Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 11. veljače 2019. - Četvrtak, 14. veljače 2019. 264k
srijeda, 13. veljače 2019.180kVerzija: srijeda, 13. veljače 2019., 17:42
 Točke dnevnog reda
09:00 - 11:50   Rasprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja
15:00 - 17:00   Rasprave
17:00 - 18:00   GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u četvrtak)
18:00 - 24:00   Rasprave (ili nakon glasovanja)
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00 - 11:50   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
129 pointDokument za razmatranje „Održiva Europa 2030.”
Izjava Komisije
[2019/2570(RSP)]
89Rok***IpointZajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih
Izvješće:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
12:00 - 14:00   GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja      
118Rok voteRaspored održavanja sjednica Parlamenta za 2020.

[2019/2561(RSO)]
73***IvoteEuropska agencija za kontrolu ribarstva
Izvješće:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva
[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]
Odbor za pravna pitanja
90***IvoteRačunalna obrada kretanja i nadzora trošarinske robe
Izvješće:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe (preinaka)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
65***IvotePravo koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe
Izvješće:  Pavel Svoboda (A8-0261/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe

[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]
Odbor za pravna pitanja
42***IvoteProgram razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021. – 2027. (program „Periklo IV”)
Izvješće:  Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021. – 2027. (program „Periklo IV”)
[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
14***voteSporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura
Preporuka:  David Martin (A8-0053/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
13Rok voteSporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (rezolucija)
Izvješće:  David Martin (A8-0048/2019)
Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura
[2018/0093M(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
12***voteSporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura
Preporuka:  David Martin (A8-0054/2019)
Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
15Rok voteSporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura (rezolucija)
Izvješće:  David Martin (A8-0049/2019)
Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane
[2018/0095M(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
57***voteSporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura
Preporuka:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane


[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
93 voteSporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura (rezolucija)
Izvješće:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane


[2018/0403M(NLE)]
Odbor za vanjske poslove
69***voteUgovor o osnivanju Prometne zajednice
Preporuka:  Karima Delli (A8-0022/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Ugovora o osnivanju Prometne zajednice


[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]
Odbor za promet i turizam
102 voteIzvješće o Bosni i Hercegovini za 2018.
Izvješće:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Izvješće o izvješću Komisije o Bosni i Hercegovini za 2018.

[2018/2148(INI)]
Odbor za vanjske poslove
89Rok***IvoteZajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih
Izvješće:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
107Rok***IvoteProgram Pravosuđe
Izvješće:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Pravosuđe
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Odbor za pravna pitanja
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
50Rok voteStanje rasprave o budućnosti Europe
Izvješće:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Izvješće o stanju rasprave o budućnosti Europe
[2018/2094(INI)]
Odbor za ustavna pitanja
15:00 - 17:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
112 pointPošteno oporezivanje za pravedno društvo

Tematska rasprava (članak 153.a Poslovnika)
[2019/2560(RSP)]
104***IpointProcjena zdravstvenih tehnologija
Izvješće:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni Direktive 2011/24/EU

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
17:00 - 18:00   GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u četvrtak)      
75***IvoteSuradnja između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima
Izvješće:  Emil Radev (A8-0477/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima
[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]
Odbor za pravna pitanja
76***IvoteDostava, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima
Izvješće:  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”)
[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]
Odbor za pravna pitanja
115***IvoteZajednička pravila kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije
Izvješće:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Odbor za promet i turizam
116***IvoteZajednička pravila kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije
Izvješće:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Odbor za promet i turizam
117***IvoteSigurnost zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije
Izvješće:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Odbor za promet i turizam
124***voteGATS: potrebne kompenzacijske prilagodbe koje proizlaze iz pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Austrije, Poljske, Slovenije, Slovačke, Finske i Švedske EU-u
Preporuka:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju odgovarajućih sporazuma na temelju članka XXI. Općeg sporazuma o trgovini uslugama s Argentinom, Australijom, Brazilom, Kanadom, Kinom, Posebnim carinskim područjem Tajvana, Penghua, Kinmena i Matsua (Kineski Taipei), Kolumbijom, Kubom, Ekvadorom, Hong Kongom (Kina), Indijom, Japanom, Korejom, Novim Zelandom, Filipinima, Švicarskom i Sjedinjenim Američkim Državama o potrebnim kompenzacijskim prilagodbama koje proizlaze iz pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Austrije, Poljske, Slovenije, Slovačke, Finske i Švedske Europskoj uniji
[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
91Rok***IvoteMjere pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže

Izvješće:  Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže
[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]
Odbor za promet i turizam
70Rok***IvoteOsiguranje motornih vozila
Izvješće:  Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti
[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
94Rok votePrijedlozi rezolucija - Nazadovanje u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u
[2018/2684(RSP)]
B8-0096/2019, B8-0099/2019
80Rok votePrijedlozi rezolucija - Izazovi politika i strategije za borbu protiv raka kod žena i povezanih komorbiditeta
[2018/2782(RSP)]
B8-0097/2019
86Rok votePrijedlozi rezolucija - Upotreba kanabisa u medicinske svrhe
[2018/2775(RSP)]
B8-0071/2019
71Rok voteRazmatranja Odbora za predstavke tijekom 2018. godine
Izvješće:  Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
Izvješće o ishodu razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2018. godine

