Dnevni red
BruseljSreda, 30. januar 2019 - Četrtek, 31. januar 2019 195k
Četrtek, 31. januar 2019166kRazličica: Sreda, 30. januar 2019, 17:53
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 10:00   Razprave
10:00 - 12:00   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 10:00   Razprave       Čas za govor
  pointSkupna razprava - Enakost spolov
37 -Zastopanost žensk v upravnih odborih
Vprašanje za ustni odgovor
 - [2019/2513(RSP)]
     
 Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 - B8-0002/2019)
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
Svet
Predlog direktive o zastopanosti žensk v upravnih odborih
38 -Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb
Vprašanje za ustni odgovor
 - [2019/2514(RSP)]
     
 Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze
Svet
Predlog direktive o uravnoteženi zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb
10:00 - 12:00   Razprave       Čas za govor
4 pointRazprava s predsednikom finske vlade Juho Sipiläjem o prihodnosti Evrope
[2018/2773(RSP)]
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
39Rok voteSpremembe Poslovnika
Poročilo:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Poročilo o spremembah Poslovnika, ki zadevajo poglavji 1 in 4 naslova I, poglavje 3 naslova V, poglavji 4 in 5 naslova VII, poglavje 1 naslova VIII, naslov XII, naslov XIV in Prilogo II
[2018/2170(REG)]
Odbor za ustavne zadeve
33***IvoteCarinski zakonik Unije: vključitev občine Campione d'Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije
Poročilo:  Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije
[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
52***IvotePravila o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020
Poročilo:  Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020
[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
7*votePristop Dominikanske republike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok
Poročilo:  Mary Honeyball (A8-0451/2018)
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Cipru, Hrvaški, Luksemburgu, Portugalski, Romuniji in Združenemu kraljestvu, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Dominikanske republike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok
[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]
Odbor za pravne zadeve
8*votePristop Ekvadorja in Ukrajine k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok
Poročilo:  Mary Honeyball (A8-0452/2018)
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, da v interesu Evropske unije sprejme pristop Ekvadorja in Ukrajine k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok
[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]
Odbor za pravne zadeve
9*votePristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok
Poročilo:  Mary Honeyball (A8-0457/2018)
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmeta pristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok
[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]
Odbor za pravne zadeve
10*votePristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok
Poročilo:  Mary Honeyball (A8-0458/2018)
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Luksemburgu in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok
[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]
Odbor za pravne zadeve
11*votePridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med EU ter Grenlandijo in Dansko
Poročilo:  Maurice Ponga (A8-0480/2018)
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med Evropsko unijo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani (sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj)
[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]
Odbor za razvoj
5 voteLetno poročilo za leto 2017 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam
Poročilo:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Poročilo letnem poročilu za leto 2017 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam
[2018/2152(INI)]
Odbor za proračunski nadzor
12Rok***IvoteIzvajanje in delovanje vrhnjega domenskega imena .eu
Poročilo:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju in delovanju vrhnjega domenskega imena .eu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 733/2002 in Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
13Rok***IvoteUskladitev bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND)
Poročilo:  Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND), ki razveljavlja Direktivo Sveta 89/130/EGS, Euratom in Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003
[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
44Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena oljna ogrščica Ms8, Rf3 in Ms8 × Rf3
[2019/2521(RSP)]
B8-0073/2019
45Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
[2019/2522(RSP)]
B8-0074/2019
46Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87403 (MON-874Ø3-1)
[2019/2523(RSP)]
B8-0075/2019
47Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjeni bombaž GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
[2019/2524(RSP)]
B8-0076/2019
50Rok voteRazmere v Venezueli
Predlogi resolucij
[2019/2543(RSP)]
B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019
6Rok voteLetno poročilo o politiki konkurence
Poročilo:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence
[2018/2102(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
09:00 - 10:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)5'
Komisija (vključno z odgovori)5'
Avtorji (politične skupine)   (2x2') 4'
Razprava brez seznama govornikov5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:00   Razprave     item on the agenda
Juha Sipilä, finski predsednik vlade30'
Komisija10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
39item on the agendapointSpremembe Poslovnika
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -Predlogi spremembSreda, 23. januar 2019, 13:00
12item on the agendapointIzvajanje in delovanje vrhnjega domenskega imena .eu
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 23. januar 2019, 13:00
13item on the agendapointUskladitev bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND)
Roberto Gualtieri (A8-0009/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 23. januar 2019, 13:00
44item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena oljna ogrščica Ms8, Rf3 in Ms8 × Rf3
  -Predlogi spremembTorek, 29. januar 2019, 12:00
45item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
  -Predlogi spremembTorek, 29. januar 2019, 12:00
46item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87403 (MON-874Ø3-1)
  -Predlogi spremembTorek, 29. januar 2019, 12:00
47item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjeni bombaž GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
  -Predlogi spremembTorek, 29. januar 2019, 12:00
50item on the agendapointRazmere v Venezueli
  -Predlogi resolucijSreda, 30. januar 2019, 16:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 30. januar 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 30. januar 2019, 21:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeČetrtek, 31. januar 2019, 08:00
6item on the agendapointLetno poročilo o politiki konkurence
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -Predlogi spremembSreda, 23. januar 2019, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 29. januar 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 30. januar 2019Pravno obvestilo