Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 11. februar 2019 - Četrtek, 14. februar 2019 259k
Ponedeljek, 11. februar 2019160kRazličica: Sreda, 13. februar 2019, 17:49
 Točke na dnevnem redu
17:00 - 24:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

17:00 - 24:00   Razprave       Čas za govor
1  pointNadaljevanje zasedanja in razpored dela
41Rok***IpointProgram EU za boj proti goljufijam
Poročilo:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa EU za boj proti goljufijam
[2018/0211(COD)]
Odbor za proračunski nadzor
58Rok***IpointVečletni načrt za staleže rib, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te staleže
Poročilo:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko morje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Odbor za ribištvo
  pointSkupna razprava - Slonokoščena obala
26***-Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024)
Priporočilo:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)

[2018/0267(NLE)]
Odbor za ribištvo
28 -Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024) (resolucija)
Poročilo:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)

[2018/0267M(NLE)]
Odbor za ribištvo
  pointSkupna razprava - Izvajanje določb Pogodbe
62Rok -Izvajanje določb Pogodbe glede državljanstva EU
Poročilo:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede državljanstva EU

[2018/2111(INI)]
Odbor za ustavne zadeve
63Rok -Izvajanje določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja
Poročilo:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja

[2018/2112(INI)]
Odbor za ustavne zadeve
22Rok -Izvajanje določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo
Poročilo:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo

[2018/2113(INI)]
Odbor za ustavne zadeve
64Rok -Izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU
Poročilo:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Poročilo o izvajanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU

[2017/2089(INI)]
Odbor za ustavne zadeve
33Rok pointPravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic)
Poročilo:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Poročilo o osnutku uredbe Evropskega parlamenta o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic), in razveljavitvi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom
[2018/2080(INL)]
Odbor za ustavne zadeve
128Rok pointPravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile
Izjava Komisije
[2019/2569(RSP)]
Glasovanje bo v četrtek
125Rok pointVeliki plenilci
Izjava Komisije
[2018/3006(RSP)]
Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju
  pointKratke predstavitve naslednjih poročil:
50Rok -Stanje razprav o prihodnosti Evrope
Poročilo:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Poročilo o stanju razprav o prihodnosti Evrope

[2018/2094(INI)]
Odbor za ustavne zadeve
Glasovanje bo v sredo
24Rok -Celovita evropska industrijska politika na področju umetne inteligence in robotike
Poročilo:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Poročilo o celoviti evropski industrijski politiki na področju umetne inteligence in robotike

[2018/2088(INI)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
2  pointEnominutni govori (člen 163 Poslovnika)
17:00 - 24:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)60'
Poročevalci   (8x6') 48'
Pripravljavci mnenja   (12x1') 12'
Poročevalci (člen 52(2) Poslovnika)   (2x4') 8'
Razprava brez seznama govornikov   (9x5') 45'
Poslanci90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF5'30NI4'
41item on the agendapointProgram EU za boj proti goljufijam
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. februar 2019, 13:00
58item on the agendapointVečletni načrt za staleže rib, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te staleže
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. februar 2019, 13:00
62item on the agendapointIzvajanje določb Pogodbe glede državljanstva EU
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
63item on the agendapointIzvajanje določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
22item on the agendapointIzvajanje določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
64item on the agendapointIzvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
33item on the agendapointPravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. februar 2019, 13:00
128item on the agendapointPravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 11. februar 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 12. februar 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 12. februar 2019, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. februar 2019, 16:00
125item on the agendapointVeliki plenilci
  -Predlogi resolucijSreda, 6. marec 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 11. marec 2019, 20:00
50item on the agendapointStanje razprav o prihodnosti Evrope
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 6. februar 2019, 13:00
24item on the agendapointCelovita evropska industrijska politika na področju umetne inteligence in robotike
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 6. februar 2019, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 8. februar 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 11. februar 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 12. februar 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 13. februar 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 13. februar 2019Pravno obvestilo