Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 14 ta' Jannar 2019 - Il-Ħamis, 17 ta' Jannar 2019 247k
Il-Ħamis, 17 ta' Jannar 2019173kVerżjoni: L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019, 20:23
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   Dibattiti
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 16:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
  pointPreżentazzjonijiet qosra tar-rapporti li ġejjin:
34Skadenza -Integrazzjoni differenzjata
Rapport:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Rapport dwar integrazzjoni differenzjata

[2018/2093(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
30Skadenza -Inkjesta strateġika OI/2/2017 tal-Ombudsman dwar it-trasparenza tad-diskussjonijiet leġiżlattivi fil-korpi preparatorji tal-Kunsill tal-UE
Rapport:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Rapport dwar l-inkjesta strateġika OI/2/2017 tal-Ombudsman dwar it-trasparenza tad-diskussjonijiet leġiżlattivi fil-korpi preparatorji tal-Kunsill tal-UE

[2018/2096(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
Kumitat għall-Petizzjonijiet
  pointDibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)
110Skadenza -L-Ażerbajġan, b'mod partikolari l-każ ta' Mehman Huseynov
[2019/2511(RSP)]
RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019
111Skadenza -Is-Sudan
[2019/2512(RSP)]
RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
9 voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)
48*voteIl-programm ta' assistenza għad-dekummissjonar nukleari tal-impjant tal-enerġija nukleari ta' Ignalina fil-Litwanja
Rapport:  Rebecca Harms (A8-0413/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm ta' assistenza għad-dekummissjonar nukleari tal-impjant tal-enerġija nukleari ta' Ignalina fil-Litwanja (il-programm Ignalina), u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1369/2013
[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Dibattitu: L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019
47 voteRapport Annwali 2017 dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment
Rapport:  Georgi Pirinski (A8-0479/2018)
Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2017 dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-BEI
[2018/2151(INI)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019
21 voteTalbiet ta' restituzzjoni transfruntieri ta' opri tal-arti u beni kulturali misruqa waqt kunflitti armati u gwerer
Rapport:  Pavel Svoboda (A8-0465/2018)
Rapport dwar talbiet ta' restituzzjoni transfruntieri ta' opri tal-arti u beni kulturali misruqa waqt kunflitti armati u gwerer
[2017/2023(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
118***IvoteKonverżjonijiet, mergers u diviżjonijiet transkonfinali
Rapport:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Deċiżjoni tal-Kumitat għal dħul f'negozjati - Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura
117***IvoteL-istabbiliment ta' pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Mediterran
Rapport:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Kumitat għas-Sajd
Deċiżjoni tal-Kumitat għal dħul f'negozjati - Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura
94Skadenza***IvoteIl-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri
Rapport:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Kumitat għall-Baġits
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

Dibattitu: L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019
84Skadenza***IvoteL-istabbiliment tal-programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni
Rapport:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Dibattitu: L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019
92Skadenza***IvoteL-istabbiliment tal-programm "Drittijiet u Valuri"
Rapport:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm "Drittijiet u Valuri"
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Dibattitu: L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019
87Skadenza*voteL-Istrument Ewropew għas-Sikurezza Nukleari li jikkomplementa l-Istrument għall-Viċinat, għall-Iżvilupp u għall-Kooperazzjoni Internazzjonali
Rapport:  Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)
Proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi Strument Ewropew għas-Sikurezza Nukleari li jikkomplementa l-Istrument għall-Viċinat, għall-Iżvilupp u għall-Kooperazzjoni Internazzjonali fuq il-bażi tat-Trattat Euratom
[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
31Skadenza voteIl-ġlieda kontra l-ħlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali
Rapport:  Lara Comi (A8-0456/2018)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/7/UE dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali
[2018/2056(INI)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Dibattitu: L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019
46Skadenza voteRapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment
Rapport:  Barbara Kappel (A8-0415/2018)
Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment
[2018/2161(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Dibattitu: L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019
34Skadenza voteIntegrazzjoni differenzjata
Rapport:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Rapport dwar integrazzjoni differenzjata
[2018/2093(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
Dibattitu: Il-Ħamis, 17 ta' Jannar 2019
30Skadenza voteInkjesta strateġika OI/2/2017 tal-Ombudsman dwar it-trasparenza tad-diskussjonijiet leġiżlattivi fil-korpi preparatorji tal-Kunsill tal-UE
Rapport:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Rapport dwar l-inkjesta strateġika OI/2/2017 tal-Ombudsman dwar it-trasparenza tad-diskussjonijiet leġiżlattivi fil-korpi preparatorji tal-Kunsill tal-UE
[2018/2096(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
Kumitat għall-Petizzjonijiet

Dibattitu: Il-Ħamis, 17 ta' Jannar 2019
15:00 - 16:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
78 pointProtezzjoni tar-ross tal-UE
Mistoqsija orali - [2018/2957(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
Kummissjoni
Il-protezzjoni tar-ross tal-UE
09:00 - 11:50   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)20'
Rapporteurs (Artikolu 52(2) tar-Regoli ta' Proċedura)   (3x4') 12'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Awtur ta' kull mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)1'
"Catch the eye" (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)   (2x2') 4'
Membri74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)5'
Awturi (kumitati)5'
"Catch the eye"5'
Membri30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
34item on the agendapointIntegrazzjoni differenzjata
Pascal Durand (A8-0402/2018
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
30item on the agendapointInkjesta strateġika OI/2/2017 tal-Ombudsman dwar it-trasparenza tad-diskussjonijiet leġiżlattivi fil-korpi preparatorji tal-Kunsill tal-UE
Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
110item on the agendapointL-Ażerbajġan, b'mod partikolari l-każ ta' Mehman Huseynov
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 14 ta' Jannar 2019, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019, 14:00
111item on the agendapointIs-Sudan
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)It-Tnejn, 14 ta' Jannar 2019, 20:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019, 13:00
  -Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019, 14:00
94item on the agendapointIl-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri
Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
84item on the agendapointL-istabbiliment tal-programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
92item on the agendapointL-istabbiliment tal-programm "Drittijiet u Valuri"
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
87item on the agendapointL-Istrument Ewropew għas-Sikurezza Nukleari li jikkomplementa l-Istrument għall-Viċinat, għall-Iżvilupp u għall-Kooperazzjoni Internazzjonali
Vladimir Urutchev (A8-0448/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
31item on the agendapointIl-ġlieda kontra l-ħlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali
Lara Comi (A8-0456/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
46item on the agendapointRapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment
Barbara Kappel (A8-0415/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 9 ta' Jannar 2019, 13:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 11 ta' Jannar 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 14 ta' Jannar 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 15 ta' Jannar 2019, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Jannar 2019Avviż legali