Napirend
Strasbourg2019. február 11., Hétfő - 2019. február 14., Csütörtök 268k
2019. február 13., szerda183kVáltozat: 2019. február 13., szerda, 17:43
 Napirendi pontok
09:00 - 11:50   Viták
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 17:00   Viták
17:00 - 18:00   SZAVAZÁSOK (A szavazások szóbeli indokolására csütörtökön kerül sor.)
18:00 - 24:00   Viták (vagy a szavazás végén)
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 11:50   Viták       Felszólalási  idő
129 pointVitaanyag: „Fenntartható Európa 2030-ra”
A Bizottság nyilatkozata
[2019/2570(RSP)]
89Határidő***IpointAz Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és pénzügyi szabályok
Jelentés:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
12:00 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
118Határidő voteA Parlament 2020. évi üléseinek ülésnaptára
[2019/2561(RSO)]
73***IvoteEurópai Halászati Ellenőrző Hivatal
Jelentés:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) irányuló jelentésről
[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]
Jogi Bizottság
90***IvoteA jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítése
Jelentés:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Jelentés a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (átdolgozás)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
65***IvoteA követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jog
Jelentés:  Pavel Svoboda (A8-0261/2018)
Jelentés a követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]
Jogi Bizottság
42***IvoteAz euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész IV program”) a 2021–2027 közötti időszakra
Jelentés:  Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Jelentés az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programnak (a „Periklész IV programnak”) a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
14***voteAz EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás
Ajánlás:  David Martin (A8-0053/2019)
Ajánlás az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
13Határidő voteAz EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (állásfoglalás)
Jelentés:  David Martin (A8-0048/2019)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
[2018/0093M(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
12***voteAz EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás
Ajánlás:  David Martin (A8-0054/2019)
Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
15Határidő voteAz EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás)
Jelentés:  David Martin (A8-0049/2019)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
[2018/0095M(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
57***voteAz EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás
Ajánlás:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Külügyi Bizottság
93 voteAz EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás)
Jelentés:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
[2018/0403M(NLE)]
Külügyi Bizottság
69***voteA Közlekedési Közösséget létrehozó szerződés
Ajánlás:  Karima Delli (A8-0022/2019)
Ajánlás a Közlekedési Közösséget létrehozó szerződésnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről
[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
102 voteJelentés Bosznia-Hercegovináról
Jelentés:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Jelentés a Bizottság Bosznia-Hercegovináról szóló 2018. évi jelentéséről
[2018/2148(INI)]
Külügyi Bizottság
89Határidő***IvoteAz Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és pénzügyi szabályok
Jelentés:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Regionális Fejlesztési Bizottság
107Határidő***IvoteJogérvényesülés program
Jelentés:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Jelentés a Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Jogi Bizottság
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
50Határidő voteAz Európa jövőjéről szóló vita állása
Jelentés:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Jelentés az Európa jövőjéről szóló vita állásáról
[2018/2094(INI)]
Alkotmányügyi Bizottság
15:00 - 17:00   Viták       Felszólalási  idő
112 pointMéltányos adóztatás egy igazságos társadalom kialakítása érdekében
Vita időszerű kérdésekről (az eljárási szabályzat 153a. cikke)
[2019/2560(RSP)]
104***IpointEgészségügyi technológiaértékelés
Jelentés:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Jelentés az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
17:00 - 18:00   SZAVAZÁSOK (A szavazások szóbeli indokolására csütörtökön kerül sor.)      
75***IvoteA polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai között együttműködés
Jelentés:  Emil Radev (A8-0477/2018)
Jelentés a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]
Jogi Bizottság
76***IvoteA tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése (iratkézbesítés)
Jelentés:  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Jelentés a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]
Jogi Bizottság
115***IvoteA Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályok
Jelentés:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Jelentés a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
116***IvoteA Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályok
Jelentés:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Jelentés a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
117***IvoteA légi közlekedés biztonsága, tekinttettel Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésére
Jelentés:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Jelentés a légi közlekedés biztonságának egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
124***voteGATS: a Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Ausztria, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Svédország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szükségessé vált kompenzációs kiigazítások
Ajánlás:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Ajánlás az Argentínával, Ausztráliával, Brazíliával, Kanadával, Kínával, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterülettel (Kínai Tajpej), Kolumbiával, Kubával, Ecuadorral, Hongkonggal (Kína), Indiával, Japánnal, Koreával, Új-Zélanddal, a Fülöp-szigetekkel, Svájccal és az Egyesült Államokkal a Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Ausztria, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Svédország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szükségessé vált kompenzációs kiigazításokra vonatkozó megállapodásoknak a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény XXI. cikke alapján történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről
[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
91Határidő***IvoteA transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedések
Jelentés:  Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Jelentés a transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
70Határidő***IvoteGépjármű-felelősségbiztosítás
Jelentés:  Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Jelentés a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
94Határidő voteÁllásfoglalási indítványok - Visszalépés a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség területén az Európai Unióban
[2018/2684(RSP)]
B8-0096/2019, B8-0099/2019
80Határidő voteÁllásfoglalási indítványok - A női daganatos megbetegedések és az ezekhez köthető komorbiditások elleni fellépés szakpolitikai kihívásai és stratégiái
[2018/2782(RSP)]
B8-0097/2019
86Határidő voteÁllásfoglalási indítványok - A kannabisz gyógyászati célokra való használata
[2018/2775(RSP)]
B8-0071/2019
71Határidő voteA Petíciós Bizottság 2018. évi tanácskozásai
Jelentés:  Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
Jelentés a Petíciós Bizottság 2018. évi tanácskozásainak eredményéről
[2018/2280(INI)]
Petíciós Bizottság
18:00 - 24:00   Viták (vagy a szavazás végén)       Felszólalási  idő
132Határidő pointAz INF-szerződés jövője és az EU-ra gyakorolt hatás
A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata
[2019/2574(RSP)]
34Határidő***IpointAz Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási kerete
Jelentés:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Jelentés az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
35Határidő***IpointAz Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatósága és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése
Jelentés:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Jelentés az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
59Határidő***IpointA valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismerése
Jelentés:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Jelentés a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
72Határidő***IpointAz Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak
Jelentés:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Jelentés a 924/2009/EK rendeletnek az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
106Határidő***IpointAz autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályai
Jelentés:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Jelentés az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 1073/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
114Határidő pointNAIADES II – cselekvési program a belvízi szállítás érdekében
A Bizottság nyilatkozata
[2018/2882(RSP)]
133Határidő pointA kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések és ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépések
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2019/2575(RSP)]
A szavazásra a következő ülésen kerül sor.
