Esityslista
BrysselKeskiviikko 30. tammikuuta 2019 - Torstai 31. tammikuuta 2019 193k
Keskiviikko 30. tammikuuta 2019153kVersio: Keskiviikko 30. tammikuuta 2019, 17:50
 Esityslistan kohdat
15:00 - 15:30   Juhlaistunto
15:30 - 24:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

15:00 - 15:30   Juhlaistunto      
32 voteKansainvälinen holokaustin muistopäivä
15:30 - 24:00   Keskustelut       Puheajat
1  pointIstuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
49 pointYhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2539(RSP)]
Poliittisten ryhmien puheenvuorot
43 pointDemokraattisesti valittuihin viranhaltijoihin kohdistuvan vihan ilmapiirin ja fyysisen väkivallan torjuminen
Komission julkilausuma
[2019/2534(RSP)]
Poliittisten ryhmien puheenvuorot
40 pointOikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Unkarissa ja niitä koskeva kehitys syyskuun 2018 jälkeen
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2517(RSP)]
50Määräaika pointVenezuelan tilanne
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2019/2543(RSP)]
Poliittisten ryhmien puheenvuorot
41 pointManner-Kiinan ja Taiwanin välisten suhteiden viimeaikainen kehitys
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2019/2529(RSP)]
42 pointYhdysvaltojen ja EU:n välisten kauppaneuvottelujen tilanne
Komission julkilausuma
[2019/2530(RSP)]
12Määräaika***Ipoint.eu-aluetunnuksen toteuttaminen ja toiminta
Mietintö:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta ja asetuksen (EY) N:o 733/2002 ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
6Määräaika pointKilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus
Mietintö:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Mietintö kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta
[2018/2102(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
5 pointVuosikertomus 2017 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta
Mietintö:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Mietintö vuosikertomuksesta 2017 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta
[2018/2152(INI)]
Talousarvion valvontavaliokunta
35Määräaika pointRomanien integrointistrategiat
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2509(RSP)]
Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla
39Määräaika pointEuroopan parlamentin työjärjestyksen muuttaminen
Mietintö:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen osan I lukujen 1 ja 4, osan V luvun 3, osan VII lukujen 4 ja 5, osan VIII luvun 1, osan XII, osan XIV ja liitteen II muuttamisesta
[2018/2170(REG)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
2  pointMinuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
15:30 - 24:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)30'
Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen)20'
Komissio (vastauksineen)65'
Esittelijät   (3x6') 18'
Valmistelijat   (2x1') 2'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Jäsenet179'
PPE49'S&D42'30ECR18'ALDE16'30Verts/ALE13'GUE/NGL13'EFDD11'ENF10'NI6'30
50item on the agendapointVenezuelan tilanne
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 30. tammikuuta 2019, 16:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 30. tammikuuta 2019, 20:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 30. tammikuuta 2019, 21:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTorstai 31. tammikuuta 2019, 08:00
12item on the agendapoint.eu-aluetunnuksen toteuttaminen ja toiminta
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 23. tammikuuta 2019, 13:00
6item on the agendapointKilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 23. tammikuuta 2019, 13:00
35item on the agendapointRomanien integrointistrategiat
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetPerjantai 8. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinPerjantai 8. helmikuuta 2019, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 11. helmikuuta 2019, 19:00
39item on the agendapointEuroopan parlamentin työjärjestyksen muuttaminen
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 23. tammikuuta 2019, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 29. tammikuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 30. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus