Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 11 februarie 2019 - Joi, 14 februarie 2019 269k
Luni, 11 februarie 2019160kVersiune: Miercuri, 13 februarie 2019, 17:48
 Puncte de pe ordinea de zi
17:00 - 24:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

17:00 - 24:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
1  pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
41Termen***IpointProgramul UE de luptă antifraudă
Raport  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă antifraudă
[2018/0211(COD)]
Comisia pentru control bugetar
58Termen***IpointPlanul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective
Raport  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru Marea Baltică și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Comisia pentru pescuit
  pointDezbatere comună - Côte d’Ivoire
26***-Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Côte d'Ivoire (2018-2024)
Recomandare  João Ferreira (A8-0030/2019)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024)

[2018/0267(NLE)]
Comisia pentru pescuit
28 -Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Côte d'Ivoire (2018-2024) (rezoluție)
Raport  João Ferreira (A8-0034/2019)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024)

[2018/0267M(NLE)]
Comisia pentru pescuit
  pointDezbatere comună - Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului
62Termen -Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE
Raport  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Raport referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE

[2018/2111(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
63Termen -Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată
Raport  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Raport referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată

[2018/2112(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
22Termen -Punerea în aplicare a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei
Raport  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Raport referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei

[2018/2113(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
64Termen -Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE
Raport  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Raport referitor la punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE

[2017/2089(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
33Termen pointStatutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European)
Raport  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Raport referitor la o propunere de regulament al Parlamentului European de stabilire a statutului și condițiilor generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) și de abrogare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom
[2018/2080(INL)]
Comisia pentru afaceri constituționale
128Termen pointDreptul de a protesta pașnic și folosirea proporționată a forței
Declarație a Comisiei
[2019/2569(RSP)]
Votul va avea loc joi
125Termen pointAnimale mari de pradă
Declarație a Comisiei
[2018/3006(RSP)]
Votul va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.
  pointPrezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
50Termen -Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei
Raport  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Raport referitor la stadiul dezbaterii privind viitorul Europei

[2018/2094(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
Votul va avea loc miercuri
24Termen -O politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii
Raport  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Raport referitor la o politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii

[2018/2088(INI)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
2  pointIntervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
17:00 - 24:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)60'
Raportori   (8x6') 48'
Raportori pentru aviz   (12x1') 12'
Raportori [articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]   (2x4') 8'
„Catch the eye”   (9x5') 45'
Deputaţi90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF5'30NI4'
41item on the agendapointProgramul UE de luptă antifraudă
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
58item on the agendapointPlanul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
62item on the agendapointPunerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
63item on the agendapointPunerea în aplicare a dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
22item on the agendapointPunerea în aplicare a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
64item on the agendapointPunerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
33item on the agendapointStatutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
128item on the agendapointDreptul de a protesta pașnic și folosirea proporționată a forței
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 11 februarie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 februarie 2019, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 februarie 2019, 16:00
125item on the agendapointAnimale mari de pradă
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 11 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 11 martie 2019, 20:00
50item on the agendapointStadiul dezbaterii privind viitorul Europei
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
24item on the agendapointO politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 8 februarie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 11 februarie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 12 februarie 2019, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 13 februarie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 13 februarie 2019Notă juridică