP)]
RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019
111Rok -Sudan
[2019/2512(RSP)]
RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
9 votePrijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)
48*voteProgram pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u pogledu nuklearne elektrane Ignalina u Litvi
Izvješće:  Rebecca Harms (A8-0413/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o uspostavi programa pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u pogledu nuklearne elektrane Ignalina u Litvi („program Ignalina”) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EU) br. 1369/2013
[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Rasprava: srijeda, 16. siječnja 2019.
47 voteGodišnje izvješće za 2017. o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke
Izvješće:  Georgi Pirinski (A8-0479/2018)
Izvješće o Godišnjem izvješću za 2017. o nadzoru financijskih aktivnosti EIB-a
[2018/2151(INI)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: srijeda, 16. siječnja 2019.
21 votePrekogranični zahtjevi za povrat vlasništva nad umjetničkim i kulturnim dobrima ukradenima u oružanim sukobima i ratovima
Izvješće:  Pavel Svoboda (A8-0465/2018)
Izvješće o prekograničnim zahtjevima za povrat vlasništva nad umjetničkim i kulturnim dobrima ukradenima u oružanim sukobima i ratovima
[2017/2023(INI)]
Odbor za pravna pitanja
118***IvotePrekogranične pretvorbe, spajanja i podjele
Izvješće:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Odbor za pravna pitanja
Odluka odbora o stupanju u pregovore - Članak 69.c
117***IvoteUspostava višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru
Izvješće:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Odbor za ribarstvo
Odluka odbora o stupanju u pregovore - Članak 69.c
94Rok***IvoteZaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama
Izvješće:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Odbor za proračune
Odbor za proračunski nadzor

Rasprava: srijeda, 16. siječnja 2019.
84Rok***IvoteUspostava programa „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja
Izvješće:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Rasprava: srijeda, 16. siječnja 2019.
92Rok***IvoteUspostava programa Prava i vrijednosti
Izvješće:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Rasprava: srijeda, 16. siječnja 2019.
87Rok*voteEuropski instrument za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju
Izvješće:  Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)
Prijedlog uredbe Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju Ugovora o Euratomu
[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
31Rok voteBorba protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama
Izvješće:  Lara Comi (A8-0456/2018)
Izvješće o provedbi Direktive 2011/7/EU o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama
[2018/2056(INI)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
Rasprava: srijeda, 16. siječnja 2019.
46Rok voteGodišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke
Izvješće:  Barbara Kappel (A8-0415/2018)
Izvješće o Godišnjem izvješću o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke
[2018/2161(INI)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Rasprava: srijeda, 16. siječnja 2019.
34Rok voteDiferencirana integracija
Izvješće:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Izvješće o diferenciranoj integraciji
[2018/2093(INI)]
Odbor za ustavna pitanja
Rasprava: četvrtak, 17. siječnja 2019.
30Rok voteStrateška istraga Europskog ombudsmana OI/2/2017 o transparentnosti zakonodavnih rasprava u okviru pripremnih tijela Vijeća EU-a
Izvješće:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Izvješće o strateškoj istrazi Europskog ombudsmana OI/2/2017 o transparentnosti zakonodavnih rasprava u okviru pripremnih tijela Vijeća EU-a
[2018/2096(INI)]
Odbor za ustavna pitanja
Odbor za predstavke

Rasprava: četvrtak, 17. siječnja 2019.
15:00 - 16:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
78 pointZaštita riže iz EU-a
Usmeno pitanje - [2018/2957(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
Komisija
Zaštita riže iz EU-a
09:00 - 11:50   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)20'
Izvjestitelji (članak 52. stavak 2.)   (3x4') 12'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Podnositelj svakog pojedinačnog prijedloga rezolucije (članak 135.)1'
Spontano javljanje za riječ (catch the eye) (članak 135.)   (2x2') 4'
Zastupnici74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)5'
Podnositelji (odbori)5'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
34item on the agendapointDiferencirana integracija
Pascal Durand (A8-0402/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
30item on the agendapointStrateška istraga Europskog ombudsmana OI/2/2017 o transparentnosti zakonodavnih rasprava u okviru pripremnih tijela Vijeća EU-a
Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
110item on the agendapointAzerbajdžan, posebno slučaj Mehmana Huseynova
  -Prijedlozi rezolucija (članak 135.)ponedjeljak, 14. siječnja 2019., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija (članak 135. Poslovnika)srijeda, 16. siječnja 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija (članak 135.)srijeda, 16. siječnja 2019., 14:00
111item on the agendapointSudan
  -Prijedlozi rezolucija (članak 135.)ponedjeljak, 14. siječnja 2019., 20:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucija (članak 135. Poslovnika)srijeda, 16. siječnja 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija (članak 135.)srijeda, 16. siječnja 2019., 14:00
94item on the agendapointZaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama
Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
84item on the agendapointUspostava programa „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
92item on the agendapointUspostava programa Prava i vrijednosti
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
87item on the agendapointEuropski instrument za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju
Vladimir Urutchev (A8-0448/2018
  -Amandmani srijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
31item on the agendapointBorba protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama
Lara Comi (A8-0456/2018
  -Amandmani srijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
46item on the agendapointGodišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke
Barbara Kappel (A8-0415/2018
  -Amandmani srijeda, 9. siječnja 2019., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 11. siječnja 2019., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 14. siječnja 2019., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 15. siječnja 2019., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 16. siječnja 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 16. siječanja 2019.Pravna napomena