Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. vasario 14 d. 267k
Pirmadienis, 2019 m. vasario 11 d.163kVersija: Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 17:44
 Darbotvarkės klausimai
17:00 - 24:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

17:00 - 24:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
1  pointSesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
41Galutinis terminas***IpointES kovos su sukčiavimu programa
Pranešimas:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kovos su sukčiavimu programos
[2018/0211(COD)]
Biudžeto kontrolės komitetas
58Galutinis terminas***IpointDaugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas
Pranešimas:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas Baltijos jūros daugiametis planas, ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr. 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Žuvininkystės komitetas
  pointBendros diskusijos - Dramblio Kaulo Krantas
26***-ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.)
Rekomendacija:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projekto

[2018/0267(NLE)]
Žuvininkystės komitetas
28 -ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.)
Pranešimas:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projekto

[2018/0267M(NLE)]
Žuvininkystės komitetas
  pointBendros diskusijos - Sutarties nuostatų įgyvendinimas
62Galutinis terminas -Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimas
Pranešimas:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Pranešimas dėl Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimo

[2018/2111(INI)]
Konstitucinių reikalų komitetas
63Galutinis terminas -Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas
Pranešimas:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Pranešimas dėl Sutarties nuostatų, susijusių su tvirtesniu bendradarbiavimu, įgyvendinimo

[2018/2112(INI)]
Konstitucinių reikalų komitetas
22Galutinis terminas -Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimas
Pranešimas:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Pranešimas dėl Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimo

[2018/2113(INI)]
Konstitucinių reikalų komitetas
64Galutinis terminas -Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje
Pranešimas:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo ES institucinėje struktūroje

[2017/2089(INI)]
Konstitucinių reikalų komitetas
33Galutinis terminas pointOmbudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas)
Pranešimas:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Pranešimas dėl Europos Parlamento reglamento, kuriuo nustatomos ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas) ir panaikinamas sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas, projekto
[2018/2080(INL)]
Konstitucinių reikalų komitetas
128Galutinis terminas pointTeisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas
Komisijos pareiškimas
[2019/2569(RSP)]
Bus balsuojama ketvirtadienį
125Galutinis terminas pointDidieji plėšrūnai
Komisijos pareiškimas
[2018/3006(RSP)]
Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje
  pointTrumpas šių pranešimų pristatymas:
50Galutinis terminas -Diskusijų dėl Europos ateities padėtis
Pranešimas:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Pranešimas dėl diskusijų dėl Europos ateities padėties

[2018/2094(INI)]
Konstitucinių reikalų komitetas
Balsavimas vyks trečiadienį
24Galutinis terminas -Visapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje
Pranešimas:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Pranešimas dėl visapusiškos Europos pramonės politikos dirbtinio intelekto ir robotikos srityje

[2018/2088(INI)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
2  pointVienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
17:00 - 24:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)60'
Pranešėjai   (8x6') 48'
Nuomonės referentai   (12x1') 12'
Pranešėjai (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 2 dalis)   (2x4') 8'
Procedūra „prašau žodžio“   (9x5') 45'
Parlamento nariai90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF5'30NI4'
41item on the agendapointES kovos su sukčiavimu programa
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
58item on the agendapointDaugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
62item on the agendapointSutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimas
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
63item on the agendapointSutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
22item on the agendapointSutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimas
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
64item on the agendapointEuropos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
33item on the agendapointOmbudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
128item on the agendapointTeisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. vasario 12 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 16:00
125item on the agendapointDidieji plėšrūnai
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 20:00
50item on the agendapointDiskusijų dėl Europos ateities padėtis
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
24item on the agendapointVisapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. vasario 8 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. vasario 13 d.Teisinis pranešimas