Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 - Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 302k
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019163kΈκδοση: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 17:39
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
17:00 - 24:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

17:00 - 24:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
1  pointΕπανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
41Προθεσμία***IpointΠρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης
Έκθεση:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης
[2018/0211(COD)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
58Προθεσμία***IpointΠολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων
Έκθεση:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
  pointΚοινή συζήτηση - Ακτή Ελεφαντοστού
26***-Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024)
Σύσταση:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024)

[2018/0267(NLE)]
Επιτροπή Αλιείας
28 -Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (ψήφισμα)
Έκθεση:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του Πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024)

[2018/0267M(NLE)]
Επιτροπή Αλιείας
  pointΚοινή συζήτηση - Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης
62Προθεσμία -Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ
Έκθεση:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ

[2018/2111(INI)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
63Προθεσμία -Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία
Έκθεση:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Έκθεση για την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία

[2018/2112(INI)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
22Προθεσμία -Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή
Έκθεση:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή

[2018/2113(INI)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
64Προθεσμία -Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ
Έκθεση:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ

[2017/2089(INI)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
33Προθεσμία pointΚαθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)
Έκθεση:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση του καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) και για την κατάργηση της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ
[2018/2080(INL)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
128Προθεσμία pointΤο δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας
Δήλωση της Επιτροπής
[2019/2569(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
125Προθεσμία pointΜεγάλοι θηρευτές
Δήλωση της Επιτροπής
[2018/3006(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην επόμενη περίοδο συνόδου
  pointΣύντομες παρουσιάσεις των ακόλουθων εκθέσεων:
50Προθεσμία -Η πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης
Έκθεση:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Έκθεση σχετικά με την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης

[2018/2094(INI)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη
24Προθεσμία -Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική
Έκθεση:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Έκθεση σχετικά με μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική

[2018/2088(INI)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
2  pointΠαρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)
17:00 - 24:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)60'
Εισηγητές   (8x6') 48'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (12x1') 12'
Εισηγητές (άρθρο 52 παράγραφος 2 του Κανονισμού)   (2x4') 8'
"Catch the eye"   (9x5') 45'
Βουλευτές90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF5'30NI4'
41item on the agendapointΠρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
58item on the agendapointΠολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
62item on the agendapointΕφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
63item on the agendapointΕφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
22item on the agendapointΕφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
64item on the agendapointΕφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
33item on the agendapointΚαθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
128item on the agendapointΤο δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 14:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 16:00
125item on the agendapointΜεγάλοι θηρευτές
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 20:00
50item on the agendapointΗ πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
24item on the agendapointΜια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου