Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. vasario 14 d. 267k
Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d.181kVersija: Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 17:44
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   Diskusijos
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 17:00   Diskusijos
17:00 - 18:00   BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)
18:00 - 24:00   Diskusijos (arba po balsavimo)
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
129 pointDiskusijoms skirtas dokumentas „Siekiant tvarios Europos iki 2030 m.“
Komisijos pareiškimas
[2019/2570(RSP)]
89Galutinis terminas***IpointBendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės
Pranešimas:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
118Galutinis terminas voteParlamento 2020 m. mėnesinių sesijų kalendorius
[2019/2561(RSO)]
73***IvoteEuropos žuvininkystės kontrolės agentūra
Pranešimas:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (kodifikuota redakcija)
[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]
Teisės reikalų komitetas
90***IvoteAkcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimas
Pranešimas:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo (nauja redakcija)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
65***IvoteTeisė, taikytina nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims
Pranešimas:  Pavel Svoboda (A8-0261/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės, taikytinos nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims

[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]
Teisės reikalų komitetas
42***Ivote2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“)
Pranešimas:  Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“)
[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
14***voteES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas
Rekomendacija:  David Martin (A8-0053/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Tarptautinės prekybos komitetas
13Galutinis terminas voteES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)
Pranešimas:  David Martin (A8-0048/2019)
Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto
[2018/0093M(NLE)]
Tarptautinės prekybos komitetas
12***voteES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas
Rekomendacija:  David Martin (A8-0054/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Tarptautinės prekybos komitetas
15Galutinis terminas voteES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija)
Pranešimas:  David Martin (A8-0049/2019)
Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
[2018/0095M(NLE)]
Tarptautinės prekybos komitetas
57***voteES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas
Rekomendacija:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Užsienio reikalų komitetas
93 voteES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija)
Pranešimas:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto
[2018/0403M(NLE)]
Užsienio reikalų komitetas
69***voteTransporto bendrijos steigimo sutartis
Rekomendacija:  Karima Delli (A8-0022/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Transporto bendrijos steigimo sutarties sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]
Transporto ir turizmo komitetas
102 vote2018 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos
Pranešimas:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos
[2018/2148(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
89Galutinis terminas***IvoteBendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės
Pranešimas:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
107Galutinis terminas***IvoteTeisingumo programa
Pranešimas:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisingumo programos
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Teisės reikalų komitetas
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
50Galutinis terminas voteDiskusijų dėl Europos ateities padėtis
Pranešimas:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Pranešimas dėl diskusijų dėl Europos ateities padėties
[2018/2094(INI)]
Konstitucinių reikalų komitetas
15:00 - 17:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
112 pointSąžiningas apmokestinimas teisingos visuomenės labui
Diskusija aktualia tema (Darbo tvarkos taisyklių 153a straipsnis)
[2019/2560(RSP)]
104***IpointSveikatos technologijų vertinimas
Pranešimas:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
17:00 - 18:00   BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)      
75***IvoteValstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose
Pranešimas:  Emil Radev (A8-0477/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose
[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]
Teisės reikalų komitetas
76***IvoteTeisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimas valstybėse narėse
Pranešimas:  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas)
[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]
Teisės reikalų komitetas
115***IvoteBendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos
Pranešimas:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
116***IvoteBendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos
Pranešimas:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
117***IvoteAviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos
Pranešimas:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos

[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
124***voteGATS: kompensacinės priemonės, kurios būtinos dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Austrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į ES
Rekomendacija:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl reikiamų susitarimų pagal Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis XXI straipsnį sudarymo su Argentina, Australija, Brazilija, Ekvadoru, Filipinais, YAR Honkongu, Indija, Japonija, Kanada, Kinija, Atskirąja Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorija (Kinijos Taipėjumi), Kolumbija, Korėja, Kuba, Naująja Zelandija, Jungtinėmis Valstijomis ir Šveicarija dėl kompensacinių priemonių, kurios būtinos dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Austrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į Europos Sąjungą, projekto
[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]
Tarptautinės prekybos komitetas
91Galutinis terminas***IvoteSupaprastinimo priemonės transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti
Pranešimas:  Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl supaprastinimo priemonių transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti
[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
70Galutinis terminas***IvoteMotorinių transporto priemonių draudimas
Pranešimas:  Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo
[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
94Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES
[2018/2684(RSP)]
B8-0096/2019, B8-0099/2019
80Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos
[2018/2782(RSP)]
B8-0097/2019
86Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Kanapių naudojimas gydymo tikslais
[2018/2775(RSP)]
B8-0071/2019
71Galutinis terminas votePeticijų komiteto svarstymai 2018 m.
