Esityslista
StrasbourgMaanantai 11. helmikuuta 2019 - Torstai 14. helmikuuta 2019 262k
Keskiviikko 13. helmikuuta 2019176kVersio: Keskiviikko 13. helmikuuta 2019, 17:41
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:50   Keskustelut
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 17:00   Keskustelut
17:00 - 18:00   ÄÄNESTYKSET (suulliset äänestysselitykset torstaina)
18:00 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:50   Keskustelut       Puheajat
129 pointPohdinta-asiakirja "Kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä"
Komission julkilausuma
[2019/2570(RSP)]
89Määräaika***IpointEuroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt
Mietintö:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Aluekehitysvaliokunta
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
118Määräaika voteParlamentin vuoden 2020 istuntokalenteri
[2019/2561(RSO)]
73***IvoteEuroopan kalastuksenvalvontavirasto
Mietintö:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kalastuksenvalvontavirastosta (kodifikaatio)
[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
90***IvoteValmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistaminen
Mietintö:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistamisesta (uudelleenlaadittu)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
65***IvoteSaatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettava laki
Mietintö:  Pavel Svoboda (A8-0261/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettavasta laista
[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
42***IvoteTietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustaminen euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma)
Mietintö:  Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma)
[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
14***voteEU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus
Suositus:  David Martin (A8-0053/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
13Määräaika voteEU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma)
Mietintö:  David Martin (A8-0048/2019)
Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä
[2018/0093M(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
12***voteEU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus
Suositus:  David Martin (A8-0054/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
15Määräaika voteEU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma)
Mietintö:  David Martin (A8-0049/2019)
Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta
[2018/0095M(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
57***voteEU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus
Suositus:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
93 voteEU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma)
Mietintö:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta
[2018/0403M(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
69***voteLiikenneyhteisön perustamista koskeva sopimus
Suositus:  Karima Delli (A8-0022/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi liikenneyhteisön perustamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta
[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
102 voteBosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2018 kertomus
Mietintö:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Mietintö Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta
[2018/2148(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
89Määräaika***IvoteEuroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt
Mietintö:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Aluekehitysvaliokunta
107Määräaika***IvoteOikeusalan ohjelma
Mietintö:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan ohjelman perustamisesta
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
50Määräaika voteEuroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne
Mietintö:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Mietintö Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanteesta
[2018/2094(INI)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
15:00 - 17:00   Keskustelut       Puheajat
112 pointOikeudenmukainen verotus oikeudenmukaisen yhteiskunnan hyväksi
Ajankohtainen keskustelu (työjärjestyksen 153 a artikla)
[2019/2560(RSP)]
104***IpointTerveysteknologian arviointi
Mietintö:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
17:00 - 18:00   ÄÄNESTYKSET (suulliset äänestysselitykset torstaina)      
75***IvoteJäsenvaltioiden tuomioistuinten välinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa
Mietintö:  Emil Radev (A8-0477/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 28 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 muuttamisesta
[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
76***IvoteOikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa
Mietintö:  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (’asiakirjojen tiedoksianto’) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/2007 muuttamisesta
[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
115***IvotePerusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt
Mietintö:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
116***IvotePerusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt
Mietintö:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
117***IvoteIson-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät lentoturvallisuusnäkökohdat
Mietintö:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä lentoturvallisuusnäkökohdista
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
124***voteGATS-sopimus: tarvittavat korvaavat muutokset, jotka johtuvat Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Euroopan unioniin
Suositus:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Argentiinan, Australian, Brasilian, Kanadan, Kiinan, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen, Kolumbian, Kuuban, Ecuadorin, Hongkongin, Intian, Japanin, Korean, Uuden-Seelannin, Filippiinien, Sveitsin ja Yhdysvaltojen kanssa tehtävien palvelukaupan yleissopimuksen XXI artiklan mukaisten, sellaisia tarvittavia korvaavia muutoksia koskevien asiaankuuluvien sopimusten tekemisestä, jotka johtuvat Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Euroopan unioniin
[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
91Määräaika***IvoteEuroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävät yhdenmukaistamistoimenpiteet
Mietintö:  Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä
[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
70Määräaika***IvoteMoottoriajoneuvojen vakuutus
Mietintö:  Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/103/EY muuttamisesta
