Dnevni red
BruseljSreda, 30. januar 2019 - Četrtek, 31. januar 2019 195k
Sreda, 30. januar 2019159kRazličica: Sreda, 30. januar 2019, 17:53
 Točke na dnevnem redu
15:00 - 15:30   Slavnostna seja
15:30 - 24:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

15:00 - 15:30   Slavnostna seja      
32 voteMednarodni dan spomina na žrtve holokavsta
15:30 - 24:00   Razprave       Čas za govor
1  pointNadaljevanje zasedanja in razpored dela
49 pointIzstop Združenega kraljestva iz EU
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2539(RSP)]
En krog govornikov iz političnih skupin
43 pointBoj proti sovražnemu vzdušju in fizičnemu nasilju nad demokratično izvoljenimi nosilci mandata
Izjava Komisije
[2019/2534(RSP)]
En krog govornikov iz političnih skupin
40 pointPravna država in temeljne pravice na Madžarskem – razvoj dogodkov od septembra 2018
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2517(RSP)]
50Rok pointRazmere v Venezueli
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2543(RSP)]
En krog govornikov iz političnih skupin
41 pointNajnovejši premiki v razvoju odnosov med Kitajsko in Tajvanom
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2529(RSP)]
42 pointStanje trgovinskih pogajanj med ZDA in EU
Izjava Komisije
[2019/2530(RSP)]
12Rok***IpointIzvajanje in delovanje vrhnjega domenskega imena .eu
Poročilo:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju in delovanju vrhnjega domenskega imena .eu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 733/2002 in Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
6Rok pointLetno poročilo o politiki konkurence
Poročilo:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence
[2018/2102(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
5 pointLetno poročilo za leto 2017 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam
Poročilo:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Poročilo letnem poročilu za leto 2017 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam
[2018/2152(INI)]
Odbor za proračunski nadzor
35Rok pointStrategije vključevanja Romov
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2509(RSP)]
Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju
39Rok pointSpremembe Poslovnika
Poročilo:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Poročilo o spremembah Poslovnika, ki zadevajo poglavji 1 in 4 naslova I, poglavje 3 naslova V, poglavji 4 in 5 naslova VII, poglavje 1 naslova VIII, naslov XII, naslov XIV in Prilogo II
[2018/2170(REG)]
Odbor za ustavne zadeve
2  pointEnominutni govori (člen 163 Poslovnika)
15:30 - 24:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)30'
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori)20'
Komisija (vključno z odgovori)65'
Poročevalci   (3x6') 18'
Pripravljavci mnenja   (2x1') 2'
Razprava brez seznama govornikov   (7x5') 35'
Poslanci179'
PPE49'S&D42'30ECR18'ALDE16'30Verts/ALE13'GUE/NGL13'EFDD11'ENF10'NI6'30
50item on the agendapointRazmere v Venezueli
  -Predlogi resolucijSreda, 30. januar 2019, 16:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 30. januar 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 30. januar 2019, 21:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeČetrtek, 31. januar 2019, 08:00
12item on the agendapointIzvajanje in delovanje vrhnjega domenskega imena .eu
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 23. januar 2019, 13:00
6item on the agendapointLetno poročilo o politiki konkurence
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -Predlogi spremembSreda, 23. januar 2019, 13:00
35item on the agendapointStrategije vključevanja Romov
  -Predlogi resolucijSreda, 6. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPetek, 8. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPetek, 8. februar 2019, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjePonedeljek, 11. februar 2019, 19:00
39item on the agendapointSpremembe Poslovnika
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -Predlogi spremembSreda, 23. januar 2019, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 29. januar 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 30. januar 2019Pravno obvestilo