Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 11 februarie 2019 - Joi, 14 februarie 2019 269k
Marţi, 12 februarie 2019179kVersiune: Miercuri, 13 februarie 2019, 17:48
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 12:20   Dezbateri
12:30 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 17:00   Dezbateri
17:00 - 19:00   Dezbateri
19:00 - 24:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 12:20   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
101Termen***IpointMecanismul de protecție civilă al UE
Raport  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
[2017/0309(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
20Termen pointUtilizarea durabilă a pesticidelor
Raport  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor
[2017/2284(INI)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
25Termen pointPunerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră
Raport  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră
[2018/2108(INI)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
74Termen***IpointCerințele minime pentru reutilizarea apei
Raport  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele minime pentru reutilizarea apei
[2018/0169(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
12:30 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor      
26***voteAcordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Côte d'Ivoire (2018-2024)
Recomandare  João Ferreira (A8-0030/2019)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024)
[2018/0267(NLE)]
Comisia pentru pescuit
28 voteAcordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Côte d'Ivoire (2018-2024) (rezoluție)
Raport  João Ferreira (A8-0034/2019)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024)
[2018/0267M(NLE)]
Comisia pentru pescuit
122 votePropunere de rezoluție în temeiul articolului 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură prin care se solicită un aviz din partea Curții de Justiție asupra compatibilității cu tratatele a propunerii de Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Maroc
[2019/2565(RSP)]
B8-0100/2019
16***voteAcordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Maroc
Recomandare  Alain Cadec (A8-0027/2019)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare și a schimbului de scrisori care însoțește acordul
[2018/0349(NLE)]
Comisia pentru pescuit
10***voteAcordul pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic
Recomandare  Norica Nicolai (A8-0016/2019)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic
[2018/0239(NLE)]
Comisia pentru pescuit
67***voteProtocol la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare între UE și Mexic (aderarea Republicii Croația)
Recomandare  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a celui de al treilea protocol adițional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană
[2017/0319(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
41Termen***IvoteProgramul UE de luptă antifraudă
Raport  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă antifraudă
[2018/0211(COD)]
Comisia pentru control bugetar
58Termen***IvotePlanul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective
Raport  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru Marea Baltică și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Comisia pentru pescuit
101Termen***IvoteMecanismul de protecție civilă al UE
Raport  Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
[2017/0309(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Dezbatere: Miercuri, 30 mai 2018
74Termen***IvoteCerințele minime pentru reutilizarea apei
Raport  Simona Bonafè (A8-0044/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele minime pentru reutilizarea apei
[2018/0169(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
87Termen***IvoteOmologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere
Raport  Nicola Danti (A8-0318/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare și corectare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere
[2018/0142(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
37Termen***IvoteProgramul privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor și statisticile europene
Raport  Nicola Danti (A8-0052/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826
[2018/0231(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
11Termen*voteTVA: sistemul definitiv pentru impozitarea comerțului dintre statele membre
Raport  Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)
Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea măsurilor tehnice detaliate privind funcționarea sistemului definitiv de TVA pentru impozitarea comerțului dintre statele membre
[2018/0164(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
95Termen voteStrategii de integrare a romilor
Propuneri de rezoluție
[2019/2509(RSP)]
B8-0098/2019
Dezbatere: Miercuri, 30 ianuarie 2019
62Termen votePunerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE
Raport  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Raport referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE
[2018/2111(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
63Termen votePunerea în aplicare a dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată
Raport  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Raport referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată
[2018/2112(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
22Termen votePunerea în aplicare a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei
Raport  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Raport referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei
[2018/2113(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
64Termen votePunerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE
Raport  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Raport referitor la punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE
[2017/2089(INI)]
Comisia pentru afaceri constituționale
33Termen voteStatutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European)
Raport  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Raport referitor la o propunere de regulament al Parlamentului European de stabilire a statutului și condițiilor generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) și de abrogare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom
[2018/2080(INL)]
Comisia pentru afaceri constituționale
24Termen voteO politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii
Raport  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Raport referitor la o politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii
[2018/2088(INI)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
20Termen voteUtilizarea durabilă a pesticidelor
Raport  Jytte Guteland (A8-0045/2019)
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor
[2017/2284(INI)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
25Termen votePunerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră
Raport  Ivo Belet (A8-0046/2019)
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră
[2018/2108(INI)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
15:00 - 17:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
97 pointSituația din Siria
Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2019/2535(RSP)]
102 pointRaportul pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina
Raport  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina
[2018/2148(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
17:00 - 19:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
96 pointDezbatere cu Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Giuseppe Conte, privind viitorul Europei
[2019/2533(RSP)]
19:00 - 24:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointDezbatere comună - Acordul de parteneriat între UE și Singapore
14***-Acordul de liber schimb între UE și Singapore
Recomandare  David Martin (A8-0053/2019)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
13Termen -Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție)
Raport  David Martin (A8-0048/2019)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între UE și Singapore