[2018/2280(INI)]
Odbor za predstavke
18:00 - 24:00   Rasprave (ili nakon glasovanja)       Vrijeme za izlaganje
132Rok pointBudućnost Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i učinak na EU
Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
[2019/2574(RSP)]
34Rok***IpointUspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji
Izvješće:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Odbor za međunarodnu trgovinu
35Rok***IpointInteroperabilnost elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanje prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji
Izvješće:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Odbor za promet i turizam
59Rok***IpointUzajamno priznavanje robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici

Izvješće:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
72Rok***IpointNaknade za prekogranična plaćanja u Uniji i naknade za konverziju valute
Izvješće:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
106Rok***IpointZajednička pravila za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima

Izvješće:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1073/2009 o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Odbor za promet i turizam
114Rok pointNAIADES II ‒ akcijski program za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima
Izjava Komisije
[2018/2882(RSP)]
133Rok pointSigurnosne prijetnje povezane s porastom kineske tehnološke prisutnosti u EU-u i moguće mjere na razini EU-a za njihovo smanjivanje
Izjave Vijeća i Komisije
[2019/2575(RSP)]
Glasovanje će se održati na sljedećoj sjednici
09:00 - 11:50   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)15'
Izvjestitelji   (2x6') 12'
Izvjestitelji za mišljenje   (9x1') 9'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (2x5') 10'
Zastupnici74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Rasprave     item on the agenda
Govornik u tematskoj raspravi4'
Vijeće (uključujući odgovore)5'
Komisija (uključujući odgovore)10'
Izvjestitelji6'
Izvjestitelj za mišljenje   (2x1') 2'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)5'
Zastupnici60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Rasprave (ili nakon glasovanja)     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)10'
Potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)45'
Izvjestitelji   (5x6') 30'
Izvjestitelji za mišljenje 1'
Spontano javljanje za riječ („catch the eye”)   (8x5') 40'
Zastupnici135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
89item on the agendapointZajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
118item on the agendapointRaspored održavanja sjednica Parlamenta za 2020.
  -Amandmani ponedjeljak, 11. veljače 2019., 19:00
  -Zahtjevi za poimenično glasovanjeutorak, 12. veljače 2019., 19:00
13item on the agendapointSporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (rezolucija)
David Martin (A8-0048/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
15item on the agendapointSporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura (rezolucija)
David Martin (A8-0049/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
107item on the agendapointProgram Pravosuđe
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Amandmani; odbijanjepetak, 8. veljače 2019., 12:00
50item on the agendapointStanje rasprave o budućnosti Europe
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Amandmani izvjestitelja, najmanje 76 zastupnika; alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
91item on the agendapointMjere pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže

Dominique Riquet (A8-0015/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
70item on the agendapointOsiguranje motornih vozila
Dita Charanzová (A8-0035/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
94item on the agendapointNazadovanje u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. veljače 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 11. veljače 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 12. veljače 2019., 16:00
80item on the agendapointIzazovi politika i strategije za borbu protiv raka kod žena i povezanih komorbiditeta
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. veljače 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 11. veljače 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 12. veljače 2019., 16:00
86item on the agendapointUpotreba kanabisa u medicinske svrhe
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. veljače 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 11. veljače 2019., 20:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjeutorak, 12. veljače 2019., 16:00
71item on the agendapointRazmatranja Odbora za predstavke tijekom 2018. godine
Cecilia Wikström (A8-0024/2019
  -Amandmani srijeda, 6. veljače 2019., 13:00
132item on the agendapointBudućnost Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i učinak na EU
  -Prijedlozi rezolucijautorak, 12. veljače 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijasrijeda, 13. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijasrijeda, 13. veljače 2019., 14:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. veljače 2019., 19:00
34item on the agendapointUspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
35item on the agendapointInteroperabilnost elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanje prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
59item on the agendapointUzajamno priznavanje robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici

Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
72item on the agendapointNaknade za prekogranična plaćanja u Uniji i naknade za konverziju valute
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 6. veljače 2019., 13:00
106item on the agendapointZajednička pravila za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima

Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Amandmani; odbijanjeutorak, 12. veljače 2019., 13:00
114item on the agendapointNAIADES II ‒ akcijski program za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima
  -Prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. veljače 2019., 19:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijautorak, 12. veljače 2019., 13:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijautorak, 12. veljače 2019., 14:00
  -Zahtjevi za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima i poimenično glasovanjesrijeda, 13. veljače 2019., 16:00
133item on the agendapointSigurnosne prijetnje povezane s porastom kineske tehnološke prisutnosti u EU-u i moguće mjere na razini EU-a za njihovo smanjivanje
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 6. ožujka 2019., 13:00
  -Amandmani na prijedloge rezolucija; zajednički prijedlozi rezolucijaponedjeljak, 11. ožujka 2019., 19:00
  -Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucijaponedjeljak, 11. ožujka 2019., 20:00
Odvojena glasovanja - Glasovanja po dijelovima - Poimenična glasovanja
Tekstovi o kojima se glasuje u utorakpetak, 8. veljače 2019., 12:00
Tekstovi o kojima se glasuje u srijeduponedjeljak, 11. veljače 2019., 19:00
Tekstovi o kojima se glasuje u četvrtakutorak, 12. veljače 2019., 19:00
Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)srijeda, 13. veljače 2019., 19:00
Posljednje ažuriranje: 13. veljače 2019.Pravna napomena