Dagsorden
BruxellesOnsdag den 30. januar 2019 - Torsdag den 31. januar 2019 199k
Onsdag den 30. januar 2019163kUdgave: Onsdag den 30. januar 2019, 17:49
 Punkter på dagsordenen
15:00 - 15:30   Højtideligt møde
15:30 - 24:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

15:00 - 15:30   Højtideligt møde      
32 voteInternational mindedag for holocaust
15:30 - 24:00   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
49 pointDet Forenede Kongeriges udtræden af EU
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2539(RSP)]
Talerrunde med de politiske gruppers ordførere
43 pointBekæmpelse af klimaet af had og fysisk vold mod demokratisk valgte mandatindehavere
Redegørelse ved Kommissionen
[2019/2534(RSP)]
Talerrunde med de politiske gruppers ordførere
40 pointRetsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i Ungarn - udviklingen siden septemer 2018
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2517(RSP)]
50Frist pointSituationen i Venezuela
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2019/2543(RSP)]
Talerrunde med de politiske gruppers ordførere
41 pointDen seneste udvikling i forbindelserne hen over Taiwanstrædet mellem Kina og Taiwan
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2019/2529(RSP)]
42 pointStatus for handelsforhandlingerne mellem USA og EU
Redegørelse ved Kommissionen
[2019/2530(RSP)]
12Frist***IpointImplementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion
Betænkning:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion og om ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
6Frist pointÅrlig beretning om konkurrencepolitikken
Betænkning:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Betænkning om årlig beretning om konkurrencepolitikken
[2018/2102(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
5 pointÅrsrapport 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig
Betænkning:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Betænkning om årsrapport 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig
[2018/2152(INI)]
Budgetkontroludvalget
35Frist pointStrategier for romaernes integration
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2509(RSP)]
Afstemningen finder sted under næste mødeperiode
39Frist pointÆndringer til Parlamentets forretningsorden
Betænkning:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Betænkning om ændringer til forretningsordenen der vedrører Kapitel 1 og 4 under Afsnit I; Kapitel 3 under Afsnit V; Kapitel 4 og 5 under Afsnit VII; Kapitel 1 under Afsnit VIII; Afsnit XII; Afsnit XIV og Bilag II
[2018/2170(REG)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
15:30 - 24:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)30'
Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)20'
Kommissionen (inkl. svar)65'
Ordførere   (3x6') 18'
Ordførere for udtalelser   (2x1') 2'
Catch-the-eye   (7x5') 35'
Medlemmer179'
PPE49'S&D42'30ECR18'ALDE16'30Verts/ALE13'GUE/NGL13'EFDD11'ENF10'NI6'30
50item on the agendapointSituationen i Venezuela
  -Forslag til beslutningOnsdag den 30. januar 2019, 16:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 30. januar 2019, 20:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 30. januar 2019, 21:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Torsdag den 31. januar 2019, 08:00
12item on the agendapointImplementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 23. januar 2019, 13:00
6item on the agendapointÅrlig beretning om konkurrencepolitikken
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 23. januar 2019, 13:00
35item on the agendapointStrategier for romaernes integration
  -Forslag til beslutningOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagFredag den 8. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagFredag den 8. februar 2019, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Mandag den 11. februar 2019, 19:00
39item on the agendapointÆndringer til Parlamentets forretningsorden
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 23. januar 2019, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 29. januar 2019, 19:00
Seneste opdatering: 30. januar 2019Juridisk meddelelse