Ordinea de zi
BruxellesMiercuri, 30 ianuarie 2019 - Joi, 31 ianuarie 2019 200k
Miercuri, 30 ianuarie 2019158kVersiune: Miercuri, 30 ianuarie 2019, 17:52
 Puncte de pe ordinea de zi
15:00 - 15:30   Şedinţă solemnă
15:30 - 24:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

15:00 - 15:30   Şedinţă solemnă      
32 voteZiua Internațională de Comemorare a Holocaustului
15:30 - 24:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
1  pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
49 pointRetragerea Regatului Unit din UE
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2539(RSP)]
O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
43 pointCombaterea climatului de ură și a violenței fizice împotriva titularilor de mandat aleși pe cale democratică
Declarație a Comisiei
[2019/2534(RSP)]
O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
40 pointStatul de drept și drepturile fundamentale în Ungaria: evoluții începând din septembrie 2018
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2517(RSP)]
50Termen pointSituația din Venezuela
Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2019/2543(RSP)]
O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
41 pointCele mai recente evoluții ale relațiilor dintre China și Taiwan
Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2019/2529(RSP)]
42 pointStadiul negocierilor comerciale SUA-UE
Declarație a Comisiei
[2019/2530(RSP)]
12Termen***IpointPunerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu
Raport  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
6Termen pointRaportul anual privind politica în domeniul concurenței
Raport  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Raport referitor la Raportul anual privind politica în domeniul concurenței
[2018/2102(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
5 pointRaportul anual pe 2017 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei
Raport  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Raport referitor la raportul anual pe 2017 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – combaterea fraudei
[2018/2152(INI)]
Comisia pentru control bugetar
35Termen pointStrategii de integrare a romilor
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2509(RSP)]
Votul va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.
39Termen pointModificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European
Raport  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Raport referitor la modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European în ceea ce privește: titlul I capitolele 1 și 4; titlul V capitolul 3; titlul VII capitolele 4 și 5; titlul VIII capitolul 1; titlul XII; titlul XIV și anexa II
[2018/2170(REG)]
Comisia pentru afaceri constituționale
2  pointIntervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
15:30 - 24:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)30'
Vicepreşedinta Comisiei/Înalta Reprezentantă (inclusiv răspunsurile)20'
Comisia (inclusiv răspunsurile)65'
Raportori   (3x6') 18'
Raportori pentru aviz   (2x1') 2'
„Catch the eye”   (7x5') 35'
Deputaţi179'
PPE49'S&D42'30ECR18'ALDE16'30Verts/ALE13'GUE/NGL13'EFDD11'ENF10'NI6'30
50item on the agendapointSituația din Venezuela
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 30 ianuarie 2019, 16:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 30 ianuarie 2019, 20:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 30 ianuarie 2019, 21:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Joi, 31 ianuarie 2019, 08:00
12item on the agendapointPunerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 23 ianuarie 2019, 13:00
6item on the agendapointRaportul anual privind politica în domeniul concurenței
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -AmendamenteMiercuri, 23 ianuarie 2019, 13:00
35item on the agendapointStrategii de integrare a romilor
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieVineri, 8 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieVineri, 8 februarie 2019, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 11 februarie 2019, 19:00
39item on the agendapointModificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -AmendamenteMiercuri, 23 ianuarie 2019, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot joiMarţi, 29 ianuarie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 30 ianuarie 2019Notă juridică