Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 11. února 2019 - Čtvrtek, 14. února 2019 269k
Pondělí, 11. února 2019166kVerze: Středa, 13. února 2019, 17:36
 Body k pořadu jednání
17:00 - 24:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

17:00 - 24:00   Rozpravy       Řečnická doba
1  pointPokračování zasedání a plán práce
41Lhůta***IpointProgram EU pro boj proti podvodům
Zpráva:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program EU pro boj proti podvodům
[2018/0211(COD)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
58Lhůta***IpointVíceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace
Zpráva:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139, kterým se zavádí víceletý plán pro Baltské moře, a o zrušení nařízení (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008

[2018/0074(COD)]
Výbor pro rybolov
  pointSpolečná rozprava - Pobřeží slonoviny
26***-Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)
Doporučení:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou Unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)

[2018/0267(NLE)]
Výbor pro rybolov
28 -Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (usnesení)
Zpráva:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)

[2018/0267M(NLE)]
Výbor pro rybolov
  pointSpolečná rozprava - Uplatňování ustanovení Smlouvy
62Lhůta -Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU
Zpráva:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Zpráva o uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU

[2018/2111(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti
63Lhůta -Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce
Zpráva:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Zpráva o provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají posílené spolupráce

[2018/2112(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti
22Lhůta -Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise
Zpráva:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Zpráva o uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise

[2018/2113(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti
64Lhůta -Provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU
Zpráva:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Zpráva o provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU

[2017/2089(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti
33Lhůta pointPravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce práv)
Zpráva:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom
[2018/2080(INL)]
Výbor pro ústavní záležitosti
128Lhůta pointPrávo na pokojný protest a přiměřené použití síly
Prohlášení Komise
[2019/2569(RSP)]
Hlasování se bude konat ve čtvrtek.
125Lhůta pointVelcí predátoři
Prohlášení Komise
[2018/3006(RSP)]
Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání
  pointKrátké přednesení následujících zpráv:
50Lhůta -Stav diskuse o budoucnosti Evropy
Zpráva:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Zpráva o stavu diskuse o budoucnosti Evropy

[2018/2094(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti
Hlasování se bude konat ve středu.
24Lhůta -Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky
Zpráva:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Zpráva o komplexní evropské průmyslové politice v oblasti umělé inteligence a robotiky

[2018/2088(INI)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
2  pointJednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
17:00 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)60'
Zpravodajové   (8x6') 48'
Navrhovatelé   (12x1') 12'
Zpravodajové (čl. 52 odst. 2 jednacího řádu)   (2x4') 8'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (9x5') 45'
Poslanci90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF5'30NI4'
41item on the agendapointProgram EU pro boj proti podvodům
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. února 2019, 13:00
58item on the agendapointVíceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. února 2019, 13:00
62item on the agendapointUplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
63item on the agendapointProvádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
22item on the agendapointUplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
64item on the agendapointProvádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
33item on the agendapointPravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce práv)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
128item on the agendapointPrávo na pokojný protest a přiměřené použití síly
  -Návrhy usneseníPondělí, 11. února 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 12. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 12. února 2019, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 13. února 2019, 16:00
125item on the agendapointVelcí predátoři
  -Návrhy usneseníStředa, 6. března 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 11. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 11. března 2019, 20:00
50item on the agendapointStav diskuse o budoucnosti Evropy
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 6. února 2019, 13:00
24item on the agendapointKomplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 6. února 2019, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 8. února 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 11. února 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 12. února 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 13. února 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 13. února 2019Právní upozornění