Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 14. januar 2019 - Četrtek, 17. januar 2019 236k
Četrtek, 17. januar 2019167kRazličica: Sreda, 16. januar 2019, 20:26
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 16:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
  pointKratke predstavitve naslednjih poročil:
34Rok -Diferencirano povezovanje
Poročilo:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Poročilo o diferenciranem povezovanju

[2018/2093(INI)]
Odbor za ustavne zadeve
30Rok -Strateška preiskava Evropskega varuha človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU
Poročilo:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Poročilo o strateški preiskavi Evropskega varuha človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU

[2018/2096(INI)]
Odbor za ustavne zadeve
Odbor za peticije
  pointRazprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)
110Rok -Azerbajdžan, zlasti primer Mehmana Huseynova
[2019/2511(RSP)]
RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019
111Rok -Sudan
[2019/2512(RSP)]
RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
9 votePredlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)
48*voteProgram pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi
Poročilo:  Rebecca Harms (A8-0413/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi programa pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi (program Ignalina) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EU) št. 1369/2013
[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Razprava: Sreda, 16. januar 2019
47 voteLetno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2017
Poročilo:  Georgi Pirinski (A8-0479/2018)
Poročilo o letnem poročilu o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi EIB za leto 2017
[2018/2151(INI)]
Odbor za proračunski nadzor
Razprava: Sreda, 16. januar 2019
21 voteČezmejne zahteve za vrnitev umetniških del in kulturnih dobrin, zaplenjenih v oboroženih spopadih in vojnah
Poročilo:  Pavel Svoboda (A8-0465/2018)
Poročilo o čezmejnih zahtevah za vrnitev umetniških del in kulturnih dobrin, zaplenjenih v oboroženih spopadih in vojnah
[2017/2023(INI)]
Odbor za pravne zadeve
118***IvoteČezmejna preoblikovanja, združitve in delitve
Poročilo:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Odbor za pravne zadeve
Odločitev odbora o začetku pogajanj – člen 69c Poslovnika
117***IvoteVzpostavitev večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju
Poročilo:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Odbor za ribištvo
Odločitev odbora o začetku pogajanj – člen 69c Poslovnika
94Rok***IvoteZaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah
Poročilo:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Odbor za proračun
Odbor za proračunski nadzor

Razprava: Sreda, 16. januar 2019
84Rok***IvoteVzpostavitev programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve
Poročilo:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Razprava: Sreda, 16. januar 2019
92Rok***IvoteVzpostavitev programa za pravice in vrednote
Poročilo:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Razprava: Sreda, 16. januar 2019
87Rok*voteEvropski instrument za jedrsko varnost, ki dopolnjuje instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje
Poročilo:  Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)
Predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi evropskega instrumenta za jedrsko varnost, ki dopolnjuje instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje, na podlagi Pogodbe Euratom
[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
31Rok voteBoj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih
Poročilo:  Lara Comi (A8-0456/2018)
Poročilo o izvajanju Direktive 2011/7/EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih
[2018/2056(INI)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Razprava: Sreda, 16. januar 2019
46Rok voteLetno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke
Poročilo:  Barbara Kappel (A8-0415/2018)
Poročilo o letnem poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke
[2018/2161(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Razprava: Sreda, 16. januar 2019
34Rok voteDiferencirano povezovanje
Poročilo:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Poročilo o diferenciranem povezovanju
[2018/2093(INI)]
Odbor za ustavne zadeve
Razprava: Četrtek, 17. januar 2019
30Rok voteStrateška preiskava Evropskega varuha človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU
Poročilo:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Poročilo o strateški preiskavi Evropskega varuha človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU
[2018/2096(INI)]
Odbor za ustavne zadeve
Odbor za peticije

Razprava: Četrtek, 17. januar 2019
15:00 - 16:00   Razprave       Čas za govor
78 pointZaščita riža iz EU
Vprašanje za ustni odgovor - [2018/2957(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Komisija
Zaščita riža iz EU
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)20'
Poročevalci (člen 52(2) Poslovnika)   (3x4') 12'
Razprava brez seznama govornikov   (2x5') 10'
Avtor posameznega predloga resolucije (člen 135 Poslovnika)1'
Razprava brez seznama govornikov (člen 135 Poslovnika)   (2x2') 4'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)5'
Avtorji (odbori)5'
Razprava brez seznama govornikov5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
34item on the agendapointDiferencirano povezovanje
Pascal Durand (A8-0402/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 9. januar 2019, 13:00
30item on the agendapointStrateška preiskava Evropskega varuha človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU
Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 9. januar 2019, 13:00
110item on the agendapointAzerbajdžan, zlasti primer Mehmana Huseynova
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 14. januar 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 16. januar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 16. januar 2019, 14:00
111item on the agendapointSudan
  -Predlogi resolucij (člen 135 Poslovnika)Ponedeljek, 14. januar 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 135 Poslovnika)Sreda, 16. januar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 135 poslovnika EP)Sreda, 16. januar 2019, 14:00
94item on the agendapointZaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah
Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 9. januar 2019, 13:00
84item on the agendapointVzpostavitev programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 9. januar 2019, 13:00
92item on the agendapointVzpostavitev programa za pravice in vrednote
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 9. januar 2019, 13:00
87item on the agendapointEvropski instrument za jedrsko varnost, ki dopolnjuje instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje
Vladimir Urutchev (A8-0448/2018
  -Predlogi spremembSreda, 9. januar 2019, 13:00
31item on the agendapointBoj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih
Lara Comi (A8-0456/2018
  -Predlogi spremembSreda, 9. januar 2019, 13:00
46item on the agendapointLetno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke
Barbara Kappel (A8-0415/2018
  -Predlogi spremembSreda, 9. januar 2019, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 11. januar 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 14. januar 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 15. januar 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 16. januar 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 17. januar 2019Pravno obvestilo