Program
BruselStreda, 30. januára 2019 - Štvrtok, 31. januára 2019 202k
Streda, 30. januára 2019165kVerzia: Streda, 30. januára 2019, 17:52
 Body programu
15:00 - 15:30   Slávnostná schôdza
15:30 - 24:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

15:00 - 15:30   Slávnostná schôdza      
32 voteMedzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
15:30 - 24:00   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
49 pointVystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2539(RSP)]
Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín
43 pointBoj proti atmosfére nenávisti a fyzickému násiliu voči demokraticky zvoleným držiteľom mandátov
Vyhlásenie Komisie
[2019/2534(RSP)]
Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín
40 pointPrávny štát a základné práva v Maďarsku, vývoj od septembra 2018
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2517(RSP)]
50Termín pointSituácia vo Venezuele
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2019/2543(RSP)]
Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín
41 pointNajnovší vývoj vzájomných vzťahov medzi Čínou a Taiwanom
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2019/2529(RSP)]
42 pointStav obchodných rokovaní medzi USA a EÚ
Vyhlásenie Komisie
[2019/2530(RSP)]
12Termín***IpointZavádzanie a fungovanie domény najvyššej úrovne .eu
Správa:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení a fungovaní názvu domény najvyššej úrovne .eu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
6Termín pointVýročná správa o politike hospodárskej súťaže
Správa:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Správa o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže
[2018/2102(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
5 pointVýročná správa za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom
Správa:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Správa o výročnej správe za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boji proti podvodom
[2018/2152(INI)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
35Termín pointStratégie integrácie Rómov
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2509(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi
39Termín pointZmeny rokovacieho poriadku Parlamentu
Správa:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Správa o zmenách rokovacieho poriadku Parlamentu, ktoré majú vplyv na kapitoly 1 a 4 hlavy I; kapitolu 3 hlavy V; kapitoly 4 a 5 hlavy VII; kapitolu 1 hlavy VIII ; hlavu XII; hlavu XIV a prílohu II
[2018/2170(REG)]
Výbor pre ústavné veci
2  pointJednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
15:30 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)30'
Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí)20'
Komisia (vrátane odpovedí)65'
Spravodajcovia   (3x6') 18'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (2x1') 2'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (7x5') 35'
Poslanci179'
PPE49'S&D42'30ECR18'ALDE16'30Verts/ALE13'GUE/NGL13'EFDD11'ENF10'NI6'30
50item on the agendapointSituácia vo Venezuele
  -Návrhy uzneseníStreda, 30. januára 2019, 16:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 30. januára 2019, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 30. januára 2019, 21:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienŠtvrtok, 31. januára 2019, 08:00
12item on the agendapointZavádzanie a fungovanie domény najvyššej úrovne .eu
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 23. januára 2019, 13:00
6item on the agendapointVýročná správa o politike hospodárskej súťaže
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 23. januára 2019, 13:00
35item on the agendapointStratégie integrácie Rómov
  -Návrhy uzneseníStreda, 6. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníPiatok, 8. februára 2019, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníPiatok, 8. februára 2019, 14:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienPondelok, 11. februára 2019, 19:00
39item on the agendapointZmeny rokovacieho poriadku Parlamentu
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 23. januára 2019, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 29. januára 2019, 19:00
Posledná úprava: 30. januára 2019Právne oznámenie