Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019 - Il-Ħamis, 14 ta' Frar 2019 270k
It-Tnejn, 11 ta' Frar 2019168kVerżjoni: L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 17:46
 Punti fuq l-aġenda
17:00 - 24:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

17:00 - 24:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
1  pointTkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma
41Skadenza***IpointProgramm tal-UE kontra l-Frodi
Rapport:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm tal-UE kontra l-Frodi
[2018/0211(COD)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
58Skadenza***IpointPjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet
Rapport:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, u li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1139 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-Baħar Baltiku, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) 509/2007 u (KE) 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Kumitat għas-Sajd
  pointDibattitu konġunt - il-Kosta tal-Avorju
26***-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Kosta tal-Avorju u l-UE (2018–2024)
Rakkomandazzjoni:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju (2018-2024)

[2018/0267(NLE)]
Kumitat għas-Sajd
28 -Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Kosta tal-Avorju u l-UE (2018–2024) (riżoluzzjoni)
Rapport:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju (2018-2024)

[2018/0267M(NLE)]
Kumitat għas-Sajd
  pointDibattitu konġunt - Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat
62Skadenza -Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-Ċittadinanza tal-UE
Rapport:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-Ċittadinanza tal-UE

[2018/2111(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
63Skadenza -Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat rigward il-kooperazzjoni msaħħa
Rapport:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat rigward il-kooperazzjoni msaħħa

[2018/2112(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
22Skadenza -Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar is-setgħa ta' kontroll politiku tal-Parlament fuq il-Kummissjoni
Rapport:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar is-setgħa ta' kontroll politiku tal-Parlament fuq il-Kummissjoni

[2018/2113(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
64Skadenza -Implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-UE
Rapport:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-UE

[2017/2089(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
33Skadenza pointIr-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew)
Rapport:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Rapport dwar abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew li jistabbilixxi r-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew) u li jħassar id-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom
[2018/2080(INL)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
128Skadenza pointId-dritt tal-protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2019/2569(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
125Skadenza pointIl-predaturi kbar
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2018/3006(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir fis-sessjoni parzjali li jmiss
  pointPreżentazzjonijiet qosra tar-rapporti li ġejjin:
50Skadenza -L-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa
Rapport:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Rapport dwar l-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa

[2018/2094(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa
24Skadenza -Politika industrijali Ewropea komprensiva dwar l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika
Rapport:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Rapport dwar politika industrijali Ewropea komprensiva dwar l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika

[2018/2088(INI)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
2  pointDiskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)
17:00 - 24:00   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)60'
Rapporteurs   (8x6') 48'
Rapporteurs għal opinjoni   (12x1') 12'
Rapporteurs (Artikolu 52(2) tar-Regoli ta' Proċedura)   (2x4') 8'
"Catch the eye"   (9x5') 45'
Membri90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF5'30NI4'
41item on the agendapointProgramm tal-UE kontra l-Frodi
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
58item on the agendapointPjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
62item on the agendapointImplimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-Ċittadinanza tal-UE
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
63item on the agendapointImplimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat rigward il-kooperazzjoni msaħħa
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
22item on the agendapointImplimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar is-setgħa ta' kontroll politiku tal-Parlament fuq il-Kummissjoni
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
64item on the agendapointImplimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-UE
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
33item on the agendapointIr-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
128item on the agendapointId-dritt tal-protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 16:00
125item on the agendapointIl-predaturi kbar
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 20:00
50item on the agendapointL-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
24item on the agendapointPolitika industrijali Ewropea komprensiva dwar l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 8 ta' Frar 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Frar 2019Avviż legali