[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
94Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa
[2018/2684(RSP)]
B8-0096/2019, B8-0099/2019
80Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa
[2018/2782(RSP)]
B8-0097/2019
86Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin
[2018/2775(RSP)]
B8-0071/2019
71Määräaika voteVetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
Mietintö:  Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
Mietintö vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemistä asioista
[2018/2280(INI)]
Vetoomusvaliokunta
18:00 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)       Puheajat
132Määräaika pointINF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2019/2574(RSP)]
34Määräaika***IpointEuroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet
Mietintö:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
35Määräaika***IpointSähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottaminen unionissa
Mietintö:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (uudelleenlaadittu)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
59Määräaika***IpointToisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen
Mietintö:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
72Määräaika***IpointRajatylittävistä maksuista unionissa perittävät palvelumaksut ja valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut
Mietintö:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
106Määräaika***IpointKansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt
Mietintö:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1073/2009 muuttamisesta
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
114Määräaika pointSisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II
Komission julkilausuma
[2018/2882(RSP)]
133Määräaika pointKiinalaisen teknologian lisääntyvään läsnäoloon EU:ssa liittyvät turvallisuusuhat ja EU:n mahdolliset toimet niiden lieventämiseksi
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2575(RSP)]
Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla
09:00 - 11:50   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)15'
Esittelijät   (2x6') 12'
Valmistelijat   (9x1') 9'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Jäsenet74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Keskustelut     item on the agenda
Ajankohtaisen keskustelun alustaja4'
Neuvosto (vastauksineen)5'
Komissio (vastauksineen)10'
Esittelijät6'
Valmistelija   (2x1') 2'
"Catch the eye"5'
Jäsenet60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Keskustelut (äänestysten päätyttyä)     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)45'
Esittelijät   (5x6') 30'
Valmistelijat1'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Jäsenet135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
89item on the agendapointEuroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
118item on the agendapointParlamentin vuoden 2020 istuntokalenteri
  -TarkistuksetMaanantai 11. helmikuuta 2019, 19:00
  -Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 12. helmikuuta 2019, 19:00
13item on the agendapointEU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma)
David Martin (A8-0048/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
15item on the agendapointEU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma)
David Martin (A8-0049/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
107item on the agendapointOikeusalan ohjelma
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenPerjantai 8. helmikuuta 2019, 12:00
50item on the agendapointEuroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
91item on the agendapointEuroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävät yhdenmukaistamistoimenpiteet
Dominique Riquet (A8-0015/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
70item on the agendapointMoottoriajoneuvojen vakuutus
Dita Charanzová (A8-0035/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
94item on the agendapointNaisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 11. helmikuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 11. helmikuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 12. helmikuuta 2019, 16:00
80item on the agendapointToimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 11. helmikuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 11. helmikuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 12. helmikuuta 2019, 16:00
86item on the agendapointKannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 11. helmikuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 11. helmikuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 12. helmikuuta 2019, 16:00
71item on the agendapointVetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat
Cecilia Wikström (A8-0024/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
132item on the agendapointINF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 12. helmikuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 13. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 13. helmikuuta 2019, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. helmikuuta 2019, 19:00
34item on the agendapointEuroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
35item on the agendapointSähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottaminen unionissa
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
59item on the agendapointToisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
72item on the agendapointRajatylittävistä maksuista unionissa perittävät palvelumaksut ja valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. helmikuuta 2019, 13:00
106item on the agendapointKansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenTiistai 12. helmikuuta 2019, 13:00
114item on the agendapointSisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 11. helmikuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 12. helmikuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 12. helmikuuta 2019, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. helmikuuta 2019, 16:00
133item on the agendapointKiinalaisen teknologian lisääntyvään läsnäoloon EU:ssa liittyvät turvallisuusuhat ja EU:n mahdolliset toimet niiden lieventämiseksi
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 20:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 8. helmikuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 11. helmikuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 12. helmikuuta 2019, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. helmikuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 13. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus