Dagsorden
BruxellesOnsdag den 30. januar 2019 - Torsdag den 31. januar 2019 199k
Torsdag den 31. januar 2019170kUdgave: Onsdag den 30. januar 2019, 17:49
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 10:00   Forhandling
10:00 - 12:00   Forhandling
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
 Taletid
 Frister

09:00 - 10:00   Forhandling       Taletid
  pointForhandling under ét - Kønsbalance
37 -Kvinder i bestyrelser
Mundtlig forespørgsel
 - [2019/2513(RSP)]
     
 Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 - B8-0002/2019)
Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
Rådet
Forslag til direktiv om kvinder i bestyrelser
38 -Mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i selskaber
Mundtlig forespørgsel
 - [2019/2514(RSP)]
     
 Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
Rådet
Forslag til direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i selskaber
10:00 - 12:00   Forhandling       Taletid
4 pointDrøftelse med Finlands premierminister, Juha Sipilä, om Europas fremtid
[2018/2773(RSP)]
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
39Frist voteÆndringer til Parlamentets forretningsorden
Betænkning:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Betænkning om ændringer til forretningsordenen der vedrører Kapitel 1 og 4 under Afsnit I; Kapitel 3 under Afsnit V; Kapitel 4 og 5 under Afsnit VII; Kapitel 1 under Afsnit VIII; Afsnit XII; Afsnit XIV og Bilag II
[2018/2170(REG)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
33***IvoteEU-toldkodeksen: medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde
Betænkning:  Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen
[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
52***IvoteRegler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020
Betænkning:  Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår visse regler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020
[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
7*voteDen Dominikanske Republiks tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser
Betænkning:  Mary Honeyball (A8-0451/2018)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Cypern, Det Forenede Kongerige, Kroatien, Luxembourg, Portugal, Rumænien og Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Den Dominikanske Republiks tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser
[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]
Retsudvalget
8*voteEcuadors og Ukraines tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser
Betænkning:  Mary Honeyball (A8-0452/2018)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Ecuadors og Ukraines tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser
[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]
Retsudvalget
9*voteHonduras' tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser
Betænkning:  Mary Honeyball (A8-0457/2018)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Rumænien og Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Honduras' tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser
[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]
Retsudvalget
10*voteHvideruslands og Usbekistans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser
Betænkning:  Mary Honeyball (A8-0458/2018)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Luxembourg, Rumænien og Østrig til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Hvideruslands og Usbekistans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser
[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]
Retsudvalget
11*voteAssociering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem EU, Grønland og Danmark
Betænkning:  Maurice Ponga (A8-0480/2018)
Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side ("associeringsafgørelsen")
[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]
Udviklingsudvalget
5 voteÅrsrapport 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig
Betænkning:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Betænkning om årsrapport 2017 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - bekæmpelse af svig
[2018/2152(INI)]
Budgetkontroludvalget
12Frist***IvoteImplementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion
Betænkning:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion og om ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
13Frist***IvoteHarmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen")
Betænkning:  Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") og om ophævelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003
[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
44Frist voteIndsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret Ms8-, Rf3- og Ms8 × Rf3-raps
[2019/2521(RSP)]
B8-0073/2019
45Frist voteIndsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret 5307-majs (SYN-Ø53Ø7-1)
[2019/2522(RSP)]
B8-0074/2019
46Frist voteIndsigelse i henhold til artikel 106: Genetisk modificeret MON 87403-majs (MON-874Ø3-1)
[2019/2523(RSP)]
B8-0075/2019
47Frist voteIndsigelse i henhold til artikel 106: Genetisk modificeret bomuld GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
[2019/2524(RSP)]
B8-0076/2019
50Frist voteSituationen i Venezuela
Forslag til beslutning
[2019/2543(RSP)]
B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019
6Frist voteÅrlig beretning om konkurrencepolitikken
Betænkning:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Betænkning om årlig beretning om konkurrencepolitikken
[2018/2102(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
09:00 - 10:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)5'
Kommissionen (inkl. svar)5'
Forespørgere (politiske grupper)   (2x2') 4'
Catch-the-eye5'
Medlemmer30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:00   Forhandling     item on the agenda
Juha Sipilä, Finlands premierminister30'
Kommissionen 10'
Medlemmer60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
39item on the agendapointÆndringer til Parlamentets forretningsorden
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 23. januar 2019, 13:00
12item on the agendapointImplementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 23. januar 2019, 13:00
13item on the agendapointHarmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen")
Roberto Gualtieri (A8-0009/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 23. januar 2019, 13:00
44item on the agendapointIndsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret Ms8-, Rf3- og Ms8 × Rf3-raps
  -ÆndringsforslagTirsdag den 29. januar 2019, 12:00
45item on the agendapointIndsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret 5307-majs (SYN-Ø53Ø7-1)
  -ÆndringsforslagTirsdag den 29. januar 2019, 12:00
46item on the agendapointIndsigelse i henhold til artikel 106: Genetisk modificeret MON 87403-majs (MON-874Ø3-1)
  -ÆndringsforslagTirsdag den 29. januar 2019, 12:00
47item on the agendapointIndsigelse i henhold til artikel 106: Genetisk modificeret bomuld GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
  -ÆndringsforslagTirsdag den 29. januar 2019, 12:00
50item on the agendapointSituationen i Venezuela
  -Forslag til beslutningOnsdag den 30. januar 2019, 16:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 30. januar 2019, 20:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 30. januar 2019, 21:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Torsdag den 31. januar 2019, 08:00
6item on the agendapointÅrlig beretning om konkurrencepolitikken
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 23. januar 2019, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 29. januar 2019, 19:00
Seneste opdatering: 30. januar 2019Juridisk meddelelse