Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019 - Il-Ħamis, 14 ta' Frar 2019 270k
It-Tlieta, 12 ta' Frar 2019187kVerżjoni: L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 17:46
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 12:20   Dibattiti
12:30 - 14:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 17:00   Dibattiti
17:00 - 19:00   Dibattiti
19:00 - 24:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 12:20   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
101Skadenza***IpointMekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili
Rapport:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili
[2017/0309(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
20Skadenza pointL-użu sostenibbli tal-pestiċidi
Rapport:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/128/KE dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi
[2017/2284(INI)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
25Skadenza pointImplimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali
Rapport:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali
[2018/2108(INI)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
74Skadenza***IpointIr-rekwiżiti minimi għall-użu mill-ġdid tal-ilma
Rapport:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti minimi għall-użu mill-ġdid tal-ilma
[2018/0169(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
12:30 - 14:30   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
26***voteFtehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Kosta tal-Avorju u l-UE (2018–2024)
Rakkomandazzjoni:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju (2018-2024)
[2018/0267(NLE)]
Kumitat għas-Sajd
28 voteFtehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Kosta tal-Avorju u l-UE (2018–2024) (riżoluzzjoni)
Rapport:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju (2018-2024)
[2018/0267M(NLE)]
Kumitat għas-Sajd
122 voteMozzjoni għal riżoluzzjoni skont l-Artikolu 108(6) għal talba għal opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibbiltà, mat-Trattati, tal-Protokoll dwar il-Ftehim ta' Sħubija tas-Sajd bejn l-UE u l-Marokk
[2019/2565(RSP)]
B8-0100/2019
16***voteIl-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-UE u l-Marokk
Rakkomandazzjoni:  Alain Cadec (A8-0027/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk, tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll tal-iskambju ta' ittri li jakkumpanja dan il-Ftehim
[2018/0349(NLE)]
Kumitat għas-Sajd
10***voteFtehim għall-Prevenzjoni tas-Sajd mhux Regolat fl-Ibħra Miftuħa fl-Oċean Artiku Ċentrali
Rakkomandazzjoni:  Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim għall-Prevenzjoni tas-Sajd mhux Regolat fl-Ibħra Miftuħa fl-Oċean Artiku Ċentrali
[2018/0239(NLE)]
Kumitat għas-Sajd
67***voteProtokoll tal-Ftehim dwar Sħubija Ekonomika, Koordinazzjoni Politika u Koperazzjoni bejn l-UE u l-Messiku (l-adeżjoni tal-Kroazja)
Rakkomandazzjoni:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tat-Tielet Protokoll Addizzjonali tal-Ftehim dwar Sħubija Ekonomika, Koordinazzjoni Politika u Koperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Istati Uniti tal-Messiku, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea
[2017/0319(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
41Skadenza***IvoteProgramm tal-UE kontra l-Frodi
Rapport:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm tal-UE kontra l-Frodi
[2018/0211(COD)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
58Skadenza***IvotePjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet
Rapport:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, u li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1139 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-Baħar Baltiku, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) 509/2007 u (KE) 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Kumitat għas-Sajd
101Skadenza***IvoteMekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili
Rapport:  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili
[2017/0309(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Dibattitu: L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018
74Skadenza***IvoteIr-rekwiżiti minimi għall-użu mill-ġdid tal-ilma
Rapport:  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti minimi għall-użu mill-ġdid tal-ilma
[2018/0169(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
87Skadenza***IvoteL-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija
Rapport:  Nicola Danti (A8-0318/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda u jikkoreġi r-Regolament (UE) Nru 167/2013 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija
[2018/0142(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
37Skadenza***IvoteIl-Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi u għall-istatistika Ewropea
Rapport:  Nicola Danti (A8-0052/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi, inkluż l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, u għall-istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 99/2013, (UE) Nru 1287/2013, (UE) Nru 254/2014, (UE) Nru 258/2014, (UE) Nru 652/2014 u (UE) Nru 2017/826
[2018/0231(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
11Skadenza*voteVAT: Sistema definittiva għat-tassazzjoni ta' kummerċ bejn l-Istati Membri
Rapport:  Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE rigward l-introduzzjoni ta' miżuri tekniċi dettaljati għat-tħaddim ta' sistema definittiva tal-VAT għat-tassazzjoni ta' kummerċ bejn l-Istati Membri
[2018/0164(CNS)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
95Skadenza voteStrateġiji għall-integrazzjoni tar-Rom
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
[2019/2509(RSP)]
B8-0098/2019
Dibattitu: L-Erbgħa, 30 ta' Jannar 2019
62Skadenza voteImplimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-Ċittadinanza tal-UE
Rapport:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-Ċittadinanza tal-UE
[2018/2111(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
63Skadenza voteImplimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat rigward il-kooperazzjoni msaħħa
Rapport:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat rigward il-kooperazzjoni msaħħa
[2018/2112(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
22Skadenza voteImplimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar is-setgħa ta' kontroll politiku tal-Parlament fuq il-Kummissjoni
Rapport:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar is-setgħa ta' kontroll politiku tal-Parlament fuq il-Kummissjoni
[2018/2113(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
64Skadenza voteImplimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-UE
Rapport:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-UE
[2017/2089(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
33Skadenza voteIr-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew)
Rapport:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Rapport dwar abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew li jistabbilixxi r-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew) u li jħassar id-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom
[2018/2080(INL)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
24Skadenza votePolitika industrijali Ewropea komprensiva dwar l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika
Rapport:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Rapport dwar politika industrijali Ewropea komprensiva dwar l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika
[2018/2088(INI)]
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
20Skadenza voteL-użu sostenibbli tal-pestiċidi
Rapport:  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/128/KE dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi
[2017/2284(INI)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
25Skadenza voteImplimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali
Rapport:  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali
[2018/2108(INI)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
15:00 - 17:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
97 pointIs-sitwazzjoni fis-Sirja
Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2019/2535(RSP)]
102 pointRapport tal-2018 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina
Rapport:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina
[2018/2148(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
17:00 - 19:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
96 pointDibattitu mal-President tal-Kunsill tal-Ministri tar-Repubblika Taljana, Giuseppe Conte, dwar il-Futur tal-Ewropa
[2019/2533(RSP)]
19:00 - 24:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
  pointDibattitu konġunt - Ftehim ta' Sħubija UE-Singapore
14***-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore
Rakkomandazzjoni:  David Martin (A8-0053/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Singapore

