Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 11. února 2019 - Čtvrtek, 14. února 2019 269k
Středa, 13. února 2019186kVerze: Středa, 13. února 2019, 17:36
 Body k pořadu jednání
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 17:00   Rozpravy
17:00 - 18:00   HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)
18:00 - 24:00   Rozpravy (nebo po skončení hlasování)
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 11:50   Rozpravy       Řečnická doba
129 pointStudijní dokument s názvem „Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030“
Prohlášení Komise
[2019/2570(RSP)]
89Lhůta***IpointSpolečná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy
Zpráva:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
118Lhůta voteHarmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2020
[2019/2561(RSO)]
73***IvoteEvropská agentura pro kontrolu rybolovu
Zpráva:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu (kodifikace)
[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
90***IvoteZavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani
Zpráva:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
65***IvotePrávo rozhodné pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany
Zpráva:  Pavel Svoboda (A8-0261/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany
[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
42***IvoteProgram výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021–2027 (program „Pericles IV“)
Zpráva:  Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2021 až 2027 zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“)

[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
14***voteDohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem
Doporučení:  David Martin (A8-0053/2019)
Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
13Lhůta voteDohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)
Zpráva:  David Martin (A8-0048/2019)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou
[2018/0093M(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
12***voteDohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem
Doporučení:  David Martin (A8-0054/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
15Lhůta voteDohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení)
Zpráva:  David Martin (A8-0049/2019)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé
[2018/0095M(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
57***voteDohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem
Doporučení:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci
93 voteDohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení)
Zpráva:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé
[2018/0403M(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci
69***voteSmlouva o založení Dopravního společenství
Doporučení:  Karima Delli (A8-0022/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Smlouvy o založení Dopravního společenství jménem Evropské unie
[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
102 voteZpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2018
Zpráva:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Zpráva o zprávě Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2018
[2018/2148(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
89Lhůta***IvoteSpolečná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy
Zpráva:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
107Lhůta***IvoteProgram Spravedlnost
Zpráva:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost

[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
50Lhůta voteStav diskuse o budoucnosti Evropy
Zpráva:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Zpráva o stavu diskuse o budoucnosti Evropy
[2018/2094(INI)]
Výbor pro ústavní záležitosti
15:00 - 17:00   Rozpravy       Řečnická doba
112 pointSpravedlivé zdanění pro spravedlivou společnost
Tematická rozprava (článek 153a jednacího řádu)
[2019/2560(RSP)]
104***IpointHodnocení zdravotnických technologií
Zpráva:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a změně směrnice 2011/24/EU
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
17:00 - 18:00   HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)      
75***IvoteSpolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech
Zpráva:  Emil Radev (A8-0477/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech
[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
76***IvoteDoručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech
Zpráva:  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“)
[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
115***IvoteSpolečná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
Zpráva:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
116***IvoteSpolečná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
Zpráva:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
117***IvoteBezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
Zpráva:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
124***voteVšeobecná dohoda o obchodu službami: potřebná kompenzační vyrovnání v důsledku přistoupení Česka, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska k EU
Doporučení:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření příslušných dohod podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu službami s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu (Čínská Tchaj-pej), Ekvádorem, Filipínami, Hongkongem (Čína), Indií, Japonskem, Kanadou, Kolumbií, Koreou, Kubou, Novým Zélandem, Spojenými státy americkými a Švýcarskem o potřebných kompenzačních vyrovnáních v důsledku přistoupení Česka, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska k Evropské unii

