Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019 - Il-Ħamis, 14 ta' Frar 2019 270k
L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019186kVerżjoni: L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 17:46
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   Dibattiti
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
15:00 - 17:00   Dibattiti
17:00 - 18:00   VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis)
18:00 - 24:00   Dibattiti (fi tmiem il-votazzjonijiet)
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
129 pointDokument ta' riflessjoni: Lejn Ewropa Sostenibbli sal-2030
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2019/2570(RSP)]
89Skadenza***IpointDispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom
Rapport:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot      
118Skadenza voteKalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2020
[2019/2561(RSO)]
73***IvoteL-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd
Rapport:  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (kodifikazzjoni)
[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
90***IvoteIl-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa
Rapport:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa (riformulazzjoni)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
65***IvoteIl-liġi applikabbli għall-effetti fuq partijiet terzi fiċ-ċessjonijiet tal-pretensjonijiet
Rapport:  Pavel Svoboda (A8-0261/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-effetti fuq partijiet terzi fiċ-ċessjonijiet tal-pretensjonijiet
[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
42***IvoteProgramm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar għall-perjodu 2021-2027 (il-programm Pericles IV)
Rapport:  Dennis de Jong (A8-0069/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabilixxi programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar għall-perjodu 2021-2027 (il-"programm Pericles IV")
[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
14***voteFtehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore
Rakkomandazzjoni:  David Martin (A8-0053/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Singapore
[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
13Skadenza voteFtehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore (riżoluzzjoni)
Rapport:  David Martin (A8-0048/2019)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Singapore
[2018/0093M(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
12***voteFtehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore
Rakkomandazzjoni:  David Martin (A8-0054/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha min-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta' Singapore min-naħa l-oħra
[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
15Skadenza voteFtehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore (riżoluzzjoni)
Rapport:  David Martin (A8-0049/2019)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha min-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta' Singapore min-naħa l-oħra
[2018/0095M(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
57***voteFtehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Singapore
Rakkomandazzjoni:  Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' Singapore, min-naħa l-oħra
[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
93 voteFtehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Singapore (riżoluzzjoni)
Rapport:  Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, ta' Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta' Singapore, min-naħa l-oħra
[2018/0403M(NLE)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
69***voteIt-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità tat-Trasport
Rakkomandazzjoni:  Karima Delli (A8-0022/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità tat-Trasport
[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
102 voteRapport tal-2018 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina
Rapport:  Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)
Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina
[2018/2148(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
89Skadenza***IvoteDispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom
Rapport:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
107Skadenza***IvoteIl-programm Ġustizzja
Rapport:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ġustizzja
[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
50Skadenza voteL-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa
Rapport:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Rapport dwar l-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa
[2018/2094(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
15:00 - 17:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
112 pointTassazzjoni ekwa għal soċjetà ġusta
Dibattitu topiku (Artikolu 153a tar-Regoli ta Proċedura)
[2019/2560(RSP)]
104***IpointProposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE
Rapport:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
17:00 - 18:00   VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis)      
75***IvoteKooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali
Rapport:  Emil Radev (A8-0477/2018)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta' Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali
[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
76***IvoteIn-notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali
Rapport:  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (notifika ta' dokumenti)
[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
115***IvoteRegoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni
Rapport:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
116***IvoteRegoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni
Rapport:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
117***IvoteSikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni
Rapport:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti tas-sikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
124***voteGATS: l-aġġustamenti ta' kumpens meħtieġa li jirriżultaw mill-adeżjoni taċ-Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, l-Awstrija, il-Polonja, is-Slovenja, is-Slovakkja, il-Finlandja u l-Iżvezja mal-Unjoni Ewropea
Rakkomandazzjoni:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehimiet rilevanti skont l-Artikolu XXI tal-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi mal-Arġentina, l-Awstralja, il-Brażil, il-Kanada, iċ-Ċina, it-Territorju Doganali Separat tat-Tajwan, Penghu, Kinmen u Matsu (it-Tajpej Ċiniża), il-Kolombja, Kuba, l-Ekwador, Hong Kong iċ-Ċina, l-Indja, il-Ġappun, il-Korea, New Zealand, il-Filippini, l-Iżvizzera, u l-Istati Uniti, dwar l-aġġustamenti ta' kumpens meħtieġa li jirriżultaw mill-adeżjoni taċ-Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, l-Awstrija, il-Polonja, is-Slovenja, is-Slovakkja, il-Finlandja u l-Iżvezja mal-Unjoni Ewropea
[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
91Skadenza***IvoteIr-razzjonalizzazzjoni ta' miżuri li jmexxu 'l quddiem it-twettiq tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport
Rapport:  Dominique Riquet (A8-0015/2019)
Rapport dwar il-proposta għal-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-razzjonalizzazzjoni ta' miżuri li jmexxu 'l quddiem it-twettiq tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport

[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
70Skadenza***IvoteL-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur
Rapport:  Dita Charanzová (A8-0035/2019)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/103/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar l-assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta’ vetturi bil-mutur u l-infurzar tal-obbligu ta’ assigurazzjoni kontra din ir-responsabbiltà
