Aġenda
BrussellL-Erbgħa, 30 ta' Jannar 2019 - Il-Ħamis, 31 ta' Jannar 2019 205k
Il-Ħamis, 31 ta' Jannar 2019174kVerżjoni: Il-Ħamis, 31 ta' Jannar 2019, 08:36
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 10:00   Dibattiti
10:00 - 12:00   Dibattiti
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 10:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
  pointDibattitu konġunt - Il-bilanċ bejn il-ġeneri
37 -In-Nisa fil-Bordijiet
Mistoqsija orali
 - [2019/2513(RSP)]
     
 Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 - B8-0002/2019)
Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew
Kunsill
Proposta għal direttiva dwar in-Nisa fil-Bordijiet
38 -Il-bilanċ bejn is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi ta' kumpaniji
Mistoqsija orali
 - [2019/2514(RSP)]
     
 Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea
Kunsill
Proposta għal direttiva dwar il-bilanċ bejn is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi ta' kumpaniji
10:00 - 12:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
4 pointDibattitu mal-Prim Ministru tal-Finlandja, is-Sur Juha Sipilä, dwar il-Futur tal-Ewropa
[2018/2773(RSP)]
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
39Skadenza voteEmendi tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
Rapport:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Rapport dwar l-emendi għar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament li jaffettwaw il-Kapitoli 1 u 4 tat-Titolu I; il-Kapitolu 3 tat-Titolu V; il-Kapitoli 4 u 5 tat-Titolu VII; il-Kapitolu 1 tat-Titolu VIII; it-Titolu XIV u l-Anness II
[2018/2170(REG)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
33***IvoteKodiċi Doganali tal-Unjoni: l-inklużjoni tal-muniċipalità ta' Campione d'Italia u l-ilmijiet Taljani tal-Lag ta' Lugano fit-territorju doganali tal-Unjoni
Rapport:  Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 952/2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni
[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
52***IvoteRegoli dwar il-pagamenti diretti u l-appoġġ għall-iżvilupp rurali rigward is-snin 2019 u 2020
Rapport:  Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013 u (UE) Nru 1307/2013 fir-rigward ta' ċerti regoli dwar il-pagamenti diretti u l-appoġġ għall-iżvilupp rurali rigward is-snin 2019 u 2020
[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
7*voteDeċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Awstrija, Ċipru, il-Kroazja, il-Lussemburgu, il-Portugall, ir-Rumanija u r-Renju Unit biex jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tar-Repubblika Dominicana mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri
Rapport:  Mary Honeyball (A8-0451/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Awstrija, Ċipru, il-Kroazja, il-Lussemburgu, il-Portugall, ir-Rumanija u r-Renju Unit biex jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tar-Repubblika Dominicana mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri
[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
8*voteDeċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Awstrija taċċetta, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tal-Ekwador u tal-Ukrajna mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri
Rapport:  Mary Honeyball (A8-0452/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Awstrija taċċetta, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tal-Ekwador u tal-Ukrajna mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri
[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
9*voteDeċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Awstrija u lir-Rumanija jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tal-Honduras mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri
Rapport:  Mary Honeyball (A8-0457/2018)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Awstrija u lir-Rumanija jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tal-Honduras mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri
[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
10*voteDeċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Awstrija, il-Lussemburgu u r-Rumanija biex jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tal-Belarussja u l-Użbekistan mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri
Rapport:  Mary Honeyball (A8-0458/2018)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Awstrija, il-Lussemburgu u r-Rumanija biex jaċċettaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tal-Belarussja u l-Użbekistan mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali ta' Minuri
[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
11*voteAssoċjazzjoni tal-Pajjiżi u Territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea, inklużi r-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea fuq naħa, u Greenland u r-Renju tad-Danimarka min-naħa l-oħra ("Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Barranija")
Rapport:  Maurice Ponga (A8-0480/2018)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-Assoċjazzjoni tal-Pajjiżi u Territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea, inklużi r-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea fuq naħa, u Greenland u r-Renju tad-Danimarka min-naħa l-oħra ("Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Barranija")
[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]
Kumitat għall-Iżvilupp
5 voteRapport Annwali 2017 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - il-ġlieda kontra l-frodi
Rapport:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2017 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - il-ġlieda kontra l-frodi
[2018/2152(INI)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
12Skadenza***IvoteL-implimentazzjoni u l-funzjonament tal-isem tad-dominju tal-ogħla livell .eu
Rapport:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni u l-funzjonament tal-isem tad-Dominju tal-Ogħla Livell .eu u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 733/2002 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 874/2004
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
13Skadenza***IvoteArmonizzazzjoni tal-introjtu nazzjonali gross bi prezzijiet tas-suq (ir-Regolament dwar l-ING)
Rapport:  Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-introjtu nazzjonali gross bi prezzijiet tas-suq ("ir-Regolament dwar l-ING") li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/130/KEE, Euratom u r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1287/2003
[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
44Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: lift ġenetikament modifikat Ms8, Rf3 u Ms8 × Rf3 (D059688)
[2019/2521(RSP)]
B8-0073/2019
45Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
[2019/2522(RSP)]
B8-0074/2019
46Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87403 (MON-874Ø3-1)
[2019/2523(RSP)]
B8-0075/2019
47Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qoton ġenetikament modifikat GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
[2019/2524(RSP)]
B8-0076/2019
50Skadenza voteIs-sitwazzjoni fil-Venezwela
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2543(RSP)]
RC-B8-0082/2019, B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019
6Skadenza voteRapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni
Rapport:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni
[2018/2102(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
09:00 - 10:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)5'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)5'
Awturi (gruppi politiċi)   (2x2') 4'
"Catch the eye"5'
Membri30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:00   Dibattiti     item on the agenda
Juha Sipilä, Prim Ministru tal-Finlandja30'
Kummissjoni10'
Membri60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
39item on the agendapointEmendi tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 23 ta' Jannar 2019, 13:00
12item on the agendapointL-implimentazzjoni u l-funzjonament tal-isem tad-dominju tal-ogħla livell .eu
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 23 ta' Jannar 2019, 13:00
13item on the agendapointArmonizzazzjoni tal-introjtu nazzjonali gross bi prezzijiet tas-suq (ir-Regolament dwar l-ING)
Roberto Gualtieri (A8-0009/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 23 ta' Jannar 2019, 13:00
44item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: lift ġenetikament modifikat Ms8, Rf3 u Ms8 × Rf3 (D059688)
  -EmendiIt-Tlieta, 29 ta' Jannar 2019, 12:00
45item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
  -EmendiIt-Tlieta, 29 ta' Jannar 2019, 12:00
46item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87403 (MON-874Ø3-1)
  -EmendiIt-Tlieta, 29 ta' Jannar 2019, 12:00
47item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qoton ġenetikament modifikat GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
  -EmendiIt-Tlieta, 29 ta' Jannar 2019, 12:00
50item on the agendapointIs-sitwazzjoni fil-Venezwela
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 30 ta' Jannar 2019, 16:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 30 ta' Jannar 2019, 20:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 30 ta' Jannar 2019, 21:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"Il-Ħamis, 31 ta' Jannar 2019, 08:00
6item on the agendapointRapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -EmendiL-Erbgħa, 23 ta' Jannar 2019, 13:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 29 ta' Jannar 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 31 ta' Jannar 2019Avviż legali