Pořad jednání
BruselStředa, 30. ledna 2019 - Čtvrtek, 31. ledna 2019 202k
Středa, 30. ledna 2019163kVerze: Středa, 30. ledna 2019, 17:49
 Body k pořadu jednání
15:00 - 15:30   Slavnostní zasedání
15:30 - 24:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

15:00 - 15:30   Slavnostní zasedání      
32 voteMezinárodní den památky obětí holocaustu
15:30 - 24:00   Rozpravy       Řečnická doba
1  pointPokračování zasedání a plán práce
49 pointVystoupení Spojeného království z EU
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2539(RSP)]
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.
43 pointBoj proti ovzduší nenávisti a fyzickému násilí páchanému na demokraticky zvolených držitelích mandátu
Prohlášení Komise
[2019/2534(RSP)]
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.
40 pointPrávní stát a základní práva v Maďarsku, vývoj od září 2018
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2517(RSP)]
50Lhůta pointSituace ve Venezuele
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2543(RSP)]
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.
41 pointNejnovější vývoj ve vzájemných vztazích mezi Čínou a Tchaj-wanem
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2529(RSP)]
42 pointStav obchodních jednání USA–EU
Prohlášení Komise
[2019/2530(RSP)]
12Lhůta***IpointProvádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu
Zpráva:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu a o zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a nařízení Komise (ES) č. 874/2004

[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
6Lhůta pointVýroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže
Zpráva:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Zpráva k výroční zprávě o politice v oblasti hospodářské soutěže
[2018/2102(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
5 pointVýroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie za rok 2017 – boj proti podvodům
Zpráva:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Zpráva o výroční zprávě o ochraně finančních zájmů Evropské unie za rok 2017 – boj proti podvodům
[2018/2152(INI)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
35Lhůta pointStrategie integrace Romů
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2509(RSP)]
Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání
39Lhůta pointZměny jednacího řádu Evropského parlamentu
Zpráva:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Zpráva o změnách jednacího řádu Evropského parlamentu týkajících se: hlavy I kapitol 1 a 4; hlavy V kapitoly 3; hlavy VII kapitol 4 a 5 a hlavy VIII kapitoly 1 hlavy XII; hlavy XIV a přílohy II

[2018/2170(REG)]
Výbor pro ústavní záležitosti
2  pointJednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
15:30 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)30'
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)20'
Komise (včetně odpovědí)65'
Zpravodajové   (3x6') 18'
Navrhovatelé   (2x1') 2'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (7x5') 35'
Poslanci179'
PPE49'S&D42'30ECR18'ALDE16'30Verts/ALE13'GUE/NGL13'EFDD11'ENF10'NI6'30
50item on the agendapointSituace ve Venezuele
  -Návrhy usneseníStředa, 30. ledna 2019, 16:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 30. ledna 2019, 20:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 30. ledna 2019, 21:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníČtvrtek, 31. ledna 2019, 08:00
12item on the agendapointProvádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 23. ledna 2019, 13:00
6item on the agendapointVýroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 23. ledna 2019, 13:00
35item on the agendapointStrategie integrace Romů
  -Návrhy usneseníStředa, 6. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPátek, 8. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPátek, 8. února 2019, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníPondělí, 11. února 2019, 19:00
39item on the agendapointZměny jednacího řádu Evropského parlamentu
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 23. ledna 2019, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 29. ledna 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 30. ledna 2019Právní upozornění