[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
94Skadenza voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Rigressjoni attwali tad-Drittijiet tan-Nisa u tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-UE
[2018/2684(RSP)]
B8-0096/2019, B8-0099/2019
80Skadenza voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni - Sfidi politiċi u strateġiji kontra il-kanċers tan-nisa u l-komorbiditajiet relatati
[2018/2782(RSP)]
B8-0097/2019
86Skadenza voteMozzjonijiet għal riżoluzzjoni - L-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali
[2018/2775(RSP)]
B8-0071/2019
71Skadenza voteDeliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2018
Rapport:  Cecilia Wikström (A8-0024/2019)
Rapport dwar l-eżitu tad-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2018
[2018/2280(INI)]
Kumitat għall-Petizzjonijiet
18:00 - 24:00   Dibattiti (fi tmiem il-votazzjonijiet)       Ħin għad-diskorsi
132Skadenza pointIl-futur tat-Trattat INF u l-impatt fuq l-UE
Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2019/2574(RSP)]
34Skadenza***IpointL-istabbiliment ta' qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea
Rapport:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
35Skadenza***IpointL-interoperabilità tas-sistemi elettroniċi ta' pedaġġ u l-faċilitazzjoni tal-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar in-nuqqas ta' ħlas ta' tariffi tat-triq fl-Unjoni
Rapport:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tas-sistemi elettroniċi ta' pedaġġ u l-faċilitazzjoni tal-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar in-nuqqas ta' ħlas ta' tariffi tat-triq fl-Unjoni (riformulazzjoni)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
59Skadenza***IpointIr-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor
Rapport:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
72Skadenza***IpointImposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u imposti fuq il-kambju tal-munita
Rapport:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 924/2009 fir-rigward ta' ċerti imposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u l-imposti fuq il-kambju tal-munita
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
106Skadenza***IpointRegoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank
Rapport:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1073/2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
114Skadenza pointNAIADES II - Programm ta' azzjoni ta' sostenn għat-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2018/2882(RSP)]
133Skadenza pointTheddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2019/2575(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir fis-sessjoni parzjali li jmiss
09:00 - 11:50   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)15'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteurs għal opinjoni   (9x1') 9'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Membri74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Dibattiti     item on the agenda
Kelliem tad-dibattitu topiku4'
Kunsill (bit-tweġibiet)5'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Rapporteurs6'
Rapporteur għal opinjoni   (2x1') 2'
"Catch the eye"5'
Membri60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Dibattiti (fi tmiem il-votazzjonijiet)     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)10'
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)45'
Rapporteurs   (5x6') 30'
Rapporteurs għal opinjoni1'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Membri135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
89item on the agendapointDispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
118item on the agendapointKalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2020
  -EmendiIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijietIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 19:00
13item on the agendapointFtehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore (riżoluzzjoni)
David Martin (A8-0048/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
15item on the agendapointFtehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore (riżoluzzjoni)
David Martin (A8-0049/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
107item on the agendapointIl-programm Ġustizzja
Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019
  -Emendi; rifjutIl-Ġimgħa, 8 ta' Frar 2019, 12:00
50item on the agendapointL-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Emendi tar-rapporteur, b'minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattivi L-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
91item on the agendapointIr-razzjonalizzazzjoni ta' miżuri li jmexxu 'l quddiem it-twettiq tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport
Dominique Riquet (A8-0015/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
70item on the agendapointL-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur
Dita Charanzová (A8-0035/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
94item on the agendapointRigressjoni attwali tad-Drittijiet tan-Nisa u tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-UE
(O-000135/2018 - B8-0005/2019) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 16:00
80item on the agendapointSfidi politiċi u strateġiji kontra il-kanċers tan-nisa u l-komorbiditajiet relatati
(O-000134/2018 - B8-0006/2019) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 16:00
86item on the agendapointL-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali
(O-000122/2018 - B8-0001/2019) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 16:00
71item on the agendapointDeliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2018
Cecilia Wikström (A8-0024/2019
  -EmendiL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
132item on the agendapointIl-futur tat-Trattat INF u l-impatt fuq l-UE
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaL-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 19:00
34item on the agendapointL-istabbiliment ta' qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
35item on the agendapointL-interoperabilità tas-sistemi elettroniċi ta' pedaġġ u l-faċilitazzjoni tal-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar in-nuqqas ta' ħlas ta' tariffi tat-triq fl-Unjoni
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
59item on the agendapointIr-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
72item on the agendapointImposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u imposti fuq il-kambju tal-munita
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 6 ta' Frar 2019, 13:00
106item on the agendapointRegoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Emendi; rifjutIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 13:00
114item on the agendapointNAIADES II - Programm ta' azzjoni ta' sostenn għat-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 19:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 13:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 14:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 16:00
133item on the agendapointTheddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 6 ta' Marzu 2019, 13:00
  -Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġuntaIt-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019, 20:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 8 ta' Frar 2019, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 11 ta' Frar 2019, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 12 ta' Frar 2019, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019, 19:00
Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Frar 2019Avviż legali