Darbotvarkė
BriuselisTrečiadienis, 2019 m. sausio 30 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 31 d. 198k
Trečiadienis, 2019 m. sausio 30 d.160kVersija: Trečiadienis, 2019 m. sausio 30 d., 17:51
 Darbotvarkės klausimai
15:00 - 15:30   Iškilmingas posėdis
15:30 - 24:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

15:00 - 15:30   Iškilmingas posėdis      
32 voteTarptautinė Holokausto aukų atminimo diena
15:30 - 24:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
1  pointSesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
49 pointJK pasitraukimas iš ES
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2539(RSP)]
Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams
43 pointKova su neapykantos ir fizinio smurto atmosfera demokratiškai išrinktų įgaliojimų turėtojų atžvilgiu
Komisijos pareiškimas
[2019/2534(RSP)]
Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams
40 pointTeisinė valstybė ir pagrindinės žmogaus teisės Vengrijoje. Pokyčiai nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2517(RSP)]
50Galutinis terminas pointPadėtis Venesueloje
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2019/2543(RSP)]
Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams
41 pointKinijos ir Taivanio naujausi santykių pokyčiai
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2019/2529(RSP)]
42 pointJAV ir ES prekybos derybų padėtis
Komisijos pareiškimas
[2019/2530(RSP)]
12Galutinis terminas***IpointVeiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimas ir šio domeno veikimas
Pranešimas:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimo ir šio domeno veikimo, kuriuo panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 874/2004
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
6Galutinis terminas pointMetinė konkurencijos politikos ataskaita
Pranešimas:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Pranešimas dėl metinės konkurencijos politikos ataskaitos
[2018/2102(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
5 pointEuropos Sąjungos finansinių interesų apsaugos 2017 m. metinė ataskaita. Kova su sukčiavimu
Pranešimas:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos 2017 m. metinės ataskaitos ir kovos su sukčiavimu
[2018/2152(INI)]
Biudžeto kontrolės komitetas
35Galutinis terminas pointRomų integracijos strategijos
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2509(RSP)]
Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje
39Galutinis terminas pointParlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimai
Pranešimas:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Pranešimas dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, susijusių su I antraštinės dalies 1 ir 4 skyriais, V antraštinės dalies 3 skyriumi, VII antraštinės dalies 4 ir 5 skyriais, VIII antraštinės dalies 1 skyriumi, XII antraštine dalimi, XIV antraštine dalimi ir II priedu
[2018/2170(REG)]
Konstitucinių reikalų komitetas
2  pointVienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
15:30 - 24:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)30'
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė (kartu su atsakymais)20'
Komisija (kartu su atsakymais)65'
Pranešėjai   (3x6') 18'
Nuomonės referentai   (2x1') 2'
Procedūra „prašau žodžio“   (7x5') 35'
Parlamento nariai179'
PPE49'S&D42'30ECR18'ALDE16'30Verts/ALE13'GUE/NGL13'EFDD11'ENF10'NI6'30
50item on the agendapointPadėtis Venesueloje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. sausio 30 d., 16:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2019 m. sausio 30 d., 20:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. sausio 30 d., 21:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduKetvirtadienis, 2019 m. sausio 31 d., 08:00
12item on the agendapointVeiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimas ir šio domeno veikimas
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. sausio 23 d., 13:00
6item on the agendapointMetinė konkurencijos politikos ataskaita
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. sausio 23 d., 13:00
35item on the agendapointRomų integracijos strategijos
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Penktadienis, 2019 m. vasario 8 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPenktadienis, 2019 m. vasario 8 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 19:00
39item on the agendapointParlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimai
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. sausio 23 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. sausio 29 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. sausio 30 d.Teisinis pranešimas