[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
91Lhůta***IvoteZjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě
Zpráva:  Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě
[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
70Lhůta***IvotePojištění motorových vozidel
Zpráva:  Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
94Lhůta voteNávrhy usnesení - Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU
[2018/2684(RSP)]
B8-0096/2019, B8-0099/2019
80Lhůta voteNávrhy usnesení - Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí
[2018/2782(RSP)]
B8-0097/2019
86Lhůta voteNávrhy usnesení - Používání konopí pro léčebné účely
[2018/2775(RSP)]
B8-0071/2019
71Lhůta voteJednání Petičního výboru v roce 2018
Zpráva:  Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
Zpráva o výsledcích jednání Petičního výboru v průběhu roku 2018
[2018/2280(INI)]
Petiční výbor
18:00 - 24:00   Rozpravy (nebo po skončení hlasování)       Řečnická doba
132Lhůta pointBudoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU
Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
[2019/2574(RSP)]
34Lhůta***IpointZřízení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie
Zpráva:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Výbor pro mezinárodní obchod
35Lhůta***IpointInteroperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii
Zpráva:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
59Lhůta***IpointVzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
Zpráva:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
72Lhůta***IpointPoplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny
Zpráva:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Hospodářský a měnový výbor
106Lhůta***IpointSpolečná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
Zpráva:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
114Lhůta pointNAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy
Prohlášení Komise
[2018/2882(RSP)]
133Lhůta pointBezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2575(RSP)]
Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)15'
Zpravodajové   (2x6') 12'
Navrhovatelé   (9x1') 9'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Rozpravy     item on the agenda
Řečník v rámci tematické rozpravy4'
Rada (včetně odpovědí)5'
Komise (včetně odpovědí)10'
Zpravodajové6'
Navrhovatel   (2x1') 2'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Rozpravy (nebo po skončení hlasování)     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)45'
Zpravodajové   (5x6') 30'
Navrhovatelé1'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (8x5') 40'
Poslanci135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
89item on the agendapointSpolečná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. února 2019, 13:00
118item on the agendapointHarmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2020
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 11. února 2019, 19:00
  -Žádosti o jmenovitá hlasováníÚterý, 12. února 2019, 19:00
13item on the agendapointDohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)
David Martin (A8-0048/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
15item on the agendapointDohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení)
David Martin (A8-0049/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
107item on the agendapointProgram Spravedlnost
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíPátek, 8. února 2019, 12:00
50item on the agendapointStav diskuse o budoucnosti Evropy
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 6. února 2019, 13:00
91item on the agendapointZjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě
Dominique Riquet (A8-0015/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. února 2019, 13:00
70item on the agendapointPojištění motorových vozidel
Dita Charanzová (A8-0035/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. února 2019, 13:00
94item on the agendapointCitelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Návrhy usneseníStředa, 6. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 11. února 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 11. února 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 12. února 2019, 16:00
80item on the agendapointPolitické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Návrhy usneseníStředa, 6. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 11. února 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 11. února 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 12. února 2019, 16:00
86item on the agendapointPoužívání konopí pro léčebné účely
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Návrhy usneseníStředa, 6. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 11. února 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 11. února 2019, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 12. února 2019, 16:00
71item on the agendapointJednání Petičního výboru v roce 2018
Cecilia Wikström (A8-0024/2019
  -Pozměňovací návrhyStředa, 6. února 2019, 13:00
132item on the agendapointBudoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU
  -Návrhy usneseníÚterý, 12. února 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníStředa, 13. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníStředa, 13. února 2019, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 13. února 2019, 19:00
34item on the agendapointZřízení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. února 2019, 13:00
35item on the agendapointInteroperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. února 2019, 13:00
59item on the agendapointVzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. února 2019, 13:00
72item on the agendapointPoplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 6. února 2019, 13:00
106item on the agendapointSpolečná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíÚterý, 12. února 2019, 13:00
114item on the agendapointNAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy
  -Návrhy usneseníPondělí, 11. února 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníÚterý, 12. února 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníÚterý, 12. února 2019, 14:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 13. února 2019, 16:00
133item on the agendapointBezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení
  -Návrhy usneseníStředa, 6. března 2019, 13:00
  -Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení; společné návrhy usneseníPondělí, 11. března 2019, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usneseníPondělí, 11. března 2019, 20:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 8. února 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 11. února 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 12. února 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 13. února 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 13. února 2019Právní upozornění