Napirend
Strasbourg2019. február 11., Hétfő - 2019. február 14., Csütörtök 268k
2019. február 12., kedd180kVáltozat: 2019. február 13., szerda, 17:43
 Napirendi pontok
09:00 - 12:20   Viták
12:30 - 14:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 17:00   Viták
17:00 - 19:00   Viták
19:00 - 24:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 12:20   Viták       Felszólalási  idő
101Határidő***IpointUniós polgári védelmi mechanizmus
Jelentés:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Jelentés az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[2017/0309(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
20Határidő pointA peszticidek fenntartható használata
Jelentés:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Jelentés a peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK határozat végrehajtásáról
[2017/2284(INI)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
25Határidő pointA határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtása
Jelentés:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Jelentés a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtásáról
[2018/2108(INI)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
74Határidő***IpointA víz újrahasznosítására vonatkozó minimumkövetelmények
Jelentés:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Jelentés a víz újrahasznosítására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0169(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
12:30 - 14:30   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
26***voteAz Elefántcsontpart és az EU közötti halászati partnerségi megállapodás (2018–2024)
Ajánlás:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Ajánlás az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[2018/0267(NLE)]
Halászati Bizottság
28 voteAz Elefántcsontpart és az EU közötti halászati partnerségi megállapodás (2018–2024) (állásfoglalás)
Jelentés:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[2018/0267M(NLE)]
Halászati Bizottság
122 voteÁllásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 108. cikke (6) bekezdésének megfelelően az EU–Marokkó közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről
[2019/2565(RSP)]
B8-0100/2019
16***voteAz EU–Marokkó közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás
Ajánlás:  Alain Cadec (A8-0027/2019)
Ajánlás az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás megkötéséről, annak végrehajtási jegyzőkönyvéről és a megállapodást kísérő levélváltásról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[2018/0349(NLE)]
Halászati Bizottság
10***voteA Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás
Ajánlás:  Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Ajánlás a Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
[2018/0239(NLE)]
Halászati Bizottság
67***voteAz EU–Mexikó közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása)
Ajánlás:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
Jelentés az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyv Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
[2017/0319(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
41Határidő***IvoteAz EU csalásellenes programja
Jelentés:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Jelentés a csalás elleni uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0211(COD)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
58Határidő***IvoteA nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv
Jelentés:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Jelentés a nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a Balti-tengerre vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló (EU) 2016/1139 rendelet módosításáról, valamint a 811/2004/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK és az 1300/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0074(COD)]
Halászati Bizottság
101Határidő***IvoteUniós polgári védelmi mechanizmus
Jelentés:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Jelentés az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[2017/0309(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Vita: 2018. május 30., szerda
74Határidő***IvoteA víz újrahasznosítására vonatkozó minimumkövetelmények
Jelentés:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Jelentés a víz újrahasznosítására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0169(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
87Határidő***IvoteA mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyása és piacfelügyelete
Jelentés:  Nicola Danti (A8-0318/2018)
Jelentés a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 167/2013/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0142(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
37Határidő***IvoteAz egységes piacra, a vállalkozások versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program
Jelentés:  Nicola Danti (A8-0052/2019)
Jelentés az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU, a 258/2014/EU, a 652/2014/EU és az (EU) 2017/826 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2018/0231(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
11Határidő*voteA tagállamok közötti kereskedelem adóztatására alkalmazandó végleges héarendszer
Jelentés:  Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)
Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására alkalmazandó végleges héarendszer működésére vonatkozó részletes technikai intézkedések bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[2018/0164(CNS)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
95Határidő voteRomaintegrációs stratégiák
Állásfoglalási indítványok
[2019/2509(RSP)]
B8-0098/2019
Vita: 2019. január 30., szerda
62Határidő voteA Szerződés uniós polgársággal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása
Jelentés:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Jelentés a Szerződés uniós polgársággal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
[2018/2111(INI)]
Alkotmányügyi Bizottság
63Határidő voteA Szerződés megerősített együttműködéssel kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása
Jelentés:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Jelentés a Szerződés megerősített együttműködéssel kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
[2018/2112(INI)]
Alkotmányügyi Bizottság
22Határidő voteA Szerződésben a Parlament Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogkörével kapcsolatosan szereplő rendelkezések végrehajtása
Jelentés:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Jelentés a Szerződésben a Parlament Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogkörével kapcsolatosan szereplő rendelkezések végrehajtásáról
[2018/2113(INI)]
Alkotmányügyi Bizottság
64Határidő voteAz Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtása az Unió intézményi keretében
Jelentés:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Jelentés az Európai Unió Alapjogi Chartájának az Unió intézményi keretében történő végrehajtásáról
[2017/2089(INI)]
Alkotmányügyi Bizottság
33Határidő voteAz ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek (az európai ombudsman alapokmánya)
Jelentés:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Jelentés az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételekről (az európai ombudsman alapokmánya) és a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti rendelettervezetről
[2018/2080(INL)]
Alkotmányügyi Bizottság
24Határidő voteA mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitika
Jelentés:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Jelentés a mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitikáról
[2018/2088(INI)]
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
20Határidő voteA peszticidek fenntartható használata
Jelentés:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Jelentés a peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK határozat végrehajtásáról
[2017/2284(INI)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
25Határidő voteA határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtása
Jelentés:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Jelentés a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtásáról
[2018/2108(INI)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
15:00 - 17:00   Viták       Felszólalási  idő
97 pointA szíriai helyzet
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
[2019/2535(RSP)]
102 pointJelentés Bosznia-Hercegovináról
Jelentés:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Jelentés a Bizottság Bosznia-Hercegovináról szóló 2018. évi jelentéséről
[2018/2148(INI)]
Külügyi Bizottság
17:00 - 19:00   Viták       Felszólalási  idő
96 pointVita Giuseppe Contéval, az Olasz Köztársaság Minisztertanácsának elnökével Európa jövőjéről
[2019/2533(RSP)]
19:00 - 24:00   Viták       Felszólalási  idő
  pointKözös vita - Az EU–Szaingapúr partnerségi megállapodás
14***-Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás
Ajánlás:  David Martin (A8-0053/2019)
Ajánlás az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
13Határidő -Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (állásfoglalás)
Jelentés:  David Martin (A8-0048/2019)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

