Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 11. veljače 2019. - Četvrtak, 14. veljače 2019. 264k
ponedjeljak, 11. veljače 2019.162kVerzija: srijeda, 13. veljače 2019., 17:42
 Točke dnevnog reda
17:00 - 24:00   Rasprave
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

17:00 - 24:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
1  pointNastavak zasjedanja i plan rada
41Rok***IpointProgram EU-a za borbu protiv prijevara
Izvješće:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa EU-a za borbu protiv prijevara
[2018/0211(COD)]
Odbor za proračunski nadzor
58Rok***IpointVišegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove
Izvješće:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za Baltičko more i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) 509/2007 i (EZ) 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Odbor za ribarstvo
  pointZajednička rasprava - Côte d’Ivoire
26***-Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Côte d’Ivoirea i EU-a (2018.–2024.)
Preporuka:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018.–2024.)

[2018/0267(NLE)]
Odbor za ribarstvo
28 -Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Côte d’Ivoirea i EU-a (2018.–2024.) (rezolucija)
Izvješće:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Izvješće o Prijedlogu nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018. – 2024.)

[2018/0267M(NLE)]
Odbor za ribarstvo
  pointZajednička rasprava - Provedba odredaba Ugovora
62Rok -Provedba odredbi Ugovora u vezi s građanstvom EU-a
Izvješće:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Izvješće o provedbi odredbi Ugovora u vezi s građanstvom EU-a

[2018/2111(INI)]
Odbor za ustavna pitanja
63Rok -Provedba odredaba Ugovora u pogledu pojačane suradnje
Izvješće:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Izvješće o provedbi odredaba Ugovora u pogledu pojačane suradnje

[2018/2112(INI)]
Odbor za ustavna pitanja
22Rok -Provedba odredbi Ugovora o ovlastima Parlamenta za politički nadzor nad Komisijom
Izvješće:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Izvješće o provedbi odredbi Ugovora o ovlastima Parlamenta za politički nadzor nad Komisijom

[2018/2113(INI)]
Odbor za ustavna pitanja
64Rok -Provedba Povelje Europske unije o temeljnim pravima u institucijskom okviru EU-a

Izvješće:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Izvješće o provedbi Povelje Europske unije o temeljnim pravima u institucijskom okviru EU-a

[2017/2089(INI)]
Odbor za ustavna pitanja
33Rok pointPropisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana)
Izvješće:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Izvješće o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta o utvrđivanju propisa i općih uvjeta kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) i o stavljanju izvan snage Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom
[2018/2080(INL)]
Odbor za ustavna pitanja
128Rok pointPravo na mirno prosvjedovanje i razmjerna primjena sile
Izjava Komisije
[2019/2569(RSP)]
Glasovanje će se održati u četvrtak
125Rok pointVeliki grabežljivci
Izjava Komisije
[2018/3006(RSP)]
Glasovanje će se održati na sljedećoj sjednici
  pointKratko predstavljanje sljedećih izvješća:
50Rok -Stanje rasprave o budućnosti Europe
Izvješće:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Izvješće o stanju rasprave o budućnosti Europe

[2018/2094(INI)]
Odbor za ustavna pitanja
Glasovanje će se održati u srijedu
24Rok -Sveobuhvatna europska industrijska politika o umjetnoj inteligenciji i robotici
Izvješće:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Izvješće o sveobuhvatnoj europskoj industrijskoj politici o umjetnoj inteligenciji i robotici

[2018/2088(INI)]
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
2  pointJednominutni govori (članak 163. Poslovnika)
17:00 - 24:00   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)60'
Izvjestitelji   (8x6') 48'
Izvjestitelji za mišljenje   (12x1') 12'
Izvjestitelji (članak 52. stavak 2.)   (2x4') 8'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (9x5') 45'
Zastupnici90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF5'30NI4'
41item on the agendapointProgram EU-a za borbu protiv prijevara
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
58item on the agendapointVišegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
62item on the agendapointProvedba odredbi Ugovora u vezi s građanstvom EU-a
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
63item on the agendapointProvedba odredaba Ugovora u pogledu pojačane suradnje
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
22item on the agendapointProvedba odredbi Ugovora o ovlastima Parlamenta za politički nadzor nad Komisijom
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
64item on the agendapointProvedba Povelje Europske unije o temeljnim pravima u institucijskom okviru EU-a

Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
33item on the agendapointPropisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
128item on the agendapointPravo na mirno prosvjedovanje i razmjerna primjena sile
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. veljače 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 12. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 12. veljače 2019., 14:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. veljače 2019., 16:00
125item on the agendapointVeliki grabežljivci
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 11. ožujka 2019., 20:00
50item on the agendapointStanje rasprave o budućnosti Europe
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
24item on the agendapointSveobuhvatna europska industrijska politika o umjetnoj inteligenciji i robotici
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 8. veljače 2019., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 11. veljače 2019., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 12. veljače 2019., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 13. veljače 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 13. veljače 2019.Pravna napomena