Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 11. veebruar 2019 - Neljapäev, 14. veebruar 2019 261k
Esmaspäev, 11. veebruar 2019157kVersioon: Kolmapäev, 13. veebruar 2019, 20:25
 Päevakorra punktid
17:00 - 24:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

17:00 - 24:00   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
41Tähtaeg***IpointELi pettustevastase võitluse programm
Raport:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ELi pettustevastase võitluse programmi loomise kohta
[2018/0211(COD)]
Eelarvekontrollikomisjon
58Tähtaeg***IpointLäänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava
Raport:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrust (EÜ) 2016/1139 (millega kehtestatakse Läänemere mitmeaastane kava) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) 509/2007 ja (EÜ) 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Kalanduskomisjon
  pointÜhine arutelu - Côte d’Ivoire
26***-Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024)
Soovitus:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta

[2018/0267(NLE)]
Kalanduskomisjon
28 -Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) (resolutsioon)
Raport:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Raport, mis käsitleb muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekut nõukogu otsuse eelnõu koostamiseks Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018–2024) sõlmimise kohta

[2018/0267M(NLE)]
Kalanduskomisjon
  pointÜhine arutelu - Aluslepingu sätete rakendamine
62Tähtaeg -ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine
Raport:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Raport ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta

[2018/2111(INI)]
Põhiseaduskomisjon
63Tähtaeg -Tõhustatud koostööd käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine
Raport:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Raport tõhustatud koostööd käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta

[2018/2112(INI)]
Põhiseaduskomisjon
22Tähtaeg -Parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine
Raport:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Raport parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta

[2018/2113(INI)]
Põhiseaduskomisjon
64Tähtaeg -Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine ELi institutsioonilises raamistikus
Raport:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Raport Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamise kohta ELi institutsioonilises raamistikus

[2017/2089(INI)]
Põhiseaduskomisjon
33Tähtaeg pointOmbudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri)
Raport:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Raport Euroopa Parlamendi määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) ning tunnistatakse kehtetuks otsus 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom
[2018/2080(INL)]
Põhiseaduskomisjon
128Tähtaeg pointÕigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine
Komisjoni avaldus
[2019/2569(RSP)]
Hääletus toimub neljapäeval
125Tähtaeg pointSuured kiskjad
Komisjoni avaldus
[2018/3006(RSP)]
Hääletus toimub järgmisel osaistungjärgul
  pointJärgmiste raportite lühitutvustus:
50Tähtaeg -Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis
Raport:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Raport Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seisu kohta

[2018/2094(INI)]
Põhiseaduskomisjon
Hääletus toimub kolmapäeval
24Tähtaeg -Tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa terviklik tööstuspoliitika
Raport:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Raport tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa tervikliku tööstuspoliitika kohta

[2018/2088(INI)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
2  pointÜheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
17:00 - 24:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)60'
Raportöörid   (8x6') 48'
Arvamuse koostajad   (12x1') 12'
Raportöörid (kodukorra artikli 52 lõige 2)   (2x4') 8'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (9x5') 45'
Parlamendiliikmed90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF5'30NI4'
41item on the agendapointELi pettustevastase võitluse programm
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
58item on the agendapointLäänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
62item on the agendapointELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
63item on the agendapointTõhustatud koostööd käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
22item on the agendapointParlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
64item on the agendapointEuroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine ELi institutsioonilises raamistikus
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
33item on the agendapointOmbudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
128item on the agendapointÕigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 12. veebruar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 12. veebruar 2019, 14:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. veebruar 2019, 16:00
125item on the agendapointSuured kiskjad
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 11. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 11. märts 2019, 20:00
50item on the agendapointEuroopa tulevikku käsitleva arutelu seis
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
24item on the agendapointTehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa terviklik tööstuspoliitika
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 6. veebruar 2019, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 8. veebruar 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 11. veebruar 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 12. veebruar 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 13. veebruar 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 13. veebruar 2019Õigusalane teave