Napirend
Brüsszel2019. január 30., Szerda - 2019. január 31., Csütörtök 197k
2019. január 31., csütörtök168kVáltozat: 2019. január 30., szerda, 17:51
 Napirendi pontok
09:00 - 10:00   Viták
10:00 - 12:00   Viták
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 10:00   Viták       Felszólalási  idő
  pointKözös vita - A nemek egyensúlya
37 -A nők vezetőtestületi tagsága
Szóbeli választ igénylő kérdés
 - [2019/2513(RSP)]
     
 Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 - B8-0002/2019)
Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport
Tanács
A nők vezetőtestületi tagságáról szóló irányelvre irányuló javaslat
38 -A nemek egyensúlya a vállalatok nem ügyvezető igazgatói körében
Szóbeli választ igénylő kérdés
 - [2019/2514(RSP)]
     
 Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport
Tanács
Javaslat a vállalatok nem ügyvezető igazgatói körében a nemek egyensúlyáról szóló irányelvre
10:00 - 12:00   Viták       Felszólalási  idő
4 pointEszmecsere Juha Sipilä finn miniszterelnökkel Európa jövőjéről
[2018/2773(RSP)]
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
39Határidő voteA Parlament eljárási szabályzatának módosítása
Jelentés:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Jelentés a Parlament eljárási szabályzatának az I. cím 1. és 4. fejezetét, az V. cím 3. fejezetét, a VII. cím 4. és 5. fejezetét, a VIII. cím 1. fejezetét, a XII. címet, a XIV. címet és a II. mellékletet érintő módosításáról
[2018/2170(REG)]
Alkotmányügyi Bizottság
33***IvoteUniós Vámkódex: Campione d'Italia település és a Luganói-tó olasz vizeinek belefoglalása az Unió vámterületébe
Jelentés:  Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)
Jelentés az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
52***IvoteA közvetlen kifizetésekkel és a vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos szabályok a 2019-es és 2020-as év vonatkozásában
Jelentés:  Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)
Jelentés az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a közvetlen kifizetésekkel és a vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos egyes szabályok 2019-es és 2020-as év vonatkozásában történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra
[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
7*voteA Dominikai Köztársaság csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez
Jelentés:  Mary Honeyball (A8-0451/2018)
Jelentés Ausztriának, Ciprusnak, Horvátországnak, Luxemburgnak, Portugáliának, Romániának és az Egyesült Királyságnak a Dominikai Köztársaság a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]
Jogi Bizottság
8*voteEcuador és Ukrajna csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez
Jelentés:  Mary Honeyball (A8-0452/2018)
Jelentés Ausztriának az Ecuador és Ukrajna a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]
Jogi Bizottság
9*voteHonduras csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez
Jelentés:  Mary Honeyball (A8-0457/2018)
Jelentés Ausztriának és Romániának a Hondurasnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]
Jogi Bizottság
10*voteBelarusz és Üzbegisztán csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez
Jelentés:  Mary Honeyball (A8-0458/2018)
Jelentés Ausztriának, Luxemburgnak és Romániának a Belarusz és Üzbegisztán a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]
Jogi Bizottság
11*voteAz Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az EU, másrészről Grönland és Dánia közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulás
Jelentés:  Maurice Ponga (A8-0480/2018)
Jelentés az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulásról (tengerentúli társulási határozat) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]
Fejlesztési Bizottság
5 vote2017. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről
Jelentés:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről szóló 2017. évi éves jelentésről
[2018/2152(INI)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
12Határidő***IvoteA .eu felső szintű domainnév bevezetése és működése
Jelentés:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Jelentés a .eu felső szintű domainnév bevezetéséről és működéséről, valamint a 733/2002/EK rendelet és a 874/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
13Határidő***IvoteA piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI-rendelet)
Jelentés:  Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)
Jelentés a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI-rendelet) és a 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv és az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
44Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke értelmében: A géntechnológiával módosított Ms8, Rf3 és Ms8 × Rf3 olajrepce
[2019/2521(RSP)]
B8-0073/2019
45Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke értelmében: Géntechnológiával módosított 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) kukorica
[2019/2522(RSP)]
B8-0074/2019
46Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke értelmében: Géntechnológiával módosított MON 87403 (MON-874Ø3-1) kukorica
[2019/2523(RSP)]
B8-0075/2019
47Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke értelmében: Géntechnológiával módosított GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 gyapot
[2019/2524(RSP)]
B8-0076/2019
50Határidő voteA venezuelai helyzet
Állásfoglalási indítványok
[2019/2543(RSP)]
B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019
6Határidő voteÉves jelentés a versenypolitikáról
Jelentés:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Jelentés a versenypolitikáról szóló éves jelentésről
[2018/2102(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
09:00 - 10:00   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)5'
Bizottság (válaszokkal együtt)5'
Szerzők (képviselőcsoportok)   (2x2') 4'
„Catch the eye”5'
Képviselők30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:00   Viták     item on the agenda
Juha Sipilä, finn miniszterelnök30'
Bizottság10'
Képviselők60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
39item on the agendapointA Parlament eljárási szabályzatának módosítása
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -Módosítások2019. január 23., szerda, 13:00
12item on the agendapointA .eu felső szintű domainnév bevezetése és működése
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. január 23., szerda, 13:00
13item on the agendapointA piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI-rendelet)
Roberto Gualtieri (A8-0009/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. január 23., szerda, 13:00
44item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke értelmében: A géntechnológiával módosított Ms8, Rf3 és Ms8 × Rf3 olajrepce
  -Módosítások2019. január 29., kedd, 12:00
45item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke értelmében: Géntechnológiával módosított 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) kukorica
  -Módosítások2019. január 29., kedd, 12:00
46item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke értelmében: Géntechnológiával módosított MON 87403 (MON-874Ø3-1) kukorica
  -Módosítások2019. január 29., kedd, 12:00
47item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 106. cikke értelmében: Géntechnológiával módosított GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 gyapot
  -Módosítások2019. január 29., kedd, 12:00
50item on the agendapointA venezuelai helyzet
  -Állásfoglalási indítványok2019. január 30., szerda, 16:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. január 30., szerda, 20:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. január 30., szerda, 21:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. január 31., csütörtök, 08:00
6item on the agendapointÉves jelentés a versenypolitikáról
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -Módosítások2019. január 23., szerda, 13:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2019. január 29., kedd, 19:00
Utolsó frissítés: 2019. január 30.Jogi nyilatkozat