Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 14 januari 2019 - Torsdagen den 17 januari 2019 238k
Torsdagen den 17 januari 2019169kUtgåva: Onsdagen den 16 januari 2019, 20:26
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 16:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
  pointKortfattade redogörelser för följande betänkanden:
34Tidsfrist -Differentierad integration
Betänkande:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Betänkande om differentierad integration

[2018/2093(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor
30Tidsfrist -Ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ
Betänkande:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Betänkande om Ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ

[2018/2096(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor
Utskottet för framställningar
  pointDebatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
110Tidsfrist -Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov
[2019/2511(RSP)]
RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019
111Tidsfrist -Sudan
[2019/2512(RSP)]
RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
9 voteResolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
48*voteStödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen
Betänkande:  Rebecca Harms (A8-0413/2018)
Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen (Ignalinaprogrammet) och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 1369/2013
[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Debatt: Onsdagen den 16 januari 2019
47 voteÅrsrapporten 2017 om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet
Betänkande:  Georgi Pirinski (A8-0479/2018)
Betänkande om årsrapporten 2017 om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet
[2018/2151(INI)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Onsdagen den 16 januari 2019
21 voteGränsöverskridande anspråk på återlämnande av konstverk och kulturföremål som plundrats under väpnade konflikter och krig
Betänkande:  Pavel Svoboda (A8-0465/2018)
Betänkande om gränsöverskridande anspråk på återlämnande av konstverk och kulturföremål som plundrats under väpnade konflikter och krig
[2017/2023(INI)]
Utskottet för rättsliga frågor
118***IvoteGränsöverskridande ombildningar, fusioner eller uppdelningar
Betänkande:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar - Artikel 69c
117***IvoteUpprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet
Betänkande:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Fiskeriutskottet
Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar - Artikel 69c
94Tidsfrist***IvoteSkydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna
Betänkande:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Budgetutskottet
Budgetkontrollutskottet

Debatt: Onsdagen den 16 januari 2019
84Tidsfrist***IvoteInrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet
Betänkande:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Debatt: Onsdagen den 16 januari 2019
92Tidsfrist***IvoteInrättande av programmet för rättigheter och värden
Betänkande:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Debatt: Onsdagen den 16 januari 2019
87Tidsfrist*voteEtt europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete
Betänkande:  Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)
Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget
[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
31Tidsfrist voteBekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner
Betänkande:  Lara Comi (A8-0456/2018)
Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/7/EU om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner
[2018/2056(INI)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Debatt: Onsdagen den 16 januari 2019
46Tidsfrist voteÅrsrapport om EIB:s finansiella verksamhet
Betänkande:  Barbara Kappel (A8-0415/2018)
Betänkande om årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet
[2018/2161(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Debatt: Onsdagen den 16 januari 2019
34Tidsfrist voteDifferentierad integration
Betänkande:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Betänkande om differentierad integration
[2018/2093(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor
Debatt: Torsdagen den 17 januari 2019
30Tidsfrist voteOmbudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ
Betänkande:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Betänkande om Ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ
[2018/2096(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor
Utskottet för framställningar

Debatt: Torsdagen den 17 januari 2019
15:00 - 16:00   Debatt       Talartid
78 pointSkydd av EU:s risproduktion
Muntlig fråga - [2018/2957(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Kommissionen
Skydd av EU-producerat ris
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)20'
Föredragande (artikel 52.2 i arbetsordningen)   (3x4') 12'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Författare till varje resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)1'
Ögonkontaktsförfarandet (artikel 135 i arbetsordningen)   (2x2') 4'
Ledamöter74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)5'
Frågeställare (utskott)5'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
34item on the agendapointDifferentierad integration
Pascal Durand (A8-0402/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
30item on the agendapointOmbudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ
Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
110item on the agendapointAzerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 14 januari 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 16 januari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 16 januari 2019, 14:00
111item on the agendapointSudan
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 14 januari 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 16 januari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 16 januari 2019, 14:00
94item on the agendapointSkydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna
Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
84item on the agendapointInrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
92item on the agendapointInrättande av programmet för rättigheter och värden
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
87item on the agendapointEtt europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete
Vladimir Urutchev (A8-0448/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
31item on the agendapointBekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner
Lara Comi (A8-0456/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
46item on the agendapointÅrsrapport om EIB:s finansiella verksamhet
Barbara Kappel (A8-0415/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 11 januari 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 14 januari 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 15 januari 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 16 januari 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 17 januari 2019Rättsligt meddelande