Dnevni red
BruxellesSrijeda, 30. siječanja 2019. - Četvrtak, 31. siječanja 2019. 197k
četvrtak, 31. siječnja 2019.169kVerzija: srijeda, 30. siječnja 2019., 17:51
 Točke dnevnog reda
09:00 - 10:00   Rasprave
10:00 - 12:00   Rasprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 10:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
  pointZajednička rasprava - Rodna ravnoteža
37 -Žene u upravnim odborima
Usmeno pitanje
 - [2019/2513(RSP)]
     
 Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 - B8-0002/2019)
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
Vijeće
Prijedlog direktive o ženama u upravnim odborima
38 -Ravnoteža spolova među savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava
Usmeno pitanje
 - [2019/2514(RSP)]
     
 Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
Vijeće
Prijedlog direktive o ravnoteži spolova među savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava
10:00 - 12:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
4 pointRasprava s premijerom Finske Juhom Sipiläom o budućnosti Europe
[2018/2773(RSP)]
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
39Rok voteIzmjene Poslovnika Europskog parlamenta
Izvješće:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Izvješće o izmjenama Poslovnika Europskog parlamenta koje se odnose na: glavu I. poglavlja 1. i 4.; glavu V. poglavlje 3.; glavu VII. poglavlja 4. i 5.; glavu VIII. poglavlje 1.; glavu XII.; glavu XIV. i prilog II.
[2018/2170(REG)]
Odbor za ustavna pitanja
33***IvoteCarinski zakonik Unije: uključivanje općine Campione d’Italia i talijanskih voda jezera Lugano u carinsko područje Unije
Izvješće:  Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije
[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
52***IvotePravila o izravnim plaćanjima i potpori ruralnom razvoju za 2019. i 2020.
Izvješće:  Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu određenih pravila o izravnim plaćanjima i potpori ruralnom razvoju za 2019. i 2020.
[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
7*votePristup Dominikanske Republike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.
Izvješće:  Mary Honeyball (A8-0451/2018)
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Cipra, Hrvatske, Luksemburga, Portugala, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine da u interesu Europske unije prihvate pristup Dominikanske Republike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.
[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]
Odbor za pravna pitanja
8*votePristup Ekvadora i Ukrajine Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.
Izvješće:  Mary Honeyball (A8-0452/2018)
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije da u interesu Europske unije prihvati pristup Ekvadora i Ukrajine Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.
[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]
Odbor za pravna pitanja
9*votePristup Hondurasa Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.
Izvješće:  Mary Honeyball (A8-0457/2018)
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Hondurasa Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.
[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]
Odbor za pravna pitanja
10*votePristup Bjelarusa i Uzbekistana Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.
Izvješće:  Mary Honeyball (A8-0458/2018)
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Luksemburga i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Bjelarusa i Uzbekistana Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.
[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]
Odbor za pravna pitanja
11*votePridruživanje prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između EU-a, Grenlanda i Danske
Izvješće:  Maurice Ponga (A8-0480/2018)
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između Europske unije s jedne strane te Grenlanda i Kraljevine Danske s druge strane („Odluka o prekomorskom pridruživanju”)
[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]
Odbor za razvoj
5 voteGodišnje izvješće za 2017. o zaštiti financijskih interesa Europske unije – Borba protiv prijevara
Izvješće:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Izvješće o Godišnjem izvješću za 2017. o zaštiti financijskih interesa Europske unije – Borba protiv prijevara
[2018/2152(INI)]
Odbor za proračunski nadzor
12Rok***IvoteUvođenje i funkcioniranje vršne .eu domene
Izvješće:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju i funkcioniranju vršne domene .eu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
13Rok***IvoteUsklađivanje bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (Uredba o BND-u)
Izvješće:  Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (Uredba o BND-u) kojom se stavljaju izvan snage Direktiva Vijeća 89/130/EEZ, Euratom i Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003
[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
44Rok votePrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirana uljana repica Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3
[2019/2521(RSP)]
B8-0073/2019
45Rok votePrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
[2019/2522(RSP)]
B8-0074/2019
46Rok votePrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz MON 87403 (MON-874Ø3-1)
[2019/2523(RSP)]
B8-0075/2019
47Rok votePrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani pamuk GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
[2019/2524(RSP)]
B8-0076/2019
50Rok voteStanje u Venezueli
Prijedlozi rezolucija
[2019/2543(RSP)]
B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019
6Rok voteGodišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja
Izvješće:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja
[2018/2102(INI)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
09:00 - 10:00   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)5'
Komisija (uključujući odgovore)5'
Podnositelji (klubovi zastupnika)   (2x2') 4'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:00   Rasprave     item on the agenda
Juha Sipilä, premijer Finske30'
Komisija10'
Zastupnici60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
39item on the agendapointIzmjene Poslovnika Europskog parlamenta
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -Amandmani srijeda, 23. siječnja 2019., 13:00
12item on the agendapointUvođenje i funkcioniranje vršne .eu domene
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 23. siječnja 2019., 13:00
13item on the agendapointUsklađivanje bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (Uredba o BND-u)
Roberto Gualtieri (A8-0009/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 23. siječnja 2019., 13:00
44item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirana uljana repica Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3
  -Amandmani utorak, 29. siječnja 2019., 12:00
45item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
  -Amandmani utorak, 29. siječnja 2019., 12:00
46item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz MON 87403 (MON-874Ø3-1)
  -Amandmani utorak, 29. siječnja 2019., 12:00
47item on the agendapointPrigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani pamuk GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
  -Amandmani utorak, 29. siječnja 2019., 12:00
50item on the agendapointStanje u Venezueli
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 30. siječnja 2019., 16:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijasrijeda, 30. siječnja 2019., 20:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijasrijeda, 30. siječnja 2019., 21:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanječetvrtak, 31. siječnja 2019., 08:00
6item on the agendapointGodišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -Amandmani srijeda, 23. siječnja 2019., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 29. siječnja 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 30. siječanja 2019.Pravna napomena