Darba kārtība
BriseleTrešdiena, 2019. gada 30. janvāris - Ceturtdiena, 2019. gada 31. janvāris 196k
Trešdiena, 2019. gada 30. janvāris160kVersija: Trešdiena, 2019. gada 30. janvāris, 17:51
 Darba kārtības punkti
15:00 - 15:30   Svinīgā sēde
15:30 - 24:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

15:00 - 15:30   Svinīgā sēde      
32 voteStarptautiskā Holokausta upuru piemiņas diena
15:30 - 24:00   Debates       Uzstāšanās laiks
1  pointSesijas atsākšana un darba kārtība
49 pointApvienotās Karalistes izstāšanās no ES
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2539(RSP)]
Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta
43 pointNaidīguma un fiziskas vardarbības pret demokrātiski ievēlētām pilnvarotām personām apkarošana
Komisijas paziņojums
[2019/2534(RSP)]
Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta
40 pointTiesiskums un pamattiesības Ungārijā: notikumi kopš 2018. gada septembra
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2517(RSP)]
50Termiņi pointStāvoklis Venecuēlā
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2019/2543(RSP)]
Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta
41 pointJaunākās norises Ķīnas un Taivānas attiecībās
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2019/2529(RSP)]
42 pointStāvoklis ASV un ES tirdzniecības sarunās
Komisijas paziņojums
[2019/2530(RSP)]
12Termiņi***Ipoint.eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāka ieviešana un darbība
Ziņojums:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par .eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
6Termiņi pointGada ziņojums par konkurences politiku
Ziņojums:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Ziņojums par gada ziņojumu par konkurences politiku
[2018/2102(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
5 point2017. gada ziņojums par Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzību un cīņu pret krāpšanu
Ziņojums:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Ziņojums par Komisijas 2017. gada ziņojumu „Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzība un cīņa pret krāpšanu”
[2018/2152(INI)]
Budžeta kontroles komiteja
35Termiņi pointRomu integrēšanas stratēģijas
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2509(RSP)]
Balsošana notiks nākamajā sesijā
39Termiņi pointGrozījumi Parlamenta Reglamentā
Ziņojums:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Ziņojums par grozījumiem Reglamentā attiecībā uz I sadaļas 1. un 4. nodaļu, V sadaļas 3. nodaļu, VII sadaļas 4. un 5. nodaļu, VIII sadaļas 1. nodaļu, XII sadaļu, XIV sadaļu un II pielikumu
[2018/2170(REG)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
2  pointVienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
15:30 - 24:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)30'
Komisijas priekšsēdētāja vietniece / augstā pārstāve (ieskaitot atbildes)20'
Komisija (ieskaitot atbildes)65'
Referenti   (3x6') 18'
Atzinumu sagatavotāji   (2x1') 2'
Brīvā mikrofona procedūra   (7x5') 35'
Deputāti 179'
PPE49'S&D42'30ECR18'ALDE16'30Verts/ALE13'GUE/NGL13'EFDD11'ENF10'NI6'30
50item on the agendapointStāvoklis Venecuēlā
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 30. janvāris, 16:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 30. janvāris, 20:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2019. gada 30. janvāris, 21:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaCeturtdiena, 2019. gada 31. janvāris, 08:00
12item on the agendapoint.eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāka ieviešana un darbība
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 23. janvāris, 13:00
6item on the agendapointGada ziņojums par konkurences politiku
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 23. janvāris, 13:00
35item on the agendapointRomu integrēšanas stratēģijas
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPiektdiena, 2019. gada 8. februāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPiektdiena, 2019. gada 8. februāris, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 19:00
39item on the agendapointGrozījumi Parlamenta Reglamentā
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 23. janvāris, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 29. janvāris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 30. janvārisJuridisks paziņojums