Pořad jednání
BruselStředa, 30. ledna 2019 - Čtvrtek, 31. ledna 2019 202k
Čtvrtek, 31. ledna 2019172kVerze: Středa, 30. ledna 2019, 17:49
 Body k pořadu jednání
09:00 - 10:00   Rozpravy
10:00 - 12:00   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 10:00   Rozpravy       Řečnická doba
  pointSpolečná rozprava - Rovnost žen a mužů
37 -Ženy v řídících a dozorčích orgánech
Otázka k ústnímu zodpovězení
 - [2019/2513(RSP)]
     
 Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 - B8-0002/2019)
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
Rada
Návrh směrnice o ženách v řídících a dozorčích orgánech
38 -Genderová vyváženosi mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností
Otázka k ústnímu zodpovězení
 - [2019/2514(RSP)]
     
 Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
Rada
Návrh směrnice o genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností
10:00 - 12:00   Rozpravy       Řečnická doba
4 pointRozprava s předsedou vlády Finska Juhou Sipiläem o budoucnosti Evropy
[2018/2773(RSP)]
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
39Lhůta voteZměny jednacího řádu Evropského parlamentu
Zpráva:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Zpráva o změnách jednacího řádu Evropského parlamentu týkajících se: hlavy I kapitol 1 a 4; hlavy V kapitoly 3; hlavy VII kapitol 4 a 5 a hlavy VIII kapitoly 1 hlavy XII; hlavy XIV a přílohy II

[2018/2170(REG)]
Výbor pro ústavní záležitosti
33***IvoteCelní kodex Unie: začlenění obce Campione d’Italia a italských vod Luganského jezera do celního území Unie
Zpráva:  Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
52***IvoteNěkterá pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020
Zpráva:  Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o některá pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020
[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
7*votePřistoupení Dominikánské republiky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980
Zpráva:  Mary Honeyball (A8-0451/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Chorvatsko, Kypr, Lucembursko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko a Spojené království opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Dominikánské republiky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980
[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]
Výbor pro právní záležitosti
8*votePřistoupení Ekvádoru a Ukrajiny k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980
Zpráva:  Mary Honeyball (A8-0452/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rakousko opravňuje, aby v zájmu Evropské unie přijalo přistoupení Ekvádoru a Ukrajiny k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980
[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]
Výbor pro právní záležitosti
9*votePřistoupení Hondurasu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980
Zpráva:  Mary Honeyball (A8-0457/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rakousko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Hondurasu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980
[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]
Výbor pro právní záležitosti
10*votePřistoupení Běloruska a Uzbekistánu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980
Zpráva:  Mary Honeyball (A8-0458/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Lucembursko, Rakousko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Běloruska a Uzbekistánu k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980
[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]
Výbor pro právní záležitosti
11*votePřidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi EU, Grónskem a Dánskem
Zpráva:  Maurice Ponga (A8-0480/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé („rozhodnutí o přidružení zámoří“)
[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]
Výbor pro rozvoj
5 voteVýroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie za rok 2017 – boj proti podvodům
Zpráva:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Zpráva o výroční zprávě o ochraně finančních zájmů Evropské unie za rok 2017 – boj proti podvodům
[2018/2152(INI)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
12Lhůta***IvoteProvádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu
Zpráva:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu a o zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a nařízení Komise (ES) č. 874/2004

[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
13Lhůta***IvoteHarmonizace hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND)
Zpráva:  Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003
[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
44Lhůta voteNámitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná řepka olejná Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3
[2019/2521(RSP)]
B8-0073/2019
45Lhůta voteNámitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
[2019/2522(RSP)]
B8-0074/2019
46Lhůta voteNámitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice MON 87403 (MON-874Ø3-1)
[2019/2523(RSP)]
B8-0075/2019
47Lhůta voteNámitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná bavlna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
[2019/2524(RSP)]
B8-0076/2019
50Lhůta voteSituace ve Venezuele
Návrhy usnesení
[2019/2543(RSP)]
B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019
6Lhůta voteVýroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže
Zpráva:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Zpráva k výroční zprávě o politice v oblasti hospodářské soutěže
[2018/2102(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
09:00 - 10:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)5'
Komise (včetně odpovědí)5'
Autoři (politické skupiny)   (2x2') 4'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:00   Rozpravy     item on the agenda
Předseda vlády Finska Juha Sipilä30'
Komise10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
39item on the agendapointZměny jednacího řádu Evropského parlamentu
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 23. ledna 2019, 13:00
12item on the agendapointProvádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 23. ledna 2019, 13:00
13item on the agendapointHarmonizace hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND)
Roberto Gualtieri (A8-0009/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 23. ledna 2019, 13:00
44item on the agendapointNámitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná řepka olejná Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3
  -Pozměňovací návrhyÚterý, 29. ledna 2019, 12:00
45item on the agendapointNámitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
  -Pozměňovací návrhyÚterý, 29. ledna 2019, 12:00
46item on the agendapointNámitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice MON 87403 (MON-874Ø3-1)
  -Pozměňovací návrhyÚterý, 29. ledna 2019, 12:00
47item on the agendapointNámitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná bavlna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
  -Pozměňovací návrhyÚterý, 29. ledna 2019, 12:00
50item on the agendapointSituace ve Venezuele
  -Návrhy usneseníStředa, 30. ledna 2019, 16:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 30. ledna 2019, 20:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 30. ledna 2019, 21:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníČtvrtek, 31. ledna 2019, 08:00
6item on the agendapointVýroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 23. ledna 2019, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 29. ledna 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 30. ledna 2019Právní upozornění