Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. vasario 14 d. 267k
Antradienis, 2019 m. vasario 12 d.180kVersija: Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 17:44
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 12:20   Diskusijos
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 17:00   Diskusijos
17:00 - 19:00   Diskusijos
19:00 - 24:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 12:20   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
101Galutinis terminas***IpointSąjungos civilinės saugos mechanizmas
Pranešimas:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo
[2017/0309(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
20Galutinis terminas pointTaususis pesticidų naudojimas
Pranešimas:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Pranešimas dėl Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo įgyvendinimo
[2017/2284(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
25Galutinis terminas pointTarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas
Pranešimas:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Pranešimas dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimo
[2018/2108(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
74Galutinis terminas***IpointPakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai
Pranešimas:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pakartotinio vandens naudojimo minimaliųjų reikalavimų
[2018/0169(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
12:30 - 14:30   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
26***voteES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.)
Rekomendacija:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projekto
[2018/0267(NLE)]
Žuvininkystės komitetas
28 voteES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.)
Pranešimas:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projekto
[2018/0267M(NLE)]
Žuvininkystės komitetas
122 votePasiūlymas dėl rezoliucijos pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį, kuria prašoma Teisingumo Teismo nuomonės dėl ES ir Maroko tausios žvejybos partnerystės susitarimo atitikties Sutartims
[2019/2565(RSP)]
B8-0100/2019
16***voteES ir Maroko tausios žvejybos partnerystės susitarimas
Rekomendacija:  Alain Cadec (A8-0027/2019)
Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista, sudarymo projekto
[2018/0349(NLE)]
Žuvininkystės komitetas
10***voteSusitarimas, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje
Rekomendacija:  Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
[2018/0239(NLE)]
Žuvininkystės komitetas
67***voteES ir Meksikos ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas (Kroatijos įstojimas)
Rekomendacija:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo trečiojo papildomo protokolo sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu, siekiant atsižvelgti į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą projekto
[2017/0319(NLE)]
Tarptautinės prekybos komitetas
41Galutinis terminas***IvoteES kovos su sukčiavimu programa
Pranešimas:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kovos su sukčiavimu programos
[2018/0211(COD)]
Biudžeto kontrolės komitetas
58Galutinis terminas***IvoteDaugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas
Pranešimas:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas Baltijos jūros daugiametis planas, ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr. 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Žuvininkystės komitetas
101Galutinis terminas***IvoteSąjungos civilinės saugos mechanizmas
Pranešimas:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo
[2017/0309(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d.
74Galutinis terminas***IvotePakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai
Pranešimas:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pakartotinio vandens naudojimo minimaliųjų reikalavimų
[2018/0169(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
87Galutinis terminas***IvoteŽemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimas ir rinkos priežiūra
Pranešimas:  Nicola Danti (A8-0318/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros
[2018/0142(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
37Galutinis terminas***IvoteBendrosios rinkos, įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programa
Pranešimas:  Nicola Danti (A8-0052/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos, kuriuo panaikinami Reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014, (ES) Nr. 258/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 2017/826
[2018/0231(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
11Galutinis terminas*voteValstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė PVM sistema
Pranešimas:  Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo PVM sistemos veikimui skirtų išsamių techninių priemonių nustatymo
[2018/0164(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
95Galutinis terminas voteRomų integracijos strategijos
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2509(RSP)]
B8-0098/2019
Diskusijos: Trečiadienis, 2019 m. sausio 30 d.
62Galutinis terminas voteSutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimas
Pranešimas:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Pranešimas dėl Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimo
[2018/2111(INI)]
Konstitucinių reikalų komitetas
63Galutinis terminas voteSutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas
Pranešimas:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Pranešimas dėl Sutarties nuostatų, susijusių su tvirtesniu bendradarbiavimu, įgyvendinimo
[2018/2112(INI)]
Konstitucinių reikalų komitetas
22Galutinis terminas voteSutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimas
Pranešimas:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Pranešimas dėl Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimo
[2018/2113(INI)]
Konstitucinių reikalų komitetas
64Galutinis terminas voteEuropos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje
Pranešimas:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo ES institucinėje struktūroje
[2017/2089(INI)]
Konstitucinių reikalų komitetas
33Galutinis terminas voteOmbudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas)
Pranešimas:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Pranešimas dėl Europos Parlamento reglamento, kuriuo nustatomos ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas) ir panaikinamas sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas, projekto
[2018/2080(INL)]
Konstitucinių reikalų komitetas
24Galutinis terminas voteVisapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje
Pranešimas:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Pranešimas dėl visapusiškos Europos pramonės politikos dirbtinio intelekto ir robotikos srityje
[2018/2088(INI)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
20Galutinis terminas voteTaususis pesticidų naudojimas
Pranešimas:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Pranešimas dėl Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo įgyvendinimo
[2017/2284(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
25Galutinis terminas voteTarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas
Pranešimas:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Pranešimas dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimo
[2018/2108(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
15:00 - 17:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
97 pointPadėtis Sirijoje
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2019/2535(RSP)]
102 point2018 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos
Pranešimas:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos
[2018/2148(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
17:00 - 19:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
96 pointDiskusijos su Italijos Respublikos Ministrų Tarybos Pirmininku Giuseppe Conte dėl Europos ateities
[2019/2533(RSP)]
19:00 - 24:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
  pointBendros diskusijos - ES ir Singapūro partnerystės susitarimas
14***-ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas
Rekomendacija:  David Martin (A8-0053/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Tarptautinės prekybos komitetas
13Galutinis terminas -ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)
Pranešimas:  David Martin (A8-0048/2019)
Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto