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
13Skadenza -Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore (riżoluzzjoni)
Rapport:  David Martin (A8-0048/2019)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Singapore

[2018/0093M(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
12***-Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore
Rakkomandazzjoni:  David Martin (A8-0054/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha min-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta' Singapore min-naħa l-oħra

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
15Skadenza -Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore (riżoluzzjoni)
Rapport:  David Martin (A8-0049/2019)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha min-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta' Singapore min-naħa l-oħra

[2018/0095M(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
57***-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Singapore
Rakkomandazzjoni:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' Singapore, min-naħa l-oħra

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
93 -Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Singapore (riżoluzzjoni)
Rapport:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, ta' Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta' Singapore, min-naħa l-oħra

[2018/0403M(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
94Skadenza pointRigressjoni attwali tad-Drittijiet tan-Nisa u tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-UE
Mistoqsija orali - [2018/2684(RSP)]
     
João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Kummissjoni
Rigressjoni attwali tad-Drittijiet tan-Nisa u tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-UE
80Skadenza pointSfidi politiċi u strateġiji kontra il-kanċers tan-nisa u l-komorbiditajiet relatati
Mistoqsija orali - [2018/2782(RSP)]
     
Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Kummissjoni
Sfidi u strateġiji politiċi kontra l-kansers tan-nisa u l-komorbożitajiet relatati
  pointDibattitu konġunt - Id-drittijiet tal-persuni LGBTI
126Skadenza -Id-drittijiet tal-persuni intersesswali
Mistoqsijiet orali
 - [2018/2878(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
     
 Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Kunsill
Id-drittijiet tal-persuni intersesswali
     
 Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Kummissjoni
Id-drittijiet tal-persuni intersesswali
131Skadenza -Il-futur tal-Lista ta' Azzjonijiet LGBTI (2019-2023)
Mistoqsija orali
 - [2019/2573(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
     
 Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen, Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku
Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew
Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa
Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

Kummissjoni
Il-futur tal-Lista ta' Azzjonijiet LGBTI (2019-2023)
86Skadenza pointL-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali
Mistoqsija orali - [2018/2775(RSP)]
     
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Kummissjoni
L-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali
127 pointModifika tal-ġenoma tal-linja ġerminali tal-bniedem
Mistoqsijiet orali - [2019/2568(RSP)]
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
Kunsill
Modifika tal-ġenoma tal-linja ġerminali tal-bniedem
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
Kummissjoni
Modifika tal-ġenoma tal-linja ġerminali tal-bniedem
09:00 - 12:20   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)20'
Rapporteurs   (4x6') 24'
Rapporteurs għal opinjoni   (7x1') 7'
"Catch the eye"   (4x5') 20'
Membri74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)5'
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet)15'
Rapporteur6'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Membri60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:00 - 19:00   Dibattiti     item on the agenda
Giuseppe Conte, Prim Ministru tal-Italja30'
Kummissjoni10'
Membri60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
19:00 - 24:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)30'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Awturi (kumitati)   (4x5') 20'
Awtur (grupp politiku)   (6x2') 12'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Membri104'
PPE27'S&D23'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD6'30ENF6'30NI4'30
101item on the agendapointMekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -EmendiIl-Ħamis, 7 ta' Frar 2019, 12:00
20item on the agendapointL-użu sostenibbli tal-pestiċidi
Jytte Guteland (A8-0045/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
25item on the agendapointImplimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali
Ivo Belet (A8-0046/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
74item on the agendapointIr-rekwiżiti minimi għall-użu mill-ġdid tal-ilma
Simona Bonafè (A8-0044/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
41item on the agendapointProgramm tal-UE kontra l-Frodi
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
58item on the agendapointPjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
87item on the agendapointL-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija
Nicola Danti (A8-0318/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
37item on the agendapointIl-Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi u għall-istatistika Ewropea
Nicola Danti (A8-0052/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
11item on the agendapointVAT: Sistema definittiva għat-tassazzjoni ta' kummerċ bejn l-Istati Membri
Fulvio Martusciello (A8-0028/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
95item on the agendapointStrateġiji għall-integrazzjoni tar-Rom
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIl-Ġimgħa, 8 ta' Frar 2019, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIl-Ġimgħa, 8 ta' Frar 2019, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 19:00
62item on the agendapointImplimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-Ċittadinanza tal-UE
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
63item on the agendapointImplimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat rigward il-kooperazzjoni msaħħa
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
22item on the agendapointImplimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar is-setgħa ta' kontroll politiku tal-Parlament fuq il-Kummissjoni
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
64item on the agendapointImplimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-UE
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
33item on the agendapointIr-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
24item on the agendapointPolitika industrijali Ewropea komprensiva dwar l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
13item on the agendapointFtehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore (riżoluzzjoni)
David Martin (A8-0048/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
15item on the agendapointFtehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore (riżoluzzjoni)
David Martin (A8-0049/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
94item on the agendapointRigressjoni attwali tad-Drittijiet tan-Nisa u tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-UE
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 16:00
80item on the agendapointSfidi politiċi u strateġiji kontra il-kanċers tan-nisa u l-komorbiditajiet relatati
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 16:00
126item on the agendapointId-drittijiet tal-persuni intersesswali
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 16:00
131item on the agendapointIl-futur tal-Lista ta' Azzjonijiet LGBTI (2019-2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 12:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 12:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 19:00
86item on the agendapointL-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 16:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 8 ta' Frar 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Frar 2019Avviż legali