Pranešimas:  Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
Pranešimas dėl 2018 m. Peticijų komiteto svarstymų rezultatų
[2018/2280(INI)]
Peticijų komitetas
18:00 - 24:00   Diskusijos (arba po balsavimo)       Kalbėjimo laikas
132Galutinis terminas pointINF sutarties ateitis ir poveikis ES
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2019/2574(RSP)]
34Galutinis terminas***IpointTiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema
Pranešimas:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Tarptautinės prekybos komitetas
35Galutinis terminas***IpointElektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje
Pranešimas:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
59Galutinis terminas***IpointTeisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas
Pranešimas:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
72Galutinis terminas***IpointAtlyginimas už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimas už valiutos keitimą
Pranešimas:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikru atlyginimu už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimu už valiutos keitimą
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
106Galutinis terminas***IpointBendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės
Pranešimas:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
114Galutinis terminas pointNAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti
Komisijos pareiškimas
[2018/2882(RSP)]
133Galutinis terminas pointGrėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES , ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2575(RSP)]
Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje
09:00 - 11:50   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)15'
Pranešėjai   (2x6') 12'
Nuomonės referentai   (9x1') 9'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Parlamento nariai74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Diskusijos     item on the agenda
Diskusijų aktualia tema pranešėjas4'
Taryba (kartu su atsakymais)5'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Pranešėjai6'
Nuomonės referentas   (2x1') 2'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Diskusijos (arba po balsavimo)     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)45'
Pranešėjai   (5x6') 30'
Nuomonės referentai1'
Procedūra „prašau žodžio“   (8x5') 40'
Parlamento nariai135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
89item on the agendapointBendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
118item on the agendapointParlamento 2020 m. mėnesinių sesijų kalendorius
  -PakeitimaiPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 19:00
  -Pasiūlymai dėl vardinio balsavimoAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 19:00
13item on the agendapointES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)
David Martin (A8-0048/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
15item on the agendapointES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija)
David Martin (A8-0049/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
107item on the agendapointTeisingumo programa
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Pakeitimai; atmetimasPenktadienis, 2019 m. vasario 8 d., 12:00
50item on the agendapointDiskusijų dėl Europos ateities padėtis
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
91item on the agendapointSupaprastinimo priemonės transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti
Dominique Riquet (A8-0015/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
70item on the agendapointMotorinių transporto priemonių draudimas
Dita Charanzová (A8-0035/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
94item on the agendapointPriešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 16:00
80item on the agendapointKovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 16:00
86item on the agendapointKanapių naudojimas gydymo tikslais
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 16:00
71item on the agendapointPeticijų komiteto svarstymai 2018 m.
Cecilia Wikström (A8-0024/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
132item on the agendapointINF sutarties ateitis ir poveikis ES
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 19:00
34item on the agendapointTiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
35item on the agendapointElektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
59item on the agendapointTeisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
72item on the agendapointAtlyginimas už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimas už valiutos keitimą
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
106item on the agendapointBendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Pakeitimai; atmetimasAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 13:00
114item on the agendapointNAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. vasario 12 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 16:00
133item on the agendapointGrėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES , ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 20:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. vasario 8 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. vasario 13 d.Teisinis pranešimas