Agenda
StraatsburgMaandag 11 februari 2019 - Donderdag 14 februari 2019 265k
Maandag 11 februari 2019167kVersie: Woensdag 13 februari 2019, 17:46
 Agendapunten
17:00 - 24:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

17:00 - 24:00   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
41Deadline***IpointFraudebestrijdingsprogramma van de EU
Verslag:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de EU
[2018/0211(COD)]
Commissie begrotingscontrole
58Deadline***IpointMeerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren
Verslag:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de Oostzee, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007 en (EG) nr. 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Commissie visserij
  pointGecombineerde behandeling - Republiek Ivoorkust
26***-Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024)
Aanbeveling:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024)

[2018/0267(NLE)]
Commissie visserij
28 -Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024)
Verslag:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Verslag over een niet-wetgevingsresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024)

[2018/0267M(NLE)]
Commissie visserij
  pointGecombineerde behandeling - Tenuitvoerlegging van Verdragsbepalingen
62Deadline -Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap
Verslag:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap

[2018/2111(INI)]
Commissie constitutionele zaken
63Deadline -Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking
Verslag:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking

[2018/2112(INI)]
Commissie constitutionele zaken
22Deadline -Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie
Verslag:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie

[2018/2113(INI)]
Commissie constitutionele zaken
64Deadline -Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU
Verslag:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU

[2017/2089(INI)]
Commissie constitutionele zaken
33Deadline pointStatuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman)
Verslag:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Verslag over de ontwerpverordening van het Europees Parlement inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) en tot intrekking van Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom
[2018/2080(INL)]
Commissie constitutionele zaken
128Deadline pointHet recht op vreemdzaam protest en het evenredig gebruik van geweld
Verklaring van de Commissie
[2019/2569(RSP)]
De stemming vindt op donderdag plaats
125Deadline pointGrote roofdieren
Verklaring van de Commissie
[2018/3006(RSP)]
De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats
  pointKorte presentaties van de volgende verslagen:
50Deadline -Stand van het debat over de toekomst van Europa
Verslag:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Verslag over de stand van het debat over de toekomst van Europa

[2018/2094(INI)]
Commissie constitutionele zaken
De stemming vindt op woensdag plaats.
24Deadline -Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica
Verslag:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Verslag inzake een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica

[2018/2088(INI)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
2  pointSpreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
17:00 - 24:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)60'
Rapporteurs   (8x6') 48'
Rapporteurs voor advies   (12x1') 12'
Rapporteurs (artikel 52, lid 2, van het Reglement)   (2x4') 8'
"Catch the eye"   (9x5') 45'
Leden90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF5'30NI4'
41item on the agendapointFraudebestrijdingsprogramma van de EU
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 februari 2019, 13:00
58item on the agendapointMeerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 februari 2019, 13:00
62item on the agendapointTenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
63item on the agendapointTenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
22item on the agendapointTenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
64item on the agendapointTenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
33item on the agendapointStatuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -AmendementenWoensdag 6 februari 2019, 13:00
128item on the agendapointHet recht op vreemdzaam protest en het evenredig gebruik van geweld
  -OntwerpresolutiesMaandag 11 februari 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 februari 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 februari 2019, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 februari 2019, 16:00
125item on the agendapointGrote roofdieren
  -OntwerpresolutiesWoensdag 6 maart 2019, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 maart 2019, 20:00
50item on the agendapointStand van het debat over de toekomst van Europa
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 6 februari 2019, 13:00
24item on the agendapointEen alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 6 februari 2019, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 8 februari 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 11 februari 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 12 februari 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 februari 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2019Juridische mededeling