Dnevni red
BruxellesSrijeda, 30. siječanja 2019. - Četvrtak, 31. siječanja 2019. 197k
srijeda, 30. siječnja 2019.160kVerzija: srijeda, 30. siječnja 2019., 17:51
 Točke dnevnog reda
15:00 - 15:30   Svečana sjednica
15:30 - 24:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

15:00 - 15:30   Svečana sjednica      
32 voteMeđunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta
15:30 - 24:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
1  pointNastavak zasjedanja i plan rada
49 pointPovlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2539(RSP)]
Jedan krug govornika iz klubova zastupnika
43 pointBorba protiv ozračja mržnje i fizičkog nasilja nad demokratski izabranim mandatarima
Izjava Komisije
[2019/2534(RSP)]
Jedan krug govornika iz klubova zastupnika
40 pointVladavina prava i temeljna prava u Mađarskoj, razvoj događaja od rujna 2018.
Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2517(RSP)]
50Rok pointStanje u Venezueli
Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
[2019/2543(RSP)]
Jedan krug govornika iz klubova zastupnika
41 pointNajnoviji razvoj događaja u odnosima između Kine i Tajvana
Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
[2019/2529(RSP)]
42 pointStanje trgovinskih pregovora SAD-a i EU-a
Izjava Komisije
[2019/2530(RSP)]
12Rok***IpointUvođenje i funkcioniranje vršne .eu domene
Izvješće:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju i funkcioniranju vršne domene .eu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
6Rok pointGodišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja
Izvješće:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja
[2018/2102(INI)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
5 pointGodišnje izvješće za 2017. o zaštiti financijskih interesa Europske unije – Borba protiv prijevara
Izvješće:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Izvješće o Godišnjem izvješću za 2017. o zaštiti financijskih interesa Europske unije – Borba protiv prijevara
[2018/2152(INI)]
Odbor za proračunski nadzor
35Rok pointStrategije integracije Roma
Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2509(RSP)]
Glasovanje će se održati na sljedećoj sjednici
39Rok pointIzmjene Poslovnika Europskog parlamenta
Izvješće:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Izvješće o izmjenama Poslovnika Europskog parlamenta koje se odnose na: glavu I. poglavlja 1. i 4.; glavu V. poglavlje 3.; glavu VII. poglavlja 4. i 5.; glavu VIII. poglavlje 1.; glavu XII.; glavu XIV. i prilog II.
[2018/2170(REG)]
Odbor za ustavna pitanja
2  pointJednominutni govori (članak 163. Poslovnika)
15:30 - 24:00   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)30'
Potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica (uključujući odgovore)20'
Komisija (uključujući odgovore)65'
Izvjestitelji   (3x6') 18'
Izvjestitelji za mišljenje   (2x1') 2'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (7x5') 35'
Zastupnici179'
PPE49'S&D42'30ECR18'ALDE16'30Verts/ALE13'GUE/NGL13'EFDD11'ENF10'NI6'30
50item on the agendapointStanje u Venezueli
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 30. siječnja 2019., 16:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijasrijeda, 30. siječnja 2019., 20:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijasrijeda, 30. siječnja 2019., 21:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanječetvrtak, 31. siječnja 2019., 08:00
12item on the agendapointUvođenje i funkcioniranje vršne .eu domene
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 23. siječnja 2019., 13:00
6item on the agendapointGodišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -Amandmani srijeda, 23. siječnja 2019., 13:00
35item on the agendapointStrategije integracije Roma
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijapetak, 8. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijapetak, 8. veljače 2019., 14:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeponedjeljak, 11. veljače 2019., 19:00
39item on the agendapointIzmjene Poslovnika Europskog parlamenta
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -Amandmani srijeda, 23. siječnja 2019., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 29. siječnja 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 30. siječanja 2019.Pravna napomena