Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 11 lutego 2019 r. - Czwartek, 14 lutego 2019 r. 270k
Poniedziałek, 11 lutego 2019167kWersja: Środa, 13 lutego 2019, 17:47
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 24:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 24:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
41Termin***IpointUnijny program zwalczania nadużyć finansowych
Sprawozdanie:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych
[2018/0211(COD)]
Komisja Kontroli Budżetowej
58Termin***IpointWieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada
Sprawozdanie:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 ustanawiające wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Komisja Rybołówstwa
  pointWspólna debata - Wybrzeże Kości Słoniowej
26***-Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024)
Zalecenie:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024)

[2018/0267(NLE)]
Komisja Rybołówstwa
28 -Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) (rezolucja)
Sprawozdanie:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024)

[2018/0267M(NLE)]
Komisja Rybołówstwa
  pointWspólna debata - Stosowanie postanowień Traktatu
62Termin -Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE
Sprawozdanie:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE

[2018/2111(INI)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
63Termin -Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy
Sprawozdanie:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy

[2018/2112(INI)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
22Termin -Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją
Sprawozdanie:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją

[2018/2113(INI)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
64Termin -Stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE
Sprawozdanie:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Sprawozdanie w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE

[2017/2089(INI)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
33Termin pointPrzepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich)
Sprawozdanie:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ustanawiającego przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) i uchylającego decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom
[2018/2080(INL)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
128Termin pointPrawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły
Oświadczenie Komisji
[2019/2569(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
125Termin pointDuże drapieżniki
Oświadczenie Komisji
[2018/3006(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czasie kolejnej sesji miesięcznej
  pointKrótka prezentacja następujących sprawozdań:
50Termin -Stan debaty nad przyszłością Europy
Sprawozdanie:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Sprawozdanie dotyczące stanu debaty nad przyszłością Europy

[2018/2094(INI)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
Głosowanie odbędzie się w środę
24Termin -Kompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki
Sprawozdanie:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Sprawozdanie w sprawie kompleksowej europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki

[2018/2088(INI)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
17:00 - 24:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)60'
Sprawozdawcy   (8x6') 48'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (12x1') 12'
Sprawozdawcy (art. 52 ust. 2 Regulaminu PE)   (2x4') 8'
Procedura pytań z sali   (9x5') 45'
Posłowie90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF5'30NI4'
41item on the agendapointUnijny program zwalczania nadużyć finansowych
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
58item on the agendapointWieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
62item on the agendapointStosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
63item on the agendapointStosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
22item on the agendapointStosowanie postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
64item on the agendapointStosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
33item on the agendapointPrzepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
128item on the agendapointPrawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 lutego 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 12 lutego 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 12 lutego 2019, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 lutego 2019, 16:00
125item on the agendapointDuże drapieżniki
  -Projekty rezolucjiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 11 marca 2019, 20:00
50item on the agendapointStan debaty nad przyszłością Europy
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
24item on the agendapointKompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 6 lutego 2019, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 8 lutego 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 11 lutego 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 12 lutego 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 lutego 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2019Informacja prawna