Program
ŠtrasburgPondelok, 14. januára 2019 - Štvrtok, 17. januára 2019 245k
Štvrtok, 17. januára 2019174kVerzia: Streda, 16. januára 2019, 20:25
 Body programu
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 16:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
  pointKrátka prezentácia týchto správ:
34Termín -Diferencovaná integrácia
Správa:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Správa o diferencovanej integrácii

[2018/2093(INI)]
Výbor pre ústavné veci
30Termín -Strategické vyšetrovanie ombudsmanky OI/2/2017 týkajúce sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ
Správa:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Správa o strategickom vyšetrovaní ombudsmanky OI/2/2017 týkajúcom sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ

[2018/2096(INI)]
Výbor pre ústavné veci
Výbor pre petície
  pointRozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
110Termín -Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova
[2019/2511(RSP)]
RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019
111Termín -Sudán
[2019/2512(RSP)]
RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
9 voteNávrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)
48*voteProgram pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky
Správa:  Rebecca Harms (A8-0413/2018)
Správa o nariadení Rady, ktorým sa stanovuje program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky (program Ignalina) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EÚ) č. 1369/2013
[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Rozprava: Streda, 16. januára 2019
47 voteVýročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017
Správa:  Georgi Pirinski (A8-0479/2018)
Správa o Výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017
[2018/2151(INI)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Rozprava: Streda, 16. januára 2019
21 voteCezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách
Správa:  Pavel Svoboda (A8-0465/2018)
Správa o cezhraničných žiadostiach o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách
[2017/2023(INI)]
Výbor pre právne veci
118***IvoteCezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia
Správa:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Výbor pre právne veci
Rozhodnutie výboru začať rokovania – Článok 69c
117***IvoteStanovenie viacročného plánu pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora
Správa:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Výbor pre rybárstvo
Rozhodnutie výboru začať rokovania – Článok 69c
94Termín***IvoteOchrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch
Správa:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Výbor pre rozpočet
Výbor pre kontrolu rozpočtu

Rozprava: Streda, 16. januára 2019
84Termín***IvoteStanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“
Správa:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Rozprava: Streda, 16. januára 2019
92Termín***IvoteZriadenie programu Práva a hodnoty
Správa:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Rozprava: Streda, 16. januára 2019
87Termín*voteZriadenie Európskeho nástroja pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúceho Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome
Správa:  Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)
Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome
[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
31Termín voteVykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách
Správa:  Lara Comi (A8-0456/2018)
Správa o vykonávaní smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách
[2018/2056(INI)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Rozprava: Streda, 16. januára 2019
46Termín voteVýročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky
Správa:  Barbara Kappel (A8-0415/2018)
Správa o výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky
[2018/2161(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Rozprava: Streda, 16. januára 2019
34Termín voteDiferencovaná integrácia
Správa:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Správa o diferencovanej integrácii
[2018/2093(INI)]
Výbor pre ústavné veci
Rozprava: Štvrtok, 17. januára 2019
30Termín voteStrategické vyšetrovanie ombudsmanky OI/2/2017 týkajúce sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ
Správa:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Správa o strategickom vyšetrovaní ombudsmanky OI/2/2017 týkajúcom sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ
[2018/2096(INI)]
Výbor pre ústavné veci
Výbor pre petície

Rozprava: Štvrtok, 17. januára 2019
15:00 - 16:00   Rozpravy       Rečnícky čas
78 pointOchrana ryže vypestovanej v EÚ
Otázka na ústne zodpovedanie - [2018/2957(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Komisia
Ochrana ryže vypestovanej v EÚ
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)20'
Spravodajcovia (článok 52 ods. 2 rokovacieho poriadku)   (3x4') 12'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
Autor každého návrhu uznesenia (článok 135 rokovacieho poriadku)1'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (článok 135 rokovacieho poriadku)   (2x2') 4'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)5'
Autori (výbory)5'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
34item on the agendapointDiferencovaná integrácia
Pascal Durand (A8-0402/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 9. januára 2019, 13:00
30item on the agendapointStrategické vyšetrovanie ombudsmanky OI/2/2017 týkajúce sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ
Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 9. januára 2019, 13:00
110item on the agendapointAzerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova
  -Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Pondelok, 14. januára 2019, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 16. januára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 16. januára 2019, 14:00
111item on the agendapointSudán
  -Návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Pondelok, 14. januára 2019, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 16. januára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uznesení (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 16. januára 2019, 14:00
94item on the agendapointOchrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch
Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 9. januára 2019, 13:00
84item on the agendapointStanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 9. januára 2019, 13:00
92item on the agendapointZriadenie programu Práva a hodnoty
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 9. januára 2019, 13:00
87item on the agendapointZriadenie Európskeho nástroja pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúceho Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome
Vladimir Urutchev (A8-0448/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. januára 2019, 13:00
31item on the agendapointVykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách
Lara Comi (A8-0456/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. januára 2019, 13:00
46item on the agendapointVýročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky
Barbara Kappel (A8-0415/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. januára 2019, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 11. januára 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 14. januára 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 15. januára 2019, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 16. januára 2019, 19:00
Posledná úprava: 17. januára 2019Právne oznámenie