09:00 - 11:50   Viták     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)15'
Előadók   (2x6') 12'
A vélemény előadói   (9x1') 9'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
Képviselők74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Viták     item on the agenda
Az időszerű kérdésekről folytatott vita felszólalója4'
Tanács (válaszokkal együtt)5'
Bizottság (válaszokkal együtt)10'
Előadók6'
A vélemény előadója   (2x1') 2'
„Catch the eye”5'
Képviselők60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Viták (vagy a szavazás végén)     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)10'
A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt)10'
Bizottság (válaszokkal együtt)45'
Előadók   (5x6') 30'
A vélemény előadói1'
„Catch the eye”   (8x5') 40'
Képviselők135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
89item on the agendapointAz Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és pénzügyi szabályok
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. február 6., szerda, 13:00
118item on the agendapointA Parlament 2020. évi üléseinek ülésnaptára
  -Módosítások2019. február 11., hétfő, 19:00
  -Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. február 12., kedd, 19:00
13item on the agendapointAz EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (állásfoglalás)
David Martin (A8-0048/2019
  -Módosítások2019. február 6., szerda, 13:00
15item on the agendapointAz EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás)
David Martin (A8-0049/2019
  -Módosítások2019. február 6., szerda, 13:00
107item on the agendapointJogérvényesülés program
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. február 8., péntek, 12:00
50item on the agendapointAz Európa jövőjéről szóló vita állása
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2019. február 6., szerda, 13:00
91item on the agendapointA transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedések
Dominique Riquet (A8-0015/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. február 6., szerda, 13:00
70item on the agendapointGépjármű-felelősségbiztosítás
Dita Charanzová (A8-0035/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. február 6., szerda, 13:00
94item on the agendapointVisszalépés a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség területén az Európai Unióban
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Állásfoglalási indítványok2019. február 6., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. február 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. február 11., hétfő, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. február 12., kedd, 16:00
80item on the agendapointA női daganatos megbetegedések és az ezekhez köthető komorbiditások elleni fellépés szakpolitikai kihívásai és stratégiái
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Állásfoglalási indítványok2019. február 6., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. február 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. február 11., hétfő, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. február 12., kedd, 16:00
86item on the agendapointA kannabisz gyógyászati célokra való használata
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Állásfoglalási indítványok2019. február 6., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. február 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. február 11., hétfő, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. február 12., kedd, 16:00
71item on the agendapointA Petíciós Bizottság 2018. évi tanácskozásai
Cecilia Wikström (A8-0024/2019
  -Módosítások2019. február 6., szerda, 13:00
132item on the agendapointAz INF-szerződés jövője és az EU-ra gyakorolt hatás
  -Állásfoglalási indítványok2019. február 12., kedd, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. február 13., szerda, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. február 13., szerda, 14:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. február 13., szerda, 19:00
34item on the agendapointAz Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási kerete
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. február 6., szerda, 13:00
35item on the agendapointAz Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatósága és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. február 6., szerda, 13:00
59item on the agendapointA valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismerése
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. február 6., szerda, 13:00
72item on the agendapointAz Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Módosítások; elutasítás2019. február 6., szerda, 13:00
106item on the agendapointAz autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályai
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Módosítások; elutasítás2019. február 12., kedd, 13:00
114item on the agendapointNAIADES II – cselekvési program a belvízi szállítás érdekében
  -Állásfoglalási indítványok2019. február 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. február 12., kedd, 13:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. február 12., kedd, 14:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2019. február 13., szerda, 16:00
133item on the agendapointA kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések és ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépések
  -Állásfoglalási indítványok2019. március 6., szerda, 13:00
  -Módosítások állásfoglalási indítványokhoz; közös állásfoglalási indítványok2019. március 11., hétfő, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2019. március 11., hétfő, 20:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2019. február 8., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2019. február 11., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2019. február 12., kedd, 19:00
Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)2019. február 13., szerda, 19:00
Utolsó frissítés: 2019. február 13.Jogi nyilatkozat