Agenda
StraatsburgMaandag 14 januari 2019 - Donderdag 17 januari 2019 240k
Donderdag 17 januari 2019168kVersie: Woensdag 16 januari 2019, 20:23
 Agendapunten
09:00 - 11:50   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 16:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   Debatten       Spreektijd
  pointKorte presentaties van de volgende verslagen:
34Deadline -Gedifferentieerde integratie
Verslag:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Verslag over gedifferentieerde integratie

[2018/2093(INI)]
Commissie constitutionele zaken
30Deadline -Strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU
Verslag:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Verslag over het strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU

[2018/2096(INI)]
Commissie constitutionele zaken
Commissie verzoekschriften
  pointDebatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
110Deadline -Azerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov
[2019/2511(RSP)]
RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019
111Deadline -Sudan
[2019/2512(RSP)]
RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
9 voteOntwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
48*voteBijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen
Verslag:  Rebecca Harms (A8-0413/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen (het Ignalina-programma) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1369/2013 van de Raad
[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
Debat: Woensdag 16 januari 2019
47 voteJaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank
Verslag:  Georgi Pirinski (A8-0479/2018)
Verslag over het jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de EIB
[2018/2151(INI)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Woensdag 16 januari 2019
21 voteGrensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen
Verslag:  Pavel Svoboda (A8-0465/2018)
Verslag over grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlogen en gewapende conflicten buitgemaakte kunstwerken en cultuurgoederen
[2017/2023(INI)]
Commissie juridische zaken
118***IvoteGrensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen
Verslag:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Commissie juridische zaken
Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater
117***IvoteVaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee
Verslag:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Commissie visserij
Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater
94Deadline***IvoteBescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten
Verslag:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Begrotingscommissie
Commissie begrotingscontrole

Debat: Woensdag 16 januari 2019
84Deadline***IvoteVaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen
Verslag:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
Debat: Woensdag 16 januari 2019
92Deadline***IvoteVaststelling van het programma Rechten en waarden
Verslag:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en waarden
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Debat: Woensdag 16 januari 2019
87Deadline*voteEuropees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
Verslag:  Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking op basis van het Euratom-Verdrag
[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
31Deadline voteBestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties
Verslag:  Lara Comi (A8-0456/2018)
Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties
[2018/2056(INI)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Debat: Woensdag 16 januari 2019
46Deadline voteJaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank
Verslag:  Barbara Kappel (A8-0415/2018)
Verslag over het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank
[2018/2161(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
Debat: Woensdag 16 januari 2019
34Deadline voteGedifferentieerde integratie
Verslag:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Verslag over gedifferentieerde integratie
[2018/2093(INI)]
Commissie constitutionele zaken
Debat: Donderdag 17 januari 2019
30Deadline voteStrategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU
Verslag:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Verslag over het strategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU
[2018/2096(INI)]
Commissie constitutionele zaken
Commissie verzoekschriften

Debat: Donderdag 17 januari 2019
15:00 - 16:00   Debatten       Spreektijd
78 pointBescherming van rijst uit de EU
Mondelinge vraag - [2018/2957(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Commissie
Bescherming van rijst uit de EU
09:00 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)20'
Rapporteurs (artikel 52, lid 2, van het Reglement)   (3x4') 12'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Indiener van de ontwerpresolutie (artikel 135 van het Reglement)1'
"Catch the eye" (artikel 135 van het Reglement)   (2x2') 4'
Leden74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)5'
Vraagstellers (commissies)5'
"Catch the eye"5'
Leden30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
34item on the agendapointGedifferentieerde integratie
Pascal Durand (A8-0402/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 9 januari 2019, 13:00
30item on the agendapointStrategisch onderzoek van de Ombudsman OI/2/2017 betreffende de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad van de EU
Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 9 januari 2019, 13:00
110item on the agendapointAzerbeidzjan, en met name de zaak Mehman Huseynov
  -Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Maandag 14 januari 2019, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 16 januari 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 16 januari 2019, 14:00
111item on the agendapointSudan
  -Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Maandag 14 januari 2019, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 16 januari 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 16 januari 2019, 14:00
94item on the agendapointBescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten
Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 januari 2019, 13:00
84item on the agendapointVaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 januari 2019, 13:00
92item on the agendapointVaststelling van het programma Rechten en waarden
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 januari 2019, 13:00
87item on the agendapointEuropees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
Vladimir Urutchev (A8-0448/2018
  -AmendementenWoensdag 9 januari 2019, 13:00
31item on the agendapointBestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties
Lara Comi (A8-0456/2018
  -AmendementenWoensdag 9 januari 2019, 13:00
46item on the agendapointJaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank
Barbara Kappel (A8-0415/2018
  -AmendementenWoensdag 9 januari 2019, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 11 januari 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 14 januari 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 15 januari 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 16 januari 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 16 januari 2019Juridische mededeling