Esityslista
StrasbourgMaanantai 11. helmikuuta 2019 - Torstai 14. helmikuuta 2019 262k
Maanantai 11. helmikuuta 2019156kVersio: Keskiviikko 13. helmikuuta 2019, 17:41
 Esityslistan kohdat
17:00 - 24:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

17:00 - 24:00   Keskustelut       Puheajat
1  pointIstuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
41Määräaika***IpointEU:n petostentorjuntaohjelma
Mietintö:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n petostentorjuntaohjelman perustamisesta
[2018/0211(COD)]
Talousarvion valvontavaliokunta
58Määräaika***IpointLäntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma
Mietintö:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, Itämerta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoamisesta
[2018/0074(COD)]
Kalatalousvaliokunta
  pointYhteiskeskustelu - Norsunluurannikko
26***-EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024)
Suositus:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä

[2018/0267(NLE)]
Kalatalousvaliokunta
28 -EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) (päätöslauselma)
Mietintö:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä

[2018/0267M(NLE)]
Kalatalousvaliokunta
  pointYhteiskeskustelu - Perussopimusten määräysten täytäntöönpano
62Määräaika -Perussopimusten määräysten täytäntöönpano EU:n kansalaisuuden osalta
Mietintö:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta EU:n kansalaisuuden osalta

[2018/2111(INI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
63Määräaika -Perussopimusten määräysten täytäntöönpano tiiviimmän yhteistyön osalta
Mietintö:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta tiiviimmän yhteistyön osalta

[2018/2112(INI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
22Määräaika -Perussopimusten määräysten täytäntöönpano komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta
Mietintö:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta

[2018/2113(INI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
64Määräaika -Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa kehyksessä
Mietintö:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Mietintö Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta EU:n institutionaalisessa kehyksessä

[2017/2089(INI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
33Määräaika pointEuroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot
Mietintö:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Mietintö luonnoksesta Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista ja päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom kumoamisesta
[2018/2080(INL)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
128Määräaika pointOikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö
Komission julkilausuma
[2019/2569(RSP)]
Äänestys toimitetaan torstaina
125Määräaika pointSuurpedot
Komission julkilausuma
[2018/3006(RSP)]
Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla
  pointSeuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt:
50Määräaika -Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne
Mietintö:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Mietintö Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanteesta

[2018/2094(INI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
Äänestys toimitetaan keskiviikkona
24Määräaika -Tekoälyä ja robotiikkaa koskeva kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka
Mietintö:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Mietintö tekoälyä ja robotiikkaa koskevasta kokonaisvaltaisesta Euroopan unionin teollisuuspolitiikasta

[2018/2088(INI)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
2  pointMinuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
17:00 - 24:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)60'
Esittelijät   (8x6') 48'
Valmistelijat   (12x1') 12'
Esittelijät (työjärjestyksen 52 artiklan 2 kohta)   (2x4') 8'
"Catch the eye"   (9x5') 45'
Jäsenet90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF5'30NI4'
41item on the agendapointEU:n petostentorjuntaohjelma
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
58item on the agendapointLäntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
62item on the agendapointPerussopimusten määräysten täytäntöönpano EU:n kansalaisuuden osalta
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
63item on the agendapointPerussopimusten määräysten täytäntöönpano tiiviimmän yhteistyön osalta
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
22item on the agendapointPerussopimusten määräysten täytäntöönpano komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
64item on the agendapointEuroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa kehyksessä
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
33item on the agendapointEuroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
128item on the agendapointOikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 11. helmikuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 12. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 12. helmikuuta 2019, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. helmikuuta 2019, 16:00
125item on the agendapointSuurpedot
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 20:00
50item on the agendapointEuroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
24item on the agendapointTekoälyä ja robotiikkaa koskeva kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 8. helmikuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 11. helmikuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 12. helmikuuta 2019, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. helmikuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 13. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus