Päevakord
BrüsselKolmapäev, 30. jaanuar 2019 - Neljapäev, 31. jaanuar 2019 193k
Kolmapäev, 30. jaanuar 2019155kVersioon: Kolmapäev, 30. jaanuar 2019, 17:50
 Päevakorra punktid
15:00 - 15:30   Pidulik istung
15:30 - 24:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

15:00 - 15:30   Pidulik istung      
32 voteRahvusvaheline holokausti mälestuspäev
15:30 - 24:00   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
49 pointÜhendkuningriigi väljaastumine EList
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2539(RSP)]
Fraktsioonide sõnavõtuvoor
43 pointDemokraatlikult valitud rahvaesindajate vastu suunatud viha ja füüsilise vägivalla ärahoidmine
Komisjoni avaldus
[2019/2534(RSP)]
Fraktsioonide sõnavõtuvoor
40 pointÕigusriik ja põhiõigused Ungaris, arengud alates septembrist 2018
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2517(RSP)]
50Tähtaeg pointOlukord Venezuelas
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2019/2543(RSP)]
Fraktsioonide sõnavõtuvoor
41 pointViimasel ajal toimunud muutused Hiina ja Taiwani väinaülestes suhetes
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2019/2529(RSP)]
42 pointUSA ja ELi kaubandusläbirääkimiste hetkeseis
Komisjoni avaldus
[2019/2530(RSP)]
12Tähtaeg***IpointTippdomeeninime .eu rakendamine ja toimimine
Raport:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tippdomeeninime .eu rakendamist ja toimimist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 733/2002 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
6Tähtaeg pointKonkurentsipoliitika aastaaruanne
Raport:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Raport konkurentsipoliitika aastaaruande kohta
[2018/2102(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
5 pointAastaaruanne (2017) Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta
Raport:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitleva 2017. aasta aruande kohta
[2018/2152(INI)]
Eelarvekontrollikomisjon
35Tähtaeg pointRomasid käsitlevad integratsioonistrateegiad
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2509(RSP)]
Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul
39Tähtaeg pointParlamendi kodukorra muudatusettepanekud
Raport:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Raport Euroopa Parlamendi kodukorra järgmiste osade muutmise kohta:
I osa 1. ja 4. peatükk, V osa 3. peatükk, VII osa 4. ja 5. peatükk ning VIII osa 1. peatükk, XII osa, XIV osa ja II lisa

[2018/2170(REG)]
Põhiseaduskomisjon
2  pointÜheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
15:30 - 24:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)30'
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)20'
Komisjon (koos vastustega)65'
Raportöörid   (3x6') 18'
Arvamuse koostajad   (2x1') 2'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (7x5') 35'
Parlamendiliikmed179'
PPE49'S&D42'30ECR18'ALDE16'30Verts/ALE13'GUE/NGL13'EFDD11'ENF10'NI6'30
50item on the agendapointOlukord Venezuelas
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 30. jaanuar 2019, 16:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 30. jaanuar 2019, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 30. jaanuar 2019, 21:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedNeljapäev, 31. jaanuar 2019, 08:00
12item on the agendapointTippdomeeninime .eu rakendamine ja toimimine
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 23. jaanuar 2019, 13:00
6item on the agendapointKonkurentsipoliitika aastaaruanne
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 23. jaanuar 2019, 13:00
35item on the agendapointRomasid käsitlevad integratsioonistrateegiad
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudReede, 8. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaReede, 8. veebruar 2019, 14:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 19:00
39item on the agendapointParlamendi kodukorra muudatusettepanekud
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 23. jaanuar 2019, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 29. jaanuar 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 30. jaanuar 2019Õigusalane teave