[2018/0093M(NLE)]
Tarptautinės prekybos komitetas
12***-ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas
Rekomendacija:  David Martin (A8-0054/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Tarptautinės prekybos komitetas
15Galutinis terminas -ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija)
Pranešimas:  David Martin (A8-0049/2019)
Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

[2018/0095M(NLE)]
Tarptautinės prekybos komitetas
57***-ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas
Rekomendacija:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Užsienio reikalų komitetas
93 -ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija)
Pranešimas:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

[2018/0403M(NLE)]
Užsienio reikalų komitetas
94Galutinis terminas pointPriešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2018/2684(RSP)]
     
João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Komisijai
Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES
80Galutinis terminas pointKovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2018/2782(RSP)]
     
Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Komisijai
Moterų vėžinių susirgimų ir gretutinių sutrikimų įveikimo politikos iššūkiai ir strategijos
  pointBendros diskusijos - LGBTI asmenų teisės
126Galutinis terminas -Interseksualių asmenų teisės
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu
 - [2018/2878(RSP)]

Bus balsuojama ketvirtadienį
     
 Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Tarybai
Interseksualių asmenų teisės
     
 Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komisijai
Interseksualių asmenų teisės
131Galutinis terminas -Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019–2023 m.)
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
 - [2019/2573(RSP)]
Bus balsuojama ketvirtadienį
     
 Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen, Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji
Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija
Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas

Komisijai
Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019-2023 m.)
86Galutinis terminas pointKanapių naudojimas gydymo tikslais
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2018/2775(RSP)]
     
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Kanapių naudojimas gydymo tikslais
127 pointŽmogaus gonocitų linijos genomo modifikacija
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu - [2019/2568(RSP)]
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija
Tarybai
Žmogaus gonocitų linijos genomo modifikacija
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija
Komisijai
Žmogaus gonocitų linijos genomo modifikacija
09:00 - 12:20   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)20'
Pranešėjai   (4x6') 24'
Nuomonės referentai   (7x1') 7'
Procedūra „prašau žodžio“   (4x5') 20'
Parlamento nariai74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)5'
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė (kartu su atsakymais)15'
Pranešėjas6'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Parlamento nariai60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:00 - 19:00   Diskusijos     item on the agenda
Giuseppe Conte30'
Komisijai10'
Parlamento nariai60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
19:00 - 24:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)30'
Pranešėjai   (2x6') 12'
Autoriai (komitetai)   (4x5') 20'
Klausimo teikėjas (frakcija)   (6x2') 12'
Procedūra „prašau žodžio“   (6x5') 30'
Parlamento nariai104'
PPE27'S&D23'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD6'30ENF6'30NI4'30
101item on the agendapointSąjungos civilinės saugos mechanizmas
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2019 m. vasario 7 d., 12:00
20item on the agendapointTaususis pesticidų naudojimas
Jytte Guteland (A8-0045/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
25item on the agendapointTarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas
Ivo Belet (A8-0046/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
74item on the agendapointPakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai
Simona Bonafè (A8-0044/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
41item on the agendapointES kovos su sukčiavimu programa
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
58item on the agendapointDaugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
87item on the agendapointŽemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimas ir rinkos priežiūra
Nicola Danti (A8-0318/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
37item on the agendapointBendrosios rinkos, įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programa
Nicola Danti (A8-0052/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
11item on the agendapointValstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė PVM sistema
Fulvio Martusciello (A8-0028/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
95item on the agendapointRomų integracijos strategijos
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Penktadienis, 2019 m. vasario 8 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPenktadienis, 2019 m. vasario 8 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 19:00
62item on the agendapointSutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimas
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
63item on the agendapointSutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
22item on the agendapointSutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimas
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
64item on the agendapointEuropos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
33item on the agendapointOmbudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
24item on the agendapointVisapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
13item on the agendapointES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)
David Martin (A8-0048/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
15item on the agendapointES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija)
David Martin (A8-0049/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
94item on the agendapointPriešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 16:00
80item on the agendapointKovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 16:00
126item on the agendapointInterseksualių asmenų teisės
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. vasario 12 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 16:00
131item on the agendapointVeiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019–2023 m.)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 19:00
86item on the agendapointKanapių naudojimas gydymo tikslais
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 16:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. vasario 8 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. vasario 13 d.Teisinis pranešimas