[2018/0093M(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
12***-Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás
Ajánlás:  David Martin (A8-0054/2019)
Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
15Határidő -Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás)
Jelentés:  David Martin (A8-0049/2019)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

[2018/0095M(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
57***-Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás
Ajánlás:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Külügyi Bizottság
93 -Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás)
Jelentés:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

[2018/0403M(NLE)]
Külügyi Bizottság
94Határidő pointVisszalépés a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség területén az Európai Unióban
Szóbeli választ igénylő kérdés - [2018/2684(RSP)]
     
João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Bizottság
Visszalépés a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség területén az Európai Unióban
80Határidő pointA női daganatos megbetegedések és az ezekhez köthető komorbiditások elleni fellépés szakpolitikai kihívásai és stratégiái
Szóbeli választ igénylő kérdés - [2018/2782(RSP)]
     
Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Bizottság
A női daganatos megbetegedések és az ezekhez köthető komorbiditások elleni fellépés szakpolitikai kihívásai és stratégiái
  pointKözös vita - Az LMBTI-személyek jogai
126Határidő -Az interszexuális személyek jogai
Szóbeli választ igénylő kérdések
 - [2018/2878(RSP)]

A szavazásra csütörtökön kerül sor.
     
 Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Tanács
Az interszexuális személyek jogai
     
 Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Bizottság
Az interszexuális személyek jogai
131Határidő -Az LMBTI-személyekkel kapcsolatos intézkedések listájának jövője (2019-2023)
Szóbeli választ igénylő kérdés
 - [2019/2573(RSP)]
A szavazásra csütörtökön kerül sor.
     
 Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen, Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport
Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport
Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport
Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport
Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport

Bizottság
Az LMBTI-személyekkel kapcsolatos intézkedések listájának jövője (2019-2023)
86Határidő pointA kannabisz gyógyászati célokra való használata
Szóbeli választ igénylő kérdés - [2018/2775(RSP)]
     
