Porządek obrad
BrukselaŚroda, 30 stycznia 2019 r. - Czwartek, 31 stycznia 2019 r. 200k
Środa, 30 stycznia 2019165kWersja: Środa, 30 stycznia 2019, 17:52
 Punkty porządku dziennego
15:00 - 15:30   Uroczyste posiedzenie
15:30 - 24:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

15:00 - 15:30   Uroczyste posiedzenie      
32 voteMiędzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
15:30 - 24:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
49 pointWystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2539(RSP)]
Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
43 pointZwalczanie atmosfery nienawiści oraz przemocy wobec demokratycznie wybranych osób upoważnionych
Oświadczenie Komisji
[2019/2534(RSP)]
Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
40 pointPraworządność i prawa podstawowe na Węgrzech - rozwój sytuacji od września 2018 r.
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2517(RSP)]
50Termin pointSytuacja w Wenezueli
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2543(RSP)]
Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
41 pointNajnowsze wydarzenia w stosunkach między Chinami a Tajwanem
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2529(RSP)]
42 pointStan negocjacji handlowych między USA a UE
Oświadczenie Komisji
[2019/2530(RSP)]
12Termin***IpointWdrażanie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu „.eu”
Sprawozdanie:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania i funkcjonowania domeny najwyższego poziomu .eu oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
6Termin pointSprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji
Sprawozdanie:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji
[2018/2102(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
5 pointSprawozdanie roczne za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi
Sprawozdanie:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi
[2018/2152(INI)]
Komisja Kontroli Budżetowej
35Termin pointStrategie na rzecz integracji Romów
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2509(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czasie kolejnej sesji miesięcznej
39Termin pointPoprawki do Regulaminu
Sprawozdanie:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Sprawozdanie w sprawie poprawek do Regulaminu mających wpływ na tytuł I rozdziały 1 i 4, tytuł V rozdział 3, tytuł VII rozdziały 4 i 5, tytuł VIII rozdział 1, tytuł XII, tytuł XIV oraz załącznik II
[2018/2170(REG)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
15:30 - 24:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)30'
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)20'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)65'
Sprawozdawcy   (3x6') 18'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (2x1') 2'
Procedura pytań z sali   (7x5') 35'
Posłowie179'
PPE49'S&D42'30ECR18'ALDE16'30Verts/ALE13'GUE/NGL13'EFDD11'ENF10'NI6'30
50item on the agendapointSytuacja w Wenezueli
  -Projekty rezolucjiŚroda, 30 stycznia 2019, 16:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 30 stycznia 2019, 20:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 30 stycznia 2019, 21:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneCzwartek, 31 stycznia 2019, 08:00
12item on the agendapointWdrażanie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu „.eu”
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 23 stycznia 2019, 13:00
6item on the agendapointSprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -PoprawkiŚroda, 23 stycznia 2019, 13:00
35item on the agendapointStrategie na rzecz integracji Romów
  -Projekty rezolucjiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPiątek, 8 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPiątek, 8 lutego 2019, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 11 lutego 2019, 19:00
39item on the agendapointPoprawki do Regulaminu
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -PoprawkiŚroda, 23 stycznia 2019, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 29 stycznia 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2019Informacja prawna