Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 11. februāris - Ceturtdiena, 2019. gada 14. februāris 265k
Pirmdiena, 2019. gada 11. februāris161kVersija: Trešdiena, 2019. gada 13. februāris, 17:45
 Darba kārtības punkti
17:00 - 24:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

17:00 - 24:00   Debates       Uzstāšanās laiks
1  pointSesijas atsākšana un darba kārtība
41Termiņi***IpointES krāpšanas apkarošanas programma
Ziņojums:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES Krāpšanas apkarošanas programmu
[2018/0211(COD)]
Budžeta kontroles komiteja
58Termiņi***IpointDaudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto
Ziņojums:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un groza Regulu (ES) 2016/1139, ar ko izveido daudzgadu plānu attiecībā uz Baltijas jūru, un atceļ Regulas (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007 un (EK) Nr. 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
  pointKopīgās debates - Kotdivuāra
26***-Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024)
Ieteikums:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Ieteikums par Padomes lēmuma projektu par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024)

[2018/0267(NLE)]
Zivsaimniecības komiteja
28 -Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) (rezolūcija)
Ziņojums:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024)

[2018/0267M(NLE)]
Zivsaimniecības komiteja
  pointKopīgās debates - Līguma noteikumu īstenošana
62Termiņi -Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošana
Ziņojums:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Ziņojums par līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošanu

[2018/2111(INI)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
63Termiņi -Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošana
Ziņojums:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Ziņojums par Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošanu

[2018/2112(INI)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
22Termiņi -Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošana
Ziņojums:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Ziņojums par Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošanu

[2018/2113(INI)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
64Termiņi -Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā
Ziņojums:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošanu ES iestāžu sistēmā

[2017/2089(INI)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
33Termiņi pointNoteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti)
Ziņojums:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta regulai, ar kuru nosaka noteikumus un vispārējos nosacījumus, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti), un atceļ Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom
[2018/2080(INL)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
128Termiņi pointTiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana
Komisijas paziņojums
[2019/2569(RSP)]
Balsošana notiks ceturtdien
125Termiņi pointLielie plēsēji
Komisijas paziņojums
[2018/3006(RSP)]
Balsošana notiks nākamajā sesijā
  pointŠādu ziņojumu īss izklāsts:
50Termiņi -Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni
Ziņojums:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Ziņojums par stāvokli sarunās par Eiropas nākotni

[2018/2094(INI)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
Balsošana notiks trešdien
24Termiņi -Visaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku
Ziņojums:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Ziņojums par visaptverošu Eiropas rūpniecības politiku attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku

[2018/2088(INI)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
2  pointVienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
17:00 - 24:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)60'
Referenti   (8x6') 48'
Atzinumu sagatavotāji   (12x1') 12'
Referenti (Reglamenta 52. panta 2. punkts)   (2x4') 8'
Brīvā mikrofona procedūra   (9x5') 45'
Deputāti 90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF5'30NI4'
41item on the agendapointES krāpšanas apkarošanas programma
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
58item on the agendapointDaudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
62item on the agendapointLīguma noteikumu par ES pilsonību īstenošana
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
63item on the agendapointLīguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošana
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
22item on the agendapointLīguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošana
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
64item on the agendapointEiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
33item on the agendapointNoteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
128item on the agendapointTiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. februāris, 16:00
125item on the agendapointLielie plēsēji
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 20:00
50item on the agendapointStāvoklis sarunās par Eiropas nākotni
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
24item on the agendapointVisaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. februāris, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2019. gada 8. februāris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2019. gada 11. februāris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 12. februāris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 13. februāris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. februārisJuridisks paziņojums