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Bizottság
A kannabisz gyógyászati célokra való használata
127 pointA humán csírasejtvonal genommodifikációja
Szóbeli választ igénylő kérdések - [2019/2568(RSP)]
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport
Tanács
A humán csírasejtvonal genommodifikációja
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport
Bizottság
A humán csírasejtvonal genommodifikációja
09:00 - 12:20   Viták     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)20'
Előadók   (4x6') 24'
A vélemény előadói   (7x1') 7'
„Catch the eye”   (4x5') 20'
Képviselők74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)5'
A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt)15'
Előadó6'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Képviselők60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:00 - 19:00   Viták     item on the agenda
Giuseppe Conte olasz miniszterelnök30'
Bizottság10'
Képviselők60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
19:00 - 24:00   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)10'
Bizottság (válaszokkal együtt)30'
Előadók   (2x6') 12'
Szerzők (bizottságok)   (4x5') 20'
Szerző (képviselőcsoport)   (6x2') 12'
„Catch the eye”   (6x5') 30'
Képviselők104'
PPE27'S&D23'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD6'30ENF6'30NI4'30
101item on the agendapointUniós polgári védelmi mechanizmus
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -Módosítások2019. február 7., csütörtök, 12:00
20item on the agendapointA peszticidek fenntartható használata
Jytte Guteland (A8-0045/2019
  -Módosítások2019. február 6., szerda, 13:00
25item on the agendapointA határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtása
Ivo Belet (A8-0046/2019
  -Módosítások2019. február 6., szerda, 13:00
74item on the agendapointA víz újrahasznosítására vonatkozó minimumkövetelmények
Simona Bonafè (A8-0044/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. február 6., szerda, 13:00
41item on the agendapointAz EU csalásellenes programja
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. február 6., szerda, 13:00
58item on the agendapointA nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. február 6., szerda, 13:00
87item on the agendapointA mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyása és piacfelügyelete
Nicola Danti (A8-0318/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. február 6., szerda, 13:00
37item on the agendapointAz egységes piacra, a vállalkozások versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program
Nicola Danti (A8-0052/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. február 6., szerda, 13:00
11item on the agendapointA tagállamok közötti kereskedelem adóztatására alkalmazandó végleges héarendszer
Fulvio Martusciello (A8-0028/2019
  -Módosítások2019. február 6., szerda, 13:00
95item on the agendapointRomaintegrációs stratégiák
  -Állásfoglalási indítványok2019. február 6., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. február 8., péntek, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. február 8., péntek, 14:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. február 11., hétfő, 19:00
62item on the agendapointA Szerződés uniós polgársággal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -Módosítások2019. február 6., szerda, 13:00
63item on the agendapointA Szerződés megerősített együttműködéssel kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -Módosítások2019. február 6., szerda, 13:00
22item on the agendapointA Szerződésben a Parlament Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogkörével kapcsolatosan szereplő rendelkezések végrehajtása
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -Módosítások2019. február 6., szerda, 13:00
64item on the agendapointAz Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtása az Unió intézményi keretében
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -Módosítások2019. február 6., szerda, 13:00
33item on the agendapointAz ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek (az európai ombudsman alapokmánya)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -Módosítások2019. február 6., szerda, 13:00
24item on the agendapointA mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitika
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2019. február 6., szerda, 13:00
13item on the agendapointAz EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (állásfoglalás)
David Martin (A8-0048/2019
  -Módosítások2019. február 6., szerda, 13:00
15item on the agendapointAz EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás)
David Martin (A8-0049/2019
  -Módosítások2019. február 6., szerda, 13:00
94item on the agendapointVisszalépés a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség területén az Európai Unióban
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Állásfoglalási indítványok2019. február 6., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. február 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. február 11., hétfő, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. február 12., kedd, 16:00
80item on the agendapointA női daganatos megbetegedések és az ezekhez köthető komorbiditások elleni fellépés szakpolitikai kihívásai és stratégiái
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Állásfoglalási indítványok2019. február 6., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. február 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. február 11., hétfő, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. február 12., kedd, 16:00
126item on the agendapointAz interszexuális személyek jogai
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Állásfoglalási indítványok2019. február 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. február 12., kedd, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. február 12., kedd, 14:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. február 13., szerda, 16:00
131item on the agendapointAz LMBTI-személyekkel kapcsolatos intézkedések listájának jövője (2019-2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Állásfoglalási indítványok2019. február 12., kedd, 12:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. február 13., szerda, 12:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. február 13., szerda, 13:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. február 13., szerda, 19:00
86item on the agendapointA kannabisz gyógyászati célokra való használata
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Állásfoglalási indítványok2019. február 6., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. február 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. február 11., hétfő, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. február 12., kedd, 16:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2019. február 8., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2019. február 11., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2019. február 12., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. február 13., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2019. február 13.Jogi nyilatkozat