Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 14 ianuarie 2019 - Joi, 17 ianuarie 2019 242k
Joi, 17 ianuarie 2019167kVersiune: Miercuri, 16 ianuarie 2019, 20:25
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 16:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointPrezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
34Termen -Integrarea diferențiată
Raport  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Raport referitor la integrarea diferențiată

[2018/2093(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
30Termen -Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului UE
Raport  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Raport referitor la ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative care au loc în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului UE

[2018/2096(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
Comisia pentru petiții
  pointDezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
110Termen -Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov
[2019/2511(RSP)]
RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019
111Termen -Sudan
[2019/2512(RSP)]
RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor      
9 votePropuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)
48*voteProgramul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania
Raport  Rebecca Harms (A8-0413/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a programului de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania (programul Ignalina) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1369/2013 al Consiliului
[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Dezbatere: Miercuri, 16 ianuarie 2019
47 voteRaportul anual pe 2017 privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții
Raport  Georgi Pirinski (A8-0479/2018)
Raport referitor la raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2017
[2018/2151(INI)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Miercuri, 16 ianuarie 2019
21 voteCererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor
Raport  Pavel Svoboda (A8-0465/2018)
Raport referitor la cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor
[2017/2023(INI)]
Comisia pentru afaceri juridice
118***IvoteTransformările, fuziunile și divizările transfrontaliere
Raport  Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c
117***IvoteInstituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane
Raport  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Comisia pentru pescuit
Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c
94Termen***IvoteProtecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre
Raport  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Comisia pentru bugete
Comisia pentru control bugetar

Dezbatere: Miercuri, 16 ianuarie 2019
84Termen***IvoteInstituirea programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal
Raport  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Dezbatere: Miercuri, 16 ianuarie 2019
92Termen***IvoteInstituirea programului „Drepturi și valori”
Raport  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori”
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Dezbatere: Miercuri, 16 ianuarie 2019
87Termen*voteInstrumentul european pentru securitate nucleară care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
Raport  Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)
Propunerea de regulament al Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom
[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
31Termen voteCombaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale
Raport  Lara Comi (A8-0456/2018)
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale
[2018/2056(INI)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Dezbatere: Miercuri, 16 ianuarie 2019
46Termen voteRaport anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții
Raport  Barbara Kappel (A8-0415/2018)
Raport referitor la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții
[2018/2161(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Dezbatere: Miercuri, 16 ianuarie 2019
34Termen voteIntegrarea diferențiată
Raport  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Raport referitor la integrarea diferențiată
[2018/2093(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
Dezbatere: Joi, 17 ianuarie 2019
30Termen voteAncheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului UE
Raport  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Raport referitor la ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative care au loc în cadrul grupurilor de pregătire ale Consiliului UE
[2018/2096(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
Comisia pentru petiții

Dezbatere: Joi, 17 ianuarie 2019
15:00 - 16:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
78 pointProtecția orezului produs în UE
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2018/2957(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Comisia
Protecția orezului produs în UE
09:00 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
Raportori [articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]   (3x4') 12'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Autorul fiecărei propuneri de rezoluție (articolul 135 din Regulamentul de procedură)1'
„Catch the eye” (articolul 135 din Regulamentul de procedură)   (2x2') 4'
Deputaţi74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)5'
Autori (comisii)5'
„Catch the eye”5'
Deputaţi30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
34item on the agendapointIntegrarea diferențiată
Pascal Durand (A8-0402/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
30item on the agendapointAncheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului UE
Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
110item on the agendapointAzerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 14 ianuarie 2019, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 16 ianuarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 16 ianuarie 2019, 14:00
111item on the agendapointSudan
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Luni, 14 ianuarie 2019, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 16 ianuarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 16 ianuarie 2019, 14:00
94item on the agendapointProtecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre
Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
84item on the agendapointInstituirea programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
92item on the agendapointInstituirea programului „Drepturi și valori”
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
87item on the agendapointInstrumentul european pentru securitate nucleară care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
Vladimir Urutchev (A8-0448/2018
  -AmendamenteMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
31item on the agendapointCombaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale
Lara Comi (A8-0456/2018
  -AmendamenteMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
46item on the agendapointRaport anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții
Barbara Kappel (A8-0415/2018
  -AmendamenteMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 11 ianuarie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 14 ianuarie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 15 ianuarie 2019, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 16 ianuarie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 17 ianuarie 2019Notă juridică