Ημερήσια διάταξη
ΒρυξέλλεςΤετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 223k
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019159kΈκδοση: Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019, 17:50
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
15:00 - 15:30   Πανηγυρική συνεδρίαση
15:30 - 24:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

15:00 - 15:30   Πανηγυρική συνεδρίαση      
32 voteΠαγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος
15:30 - 24:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
49 pointΗ αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2539(RSP)]
Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
43 pointΚαταπολέμηση του κλίματος μίσους και της σωματικής βίας εναντίον δημοκρατικά εκλεγμένων εντολοδόχων
Δήλωση της Επιτροπής
[2019/2534(RSP)]
Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
40 pointΤο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία, εξελίξεις από τον Σεπτέμβριο του 2018 και μετά
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2517(RSP)]
50Προθεσμία pointΚατάσταση στη Βενεζουέλα
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2543(RSP)]
Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
41 pointΤελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2529(RSP)]
42 pointΚατάσταση προόδου των εμπορικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-ΕΕ
Δήλωση της Επιτροπής
[2019/2530(RSP)]
12Προθεσμία***IpointΥλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu
Έκθεση:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
6Προθεσμία pointΕτήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
Έκθεση:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
[2018/2102(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
5 pointΕτήσια έκθεση 2017 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης
Έκθεση:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση 2017 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης
[2018/2152(INI)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
35Προθεσμία pointΣτρατηγικές για την ένταξη των Ρομά
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2509(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου.
39Προθεσμία pointΤροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Έκθεση:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Έκθεση σχετικά με τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν: τα κεφάλαια 1 και 4 του τίτλου Ι· το κεφάλαιο 3 του τίτλου V· τα κεφάλαια 4 και 5 του τίτλου VII· το κεφάλαιο 1 του τίτλου VIII· τον τίτλο XII· τον τίτλο XIV και το παράρτημα II
[2018/2170(REG)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
2  pointΠαρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)
15:30 - 24:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)65'
Εισηγητές   (3x6') 18'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (2x1') 2'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Βουλευτές179'
PPE49'S&D42'30ECR18'ALDE16'30Verts/ALE13'GUE/NGL13'EFDD11'ENF10'NI6'30
50item on the agendapointΚατάσταση στη Βενεζουέλα
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019, 16:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019, 21:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΠέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019, 08:00
12item on the agendapointΥλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, 13:00
6item on the agendapointΕτήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, 13:00
35item on the agendapointΣτρατηγικές για την ένταξη των Ρομά
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΠαρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΠαρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, 14:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
39item on the agendapointΤροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 29 Ιανουαρίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου