Ordinea de zi
BruxellesMiercuri, 30 ianuarie 2019 - Joi, 31 ianuarie 2019 200k
Joi, 31 ianuarie 2019168kVersiune: Miercuri, 30 ianuarie 2019, 17:52
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 10:00   Dezbateri
10:00 - 12:00   Dezbateri
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 10:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointDezbatere comună - Echilibrul de gen
37 -Propunere de directivă privind femeile în consiliile de administrație
Întrebare cu solicitare de răspuns oral
 - [2019/2513(RSP)]
     
 Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 - B8-0002/2019)
Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
Consiliul
Propunere de directivă privind femeile în consiliile de administrație
38 -Propunere de directivă privind echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților
Întrebare cu solicitare de răspuns oral
 - [2019/2514(RSP)]
     
 Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană
Consiliul
Propunere de directivă privind echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților
10:00 - 12:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
4 pointDezbatere cu prim-ministrul Finlandei, dl Juha Sipilä, privind viitorul Europei
[2018/2773(RSP)]
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor      
39Termen voteModificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European
Raport  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Raport referitor la modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European în ceea ce privește: titlul I capitolele 1 și 4; titlul V capitolul 3; titlul VII capitolele 4 și 5; titlul VIII capitolul 1; titlul XII; titlul XIV și anexa II
[2018/2170(REG)]
Comisia pentru afaceri constituționale
33***IvoteCodul vamal al Uniunii: includerea comunei italiene Campione d'Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii
Raport  Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii
[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
52***IvoteNorme referitoare la plățile directe și la sprijinul pentru dezvoltarea rurală în anii 2019 și 2020
Raport  Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește anumite norme referitoare la plățile directe și la sprijinul pentru dezvoltarea rurală în anii 2019 și 2020
[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
7*voteAderarea Republicii Dominicane la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii
Raport  Mary Honeyball (A8-0451/2018)
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei, a Ciprului, a Croației, a Luxemburgului, a Portugaliei, a României și a Regatului Unit să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Republicii Dominicane la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii
[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]
Comisia pentru afaceri juridice
8*voteAderarea Ecuadorului și a Ucrainei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii
Raport  Mary Honeyball (A8-0452/2018)
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Ecuadorului și a Ucrainei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii
[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]
Comisia pentru afaceri juridice
9*voteAderarea Hondurasului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii
Raport  Mary Honeyball (A8-0457/2018)
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Hondurasului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii
[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]
Comisia pentru afaceri juridice
10*voteAderarea Belarusului și a Uzbekistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii
Raport  Mary Honeyball (A8-0458/2018)
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a Austriei, a Luxemburgului și a României să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Belarusului și a Uzbekistanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii
[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]
Comisia pentru afaceri juridice
11*voteAsocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană și Groenlanda și Regatul Danemarcei
Raport  Maurice Ponga (A8-0480/2018)
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”)
[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]
Comisia pentru dezvoltare
5 voteRaportul anual pe 2017 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei
Raport  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Raport referitor la raportul anual pe 2017 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – combaterea fraudei
[2018/2152(INI)]
Comisia pentru control bugetar
12Termen***IvotePunerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu
Raport  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
13Termen***IvoteArmonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB)
Raport  Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) și abrogarea Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului
[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
44Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: rapiță modificată genetic Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3
[2019/2521(RSP)]
B8-0073/2019
45Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumb modificat genetic 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
[2019/2522(RSP)]
B8-0074/2019
46Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumb modificat genetic MON 87403 (MON-874Ø3-1)
[2019/2523(RSP)]
B8-0075/2019
47Termen voteObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: bumbac modificat genetic GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
[2019/2524(RSP)]
B8-0076/2019
50Termen voteSituația din Venezuela
Propuneri de rezoluție
[2019/2543(RSP)]
B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019
6Termen voteRaportul anual privind politica în domeniul concurenței
Raport  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Raport referitor la Raportul anual privind politica în domeniul concurenței
[2018/2102(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
09:00 - 10:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)5'
Comisia (inclusiv răspunsurile)5'
Autori (grupurile politice)   (2x2') 4'
„Catch the eye”5'
Deputaţi30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:00   Dezbateri     item on the agenda
Juha Sipilä, prim-ministrul Finlandei30'
Comisia10'
Deputaţi60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
39item on the agendapointModificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului European
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -AmendamenteMiercuri, 23 ianuarie 2019, 13:00
12item on the agendapointPunerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 23 ianuarie 2019, 13:00
13item on the agendapointArmonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB)
Roberto Gualtieri (A8-0009/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 23 ianuarie 2019, 13:00
44item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: rapiță modificată genetic Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3
  -AmendamenteMarţi, 29 ianuarie 2019, 12:00
45item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumb modificat genetic 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
  -AmendamenteMarţi, 29 ianuarie 2019, 12:00
46item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumb modificat genetic MON 87403 (MON-874Ø3-1)
  -AmendamenteMarţi, 29 ianuarie 2019, 12:00
47item on the agendapointObiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: bumbac modificat genetic GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
  -AmendamenteMarţi, 29 ianuarie 2019, 12:00
50item on the agendapointSituația din Venezuela
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 30 ianuarie 2019, 16:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 30 ianuarie 2019, 20:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 30 ianuarie 2019, 21:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Joi, 31 ianuarie 2019, 08:00
6item on the agendapointRaportul anual privind politica în domeniul concurenței
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -AmendamenteMiercuri, 23 ianuarie 2019, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot joiMarţi, 29 ianuarie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 30 ianuarie 2019Notă juridică