[2018/0093M(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
12***-Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore
Recomandare  David Martin (A8-0054/2019)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de protecție a investițiilor încheiat între UE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
15Termen -Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție)
Raport  David Martin (A8-0049/2019)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de protecție a investițiilor încheiat între UE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte

[2018/0095M(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
57***-Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore
Recomandare  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de parteneriat și cooperare încheiat între UE și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Comisia pentru afaceri externe
93 -Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore (rezoluție)
Raport  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte

[2018/0403M(NLE)]
Comisia pentru afaceri externe
94Termen pointRegresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2018/2684(RSP)]
     
João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Comisia
Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE
80Termen pointDificultățile de politică și strategiile în combaterea cancerului și a bolilor asociate la femei
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2018/2782(RSP)]
     
Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Comisia
Dificultățile de politică și strategiile în combaterea cancerului și a bolilor asociate la femei
  pointDezbatere comună - Drepturile persoanelor LGBTI
126Termen -Drepturile persoanelor intersexuale
Întrebări cu solicitare de răspuns oral
 - [2018/2878(RSP)]

Votul va avea loc joi
     
 Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Consiliul
Drepturile persoanelor intersexuale
     
 Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Comisia
Drepturile persoanelor intersexuale
131Termen -Viitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2023)
Întrebare cu solicitare de răspuns oral
 - [2019/2573(RSP)]
Votul va avea loc joi
     
 Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen, Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică
Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa
Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)
Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

Comisia
Viitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2023)
86Termen pointUtilizarea canabisului în scopuri medicale
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2018/2775(RSP)]
     
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Utilizarea canabisului în scopuri medicale
127 pointModificarea genomului uman pe cale germinală
Întrebări cu solicitare de răspuns oral - [2019/2568(RSP)]
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)
Consiliul
Modificarea genomului uman pe cale germinală
     
Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)
Comisia
Modificarea genomului uman pe cale germinală
09:00 - 12:20   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
Raportori   (4x6') 24'
Raportori pentru aviz   (7x1') 7'
„Catch the eye”   (4x5') 20'
Deputaţi74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)5'
Vicepreşedinta Comisiei/Înalta Reprezentantă (inclusiv răspunsurile)15'
Raportorul6'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Deputaţi60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
17:00 - 19:00   Dezbateri     item on the agenda
Giuseppe Conte, prim-ministrul Italiei30'
Comisia10'
Deputaţi60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
19:00 - 24:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)30'
Raportori   (2x6') 12'
Autori (comisii)   (4x5') 20'
Autorul (grupul politic)   (6x2') 12'
„Catch the eye”   (6x5') 30'
Deputaţi104'
PPE27'S&D23'30ECR10'30ALDE10'GUE/NGL8'Verts/ALE8'EFDD6'30ENF6'30NI4'30
101item on the agendapointMecanismul de protecție civilă al UE
Elisabetta Gardini (A8-0180/2018
  -AmendamenteJoi, 7 februarie 2019, 12:00
20item on the agendapointUtilizarea durabilă a pesticidelor
Jytte Guteland (A8-0045/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
25item on the agendapointPunerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră
Ivo Belet (A8-0046/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
74item on the agendapointCerințele minime pentru reutilizarea apei
Simona Bonafè (A8-0044/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
41item on the agendapointProgramul UE de luptă antifraudă
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
58item on the agendapointPlanul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
87item on the agendapointOmologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere
Nicola Danti (A8-0318/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
37item on the agendapointProgramul privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor și statisticile europene
Nicola Danti (A8-0052/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
11item on the agendapointTVA: sistemul definitiv pentru impozitarea comerțului dintre statele membre
Fulvio Martusciello (A8-0028/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
95item on the agendapointStrategii de integrare a romilor
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieVineri, 8 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieVineri, 8 februarie 2019, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 11 februarie 2019, 19:00
62item on the agendapointPunerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
63item on the agendapointPunerea în aplicare a dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
22item on the agendapointPunerea în aplicare a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
64item on the agendapointPunerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
33item on the agendapointStatutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
24item on the agendapointO politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
13item on the agendapointAcordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție)
David Martin (A8-0048/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
15item on the agendapointAcordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție)
David Martin (A8-0049/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
94item on the agendapointRegresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 11 februarie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 11 februarie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 12 februarie 2019, 16:00
80item on the agendapointDificultățile de politică și strategiile în combaterea cancerului și a bolilor asociate la femei
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 11 februarie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 11 februarie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 12 februarie 2019, 16:00
126item on the agendapointDrepturile persoanelor intersexuale
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 11 februarie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 februarie 2019, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 februarie 2019, 16:00
131item on the agendapointViitorul Listei de acțiuni LGBTI (2019-2023)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Propuneri de rezoluțieMarţi, 12 februarie 2019, 12:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 13 februarie 2019, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 13 februarie 2019, 13:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 februarie 2019, 19:00
86item on the agendapointUtilizarea canabisului în scopuri medicale
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 6 februarie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 11 februarie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 11 februarie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 12 februarie 2019, 16:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 8 februarie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 11 februarie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 12 februarie 2019, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 13 februarie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 13 februarie 2019Notă juridică