Esityslista
BrysselKeskiviikko 30. tammikuuta 2019 - Torstai 31. tammikuuta 2019 193k
Torstai 31. tammikuuta 2019163kVersio: Keskiviikko 30. tammikuuta 2019, 17:50
 Esityslistan kohdat
09:00 - 10:00   Keskustelut
10:00 - 12:00   Keskustelut
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 10:00   Keskustelut       Puheajat
  pointYhteiskeskustelu - Sukupuolten tasapainoinen edustus
37 -Naisten johtokuntapaikat
Suullinen kysymys
 - [2019/2513(RSP)]
     
 Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 - B8-0002/2019)
Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä
Neuvosto
Naisten johtokuntapaikkoja koskeva direktiiviehdotus
38 -Yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottaminen
Suullinen kysymys
 - [2019/2514(RSP)]
     
 Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä
Neuvosto
Ehdotus direktiiviksi yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta
10:00 - 12:00   Keskustelut       Puheajat
4 pointKeskustelu Suomen pääministerin Juha Sipilän kanssa Euroopan tulevaisuudesta
[2018/2773(RSP)]
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
39Määräaika voteEuroopan parlamentin työjärjestyksen muuttaminen
Mietintö:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen osan I lukujen 1 ja 4, osan V luvun 3, osan VII lukujen 4 ja 5, osan VIII luvun 1, osan XII, osan XIV ja liitteen II muuttamisesta
[2018/2170(REG)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
33***IvoteUnionin tullikoodeksi: Campione d’Italian kunnan ja Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden sisällyttäminen unionin tullialueeseen
Mietintö:  Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta
[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
52***IvoteSuoria tukia ja maaseudun kehittämisen tukea koskevat säännöt vuosien 2019 ja 2020 osalta
Mietintö:  Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse suoria tukia ja maaseudun kehittämisen tukea koskevista tietyistä säännöistä vuosien 2019 ja 2020 osalta
[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
7*voteDominikaanisen tasavallan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta
Mietintö:  Mary Honeyball (A8-0451/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Itävallalle, Kroatialle, Kyprokselle, Luxemburgille, Portugalille, Romanialle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Dominikaanisen tasavallan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta
[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
8*voteEcuadorin ja Ukrainan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta
Mietintö:  Mary Honeyball (A8-0452/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Itävallalle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Ecuadorin ja Ukrainan liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta
[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
9*voteHondurasin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta
Mietintö:  Mary Honeyball (A8-0457/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Itävallalle ja Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Hondurasin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta
[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
10*voteValko-Venäjän ja Uzbekistanin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta
Mietintö:  Mary Honeyball (A8-0458/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Itävallalle, Luxemburgille ja Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Valko-Venäjän ja Uzbekistanin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta
[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
11*voteMerentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan välillä
Mietintö:  Maurice Ponga (A8-0480/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä (”MMA-assosiaatiopäätös”)
[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]
Kehitysvaliokunta
5 voteVuosikertomus 2017 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta
Mietintö:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Mietintö vuosikertomuksesta 2017 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta
[2018/2152(INI)]
Talousarvion valvontavaliokunta
12Määräaika***Ivote.eu-aluetunnuksen toteuttaminen ja toiminta
Mietintö:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta ja asetuksen (EY) N:o 733/2002 ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
13Määräaika***IvoteMarkkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistaminen (BKTL-asetus)
Mietintö:  Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (BKTL-asetus) sekä neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom, ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 kumoamisesta
[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
44Määräaika voteTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeniset rapsit Ms8, Rf3 ja Ms8 × Rf3
[2019/2521(RSP)]
B8-0073/2019
45Määräaika voteTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
[2019/2522(RSP)]
B8-0074/2019
46Määräaika voteTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87403 (MON-874Ø3-1)
[2019/2523(RSP)]
B8-0075/2019
47Määräaika voteTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen puuvilla GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
[2019/2524(RSP)]
B8-0076/2019
50Määräaika voteVenezuelan tilanne
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2543(RSP)]
B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019
6Määräaika voteKilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus
Mietintö:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Mietintö kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta
[2018/2102(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
09:00 - 10:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)5'
Komissio (vastauksineen)5'
Laatijat (poliittiset ryhmät)   (2x2') 4'
"Catch the eye"5'
Jäsenet30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:00   Keskustelut     item on the agenda
Juha Sipilä, Suomen pääministeri30'
Komissio10'
Jäsenet60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
39item on the agendapointEuroopan parlamentin työjärjestyksen muuttaminen
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 23. tammikuuta 2019, 13:00
12item on the agendapoint.eu-aluetunnuksen toteuttaminen ja toiminta
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 23. tammikuuta 2019, 13:00
13item on the agendapointMarkkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistaminen (BKTL-asetus)
Roberto Gualtieri (A8-0009/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 23. tammikuuta 2019, 13:00
44item on the agendapointTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeniset rapsit Ms8, Rf3 ja Ms8 × Rf3
  -TarkistuksetTiistai 29. tammikuuta 2019, 12:00
45item on the agendapointTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
  -TarkistuksetTiistai 29. tammikuuta 2019, 12:00
46item on the agendapointTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87403 (MON-874Ø3-1)
  -TarkistuksetTiistai 29. tammikuuta 2019, 12:00
47item on the agendapointTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen puuvilla GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
  -TarkistuksetTiistai 29. tammikuuta 2019, 12:00
50item on the agendapointVenezuelan tilanne
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 30. tammikuuta 2019, 16:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 30. tammikuuta 2019, 20:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 30. tammikuuta 2019, 21:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTorstai 31. tammikuuta 2019, 08:00
6item on the agendapointKilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 23. tammikuuta 2019, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 29. tammikuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 30. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus